Конституційний статус політичних партій. Порядок створення політичних партій. Принципи діяльності політичних партій. Заборона політичних партій за конституційним законодавством України

Стаття 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» наголошує, що політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Стаття 10 зазначеного вище закону містить процедуру створення політичних партій що являє собою певну ланку етапів, які необхідно пройти, щоб політична партія була зареєстрована у реєстрі.

Принципи необхідно виокремити згідно із завдання політичної партії, що міститься у Основному законі. Це принципи:

– законності

– верховенства права

– рівності учасників

– заборона дискримінації

– свобода діяльності в рамках діючого законодавства

Одним із заходів який може застосовуватися до політичної партії, це заборона її діяльності.

Стаття 21 ЗУ «Про політичні партії в Україні» закріплює, що політична партія може бути за адміністративним позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України.

Стаття 37 Конституції України містить положення, відповідно до якого заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.

4.5/5 - (2 votes)