Особливі юридичні стани згідно з Конституцією України, умови та порядок введення та припинення дії

У ст. 64 Основного Закону України вказано, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Під воєнним станом розуміється спеціальний правовий режим, що вводиться як на території України в цілому, так і в окремих місцевостях у разі вчинення іноземним державою агресії або безпосередньої загрози агресії проти України. Виходячи із зазначеного визначення, можна зробити висновок про те, що воєнний стан може бути введено за наявності загрози зовнішньої складової суверенітету (агресії, загрози агресії), при всіх інших обставинах екстраординарного характеру (в тому числі внутрішніх загроз безпеці держави, життю народу) вводиться надзвичайний стан. Зазначені режими супроводжуються обмеженням конституційних прав і свобод людини і громадянина на певний період часу.

5/5 - (2 votes)