Конституційний статус органів влади Автономної Республіки Крим

Статус Автономної Республіки Крим та органів влади АРК, визначається  Законом України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим».

Конституцією Автономної Республіки Крим, що була прийнята 21 жовтня 1998 року зазначено, що органи влади – Верховна Рада АРК, Рада Міністрів АРК повинні діяти із урахуванням дотримання конституційно-правових принципів – законності, народовладдя, конституційності, верховенства права. Органи влади АРК повинні взаємодіяти із населенням та загальнодержавних органами.

Верховна Рада АРК є представницьким органом. Таке представництво, яке зазначено у статті 21 Конституції АРК, захищає інтереси суспільства, населення, реалізує народовладдя та народну ініціативу.

Депутат Верховної Ради АРК наділений імунітетом, водночас – повинен дотримуватися Конституції України, Конституції АРК, законів та інших нормативно-правових актів. Про це зазначено у ст.24 Конституції АРК.

Президія Верховної Ради АРК, виконує функції контролюючого органу за діяльністю Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Рада Міністрів АРК, відповідно до ст.35 Конституції АРК, є органом виконавчої влади АРК, виконує організаційно-розпорядчі та виконавчі функції

5/5 - (1 vote)