Значення Вестфальського миру 1648 р. для становлення і розвитку міжнародного публічного права

Величезний вплив на розвиток міжнародного публічного права надав Вестфальський мирний конгрес, що проходив з 1645 по 1648 рік. Він завершив Тридцятирічну війну (1618-1645 рр.), в яку були втягнуті практично всі країни Європи. Конгрес, по суті, є першою сучасною дипломатичною конференцією. З прийняттям Вестфальського мирного трактату покладено початок новому європейському порядку, в основу якого була покладена концепція державного суверенітету.

Значення Вестфальського договору полягає в наступному:

– встановлення нової міждержавної системи спілкування, заснованої на балансі сил;

– визнання принципово нових міжнародних принципів: юридична рівноправність держав, право держав вимагати невтручання в свої справи, незалежність світської влади від церкви;

– фіксації територіальних змін і встановлення державних кордонів в Європі, обов’язки виконувати підписані договори;

– визнання в якості учасника міжнародно-правового спілкування Московського князівства.