Особливості правового статусу тимчасово окупованих територій України

1. Режим окупованої території визначається Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Отже, тимчасово окуповану територію України можна визначати як частину території України, на яку поширюється дія Основного Закону та інших нормативно-правових актів України. До тимчасово окупованої території відносять території Автономної Республіки Крим (сухопутну), морські води і територіальне море навколо Кримського півострова, виключну морську економічну зону та прилеглі до неї території. Повітряний простір над вищезазначеними територіями також входить до тимчасово окупованої території.

2. Правовий режим окупованої території України регулює Основний Закон – Конституція України. Окрім того, основи правового статусу тимчасово окупованої території визначені Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

На правовий режим окупованих територій поширюється дія Закону України «Про прикордонний контроль», яким визначено особливості здійснення прикордонного контролю на території України.

Кримінальний Кодекс у окремих статтях визначає відповідальність за порушення законів та звичаїв війни ( ст.438 КК), а також порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї ( стаття 332-1 КК). Регулюється правовий статус тимчасово окупованої території також Кримінально-процесуальним Кодексом України, Кодексом України про Адміністративні Правопорушення – щодо порушення прикордонного режиму та порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, передбачену статтями 202 та 204-2 КУпАП).

3. Відповідно до Закону України ««Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», обмежується вільний перетин тимчасово окупованої території. Обмеження стосуються вчинення правочинів, вибори або референдуми не можуть бути проведені. Не допускається провадження господарської комерційної діяльності, використання державних ресурсів природного, кредитного характеру, а також – здійснення грошових переказів.

4. Справи, що мали б розглядатися судами Автономної Республіки Крим, розглядаються місцевими загальними судами міста Києва (цивільні та адміністративні справи); Апеляційним судом міста Києва (цивільні справи, підсудність яких – загальні апеляційні суди АРК); Господарським судом Київської області (щодо господарських справ, що належать до юрисдикції Господарського Суду АРК); визначеним районним судом міста Києва – у кримінальних провадженнях, підсудним місцевим судам АРК; Апеляційним судом міста Києва – щодо проваджень, підсудність яких – Апеляційний суд АРК та міста Севастополя.

5. Соціальному захисту підлягають усі без винятку громадяни, що залишились на тимчасово окупованій території України. Закон України ««Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлює можливість рівного права на зайнятість та його реалізації, реалізацію права на пенсійне забезпечення та обов’язкове державне соціальне страхування для жителів тимчасово окупованих територій. Законодавством України встановлено обов’язковий характер надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю (в тому числі, дітям-інвалідам).

4.7/5 - (3 votes)