Загальна характеристика конституційних гарантій здійснення конституційних прав та свобод

Засобом і способом забезпечення дієвості і дійсності різних елементів конституційно-правового статусу особи виступають конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. Їх основна роль полягає в недопущенні перешкод для здійснення прав, свобод і обов’язків та усунення цих перешкод в разі їх виникнення.

Конституція України 1996 р. створила необхідну правову основу для розвитку громадянського суспільства і демократизації держави, стала головним нормативно-правовим засобом забезпечення прав і свобод особистості. Вона ліберальна і заснована на ідеології природних прав і свобод.

Відповідно до Основного Закону в Україні гарантуються права і свободи людини і громадянина. Під гарантіями розуміються правові засоби, що забезпечують реалізацію того чи іншого права людини і громадянина. Кожне право тільки тоді може бути реалізовано, коли йому відповідає чийсь обов’язок його забезпечити. Гарантії, по суті, і є обов’язки, а стосовно конституційних прав і свобод – це обов’язок держави.