Конституційний статус Вищої ради правосуддя. Органи суддівського самоврядування

Вища рада правосуддя – це колективний незалежний конституційний орган державної влади та управління, який постійно діє в Україні для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування з точки зору підзвітності, підзвітності суспільству, формування виконавчого та високопрофесійного органу суддів, дотримання конституції та законів. Україна, а також професійна етика в роботі суддів та прокурорів.

Статус, повноваження, принципи організації та порядку роботи Вищої ради юстиції визначаються Конституцією України, Законом України “Про Вищу раду правосуддя” та Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

Судове самоврядування є основною формою управління суддями в Україні, про що свідчить детальний аналіз положень українського Закону “Про судоустрій та статус суддів”. Створення органів судового самоврядування або їх реалізація в іншій формі визначається на рівні кожного суду в системі судів загальної юрисдикції, а також на міжсудовому та вищому рівнях.

Суддівське самоврядування можна визначити, як закріплену Конституцією та законами України гарантію, принцип та вид державного управління, які полягають у наданні суддям права здійснювати зовнішньо-управлінські та внутрішньо-управлінські функції, які стосуються організації та функціонування судової влади, та реалізується спеціально утвореними за ієрархічним принципом органами суддівського самоврядування або в неорганізованій формі зборами та конференціями суддів відповідних судів, з метою забезпечення незалежності, самостійності, об’єктивності суддів у здійсненні правосуддя, яке відповідає високому рівню ефективності.

5/5 - (2 votes)