Конституційний статус іноземців та осіб без громадянства. Особливості конституційного статусу біженця

Відповідно до п.6 ч.1 ст.1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземець – особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Звідси іноземець має такі ознаки: 1) фізична особа; 2) не є громадянином України; 3) є громадянином (підданим) іншої держави. Підтвердженням першої та третьої ознак є наявність паспорта або іншого документу, що його замінює відповідно до законодавства іноземної держави. Зазначений документ має підтверджувати (містити відомості) громадянство (підданство) іноземної держави.У сучасному світі, що характеризується активізацією інтеграційних процесів у різних сферах співробітництва держав, особливості розвитку міжнародних відносин, на наш погляд, дедалі більше визначаються загальними тенденціями процесу глобалізації.

На сьогоднішній день будь-яка проблема, що постає перед певною країною, так чи інакше торкається інтересів інших держав. Зростання взаємної залежності держав зумовлює необхідність їх тісної співпраці з метою вирішення нових проблем. Таким чином, внутрішня стабільність та добробут кожної окремої держави залежить і від того, наскільки успішно їй вдається сприяти вирішенню проблем інших держав. Такий стан речей, на наш погляд, є характерною рисою міжнародного співробітництва держав у сфері вирішення проблеми біженців, яка набуває сьогодні дедалі більшої гостроти. Складність вирішення цієї проблеми передусім полягає у необхідності балансування національних інтересів окремих держав із їх зобов’язаннями перед міжнародним співтовариством загалом. Власне тому основним принципом міжнародного співробітництва держав у сфері захисту прав біженців є розподіл між державами загального тягаря відповідальності за долю зазначеної категорії осіб. Отже, вищенаведене в повному обсязі відноситься також до іноземців та осіб без громадянства.

Згідно з п.15 ч.1 ст.1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», особа без громадянства – особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Відсутність у іноземців та осіб без громадянства України робить їх особливими суб’єктами конституційного права. Однак, слід вказати на певну методологічну неточність у нормативно визначених категоріях «громадянство України», «іноземець», «особа без громадянства». Так, громадянство в обов’язковому порядку передбачає взаємні права та обов’язки між фізичною особою та державою.

5/5 - (2 votes)