Конституційні засади функціонування судової влади. Конституційні засади судочинства

Судові органи займають особливе місце в системі органів державної влади в нашій державі, так як їм належить важлива роль в забезпеченні верховенства права в демократичній державі. Конституційні засади незалежності і підкорення тільки законові притаманні саме судовій владі. Істотну роль в здійсненні охорони Конституції України, а тим самим в забезпеченні конституційної законності грає Конституційний Суд, так як судовий конституційний контроль є самостійною організаційно-правовою формою реалізації судової влади і важливою формою прояву судового контролю. Чим ефективніше механізм забезпечення правової охорони основного закону, тим стабільніші і стійкіші норми, закріплені в ній. У свою чергу ефективність даного механізму залежить від того, які засади лежать в його основі.

Судова влада – самостійна і незалежна гілка державної влади, головною функцією якої є здійснення правосуддя. Конституційний статус судової влади розкривається, в першу чергу, шляхом формулювання в Конституції України та законах основних засад (принципів) правосуддя. Принципи організації і діяльності органів судової влади, як, втім, і будь-яких інших органів, є одним з елементів їх конституційно-правового статусу.

Значення засад (принципів) конституційного судочинства полягає в тому, що вони надають судово-конституційному процесу єдність і цілісність, створюють певний порядок, направляють дії всіх учасників конституційного судочинства, визначають їх правомірність.