Загальна характеристика конституційних обов’язків людини та громадянина в Україні

Конституційні обов’язки людини і громадянина – це закріплена Конституцією України і гарантована відповідним механізмом їх здійснення необхідність вчинення дій, покладена на людину чи громадянина України і безумовна для виконання ними.

Аналіз положень Конституції України дозволяє класифікувати обов’язки людини і громадянина України за різними критеріями. Так, відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 92 Конституції України, за критерієм їх значущості можна виділити основні та інші обов’язки, за критерієм втілення їх у нормах Конституції України – конституційні та інші.

Серед конституційних обов’язків людини і громадянина, за критерієм суб’єкта, на якого вони покладаються, можна виділити такі три основні групи обов’язків: обов’язки будь-якої людини, яка перебуває на території України; обов’язки громадян України; обов’язки іноземців та осіб без громадянства.

Що стосується конституційних обов’язків іноземців та осіб без громадянства, то слід зазначити, що, відповідно до ст. 26 Конституції України, іноземці несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, але за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Це означає, що за Конституцією України на іноземців, з одного боку, можуть не покладатися певні обов’язки, які покладаються на громадян України, а з другого – можуть покладатися додаткові обов’язки.

 Як і гарантії реалізації прав людини і громадянина, гарантії виконання ними своїх конституційних обов’язків можуть бути загальносоціальними (ідеологічні, політичні, економічні, соціальні, організаційні) та власне правовими, юридичними.

Реальність цих гарантій є взаємообумовленою: з розвитком економічних відносин і підвищенням життєвого рівня населення створюються більш сприятливі умови для виконання обов’язку сплачувати податки, економічна могутність держави стає приводом для пишання громадянами своєю Вітчизною і 198 зростання патріотичних настроїв, а відсутність у суспільстві і державі серйозних соціально-економічних і політичних негараздів є умовою для більш серйозного ставлення кожної людини і громадянина до виконання інших своїх обов’язків перед суспільством, державою та іншими людьми.

5/5 - (3 votes)