Виборче право й виборча система: поняття та принципи. Класифікація виборчих систем

У терміну «виборче право» є два значення – об’єктивне і суб’єктивне. Об’єктивне виборче право є одним із головних конституційно-правових інститутів, який складається з норм, які регулюють суспільні відносини, що пов’язані з формуванням представницьких, а також інших виборчих органів. Суб’єктивним виборчим правом називають закріплені і регламентовані державою права громадян України вільно обирати та бути обраним до виборних органів публічної влади.

У терміну «виборча система» в науці конституційного права існує два значення – широке і вузьке. Якщо звернути увагу на широке значення, то під виборчою системою там розуміють систему спільних відносин, які визначають порядок та сутність формування органів державної влади. У вузькому значенні виборчою системою називають спосіб розподілу мандатів між кандидатами, результат якого залежить від кількості голосів, отриманих від виборців.

Принципи виборчого права, як і в інших галузях є основоположними правилами та положеннями, за якими функціонує сфера регулювання виборчого права. До основних принципів виборчого права відносять: вільне і рівноправне висування кандидатів; гласність і відкритість процесу, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування; свободи передвиборної агітації.

Класифікація виборчих систем є доволі різноманітною. Її різновиди залежать від способу підрахунку голосів, а також від розподілу мандатів між обраними. Виборчі системи бувають мажоритарними, пропорційними та змішаними.

Мажоритарна виборча система – в такому разі голосування здійснюється по виборчому округу і визнання особи обраною здійснюється на основі отриманих голосів в межах цього округу. Мажоритарні системи, в свою чергу поділяються на мажоритарні системи відносної та відносної більшості. У першому випадку на виборах перемагає кандидат, який отримав більше 50% голосів виборців, а в другому- особа, яка отримала більшу кількість голосів, ніж інші. Навіть якщо голосів менше 50 відсотків.

Пропорційна виборча система – ця система передбачає голосування за певними списками від політичних партій або інших політичних сил і мандати розподіляються пропорційно до кількості голосів, які віддали за певний список. В пропорційній системі також є свої підвиди: голосування за звичайний список кандидатів і жорсткий список, а також голосування за відкритими списками.

Змішана система є звичайною комбінацією різних характеристик пропорційної та мажоритарної систем.

Кожна із систем має свої переваги та недоліки і вибір виборчої системи повинен бути постійним процесом із внесенням змін, які покращать якість виборів і до влади будуть потрапляти справжні депутати з народу.

3.5/5 - (11 votes)