Загальна характеристика політичних прав громадян України

Політичні права громадян (разом з громадянськими правами і свободами) є пріоритетом у системі конституційних прав і свобод людини і громадянина і закріплені на законодавчому рівні не лише Основним законом, але й цивільним законодавством.

Політичні права – це тип загальновизнаних прав людини. Вони захищають індивіда від держави (наприклад, право на справедливий суд, презумпцію невинуватості та свободу вираження поглядів) та вимагає від держави надання певних правових та політичних можливостей (наприклад, право голосу, право на справедливий суд присяжних). Ці права закріплені в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права.

Отже, політичні права і свободи спрямовані на реалізацію громадянина як активного, ссамостійного, вільного учасника політичного процесу. Таким чином, долається відчуження особи від держави й реалізується фундаментальний принцип взаємовідносин між демократичною державою та її громадянами. Вони можуть реалізовуватися людиною та громадянином як індивідуально, так і колективно.

3/5 - (4 votes)