Конституційний статус української мови як державної

Державна мова – це мова, якій держава надала правовий статус обов’язкового засобу спілкування в публічній сфері.

Частина перша статті 10 Конституції України надає українській мові статус державної мови. Українська держава зобов’язується забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах життя на території України. Слід зазначити, що українська мова є єдиною державною мовою на території нашої держави, але водночас  конституція гарантує розвиток і використання мов національних меншин.

Виходячи з частини першої статті 10 Конституції, ми бачимо, що українська мова є обов’язковим компонентом спілкування в державі як при здійсненні повноважень державними та місцевими органами влади, так і в інших публічних сферах.

Рішення Конституційного Суду визначає сфери застосування української мови як державної. Зокрема, затверджена необхідність володіти державною мовою при здійсненні навчального процесу, при зайнятті певних посад (Президент України, судді, судді Конституційного Суду), у діяльності ЗМІ.

Статус української мови як національної мови також закріплений в Законі «Про забезпечення функціонування української мови як національної мови». Закон закріплює статус української мови як одного з елементів конституційного ладу України.