Охорона Конституції: поняття, природа, cyб’єкти охорони

Охорона Конституції в широкому сенсі слова передбачає створення необхідних умов, розвиток відповідних гарантій, вдосконалення державно-правових засобів і методів забезпечення дії конституційних норм. Вітчизняна і світова практика свідчить, що перевірка конституційності нормативних актів здійснюється в різних правових формах, але однією з найефективніших з них є діяльність спеціалізованих органів конституційного контролю. Подібна форма конституційного контролю, починаючи з 90-х рр., застосовується і в Україні.

У вузькому сенсі правова охорона Конституції, на думку багатьох вітчизняних вчених, включає конституційний контроль і конституційний нагляд, а також конституційну відповідальність, які виступають правовою формою охорони законності.

Нині до здійснення правової охорони Конституції України залучені органи державної влади різного рівня: Верховна Рада України, Президент України, органи місцевого самоврядування як органи, що безпосередньо обираються народом і становлять перший рівень представництва; Кабінет Міністрів України, міністерства й інші центральні органи виконавчої влади; Рада національної безпеки та оборони України; Рахункова палата України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Конституційний Суд України; правоохоронні органи та суди загальної юрисдикції як такі, що в тому чи іншому співвідношенні призначаються органами першого рівня представництва, тому теж вважаються виразниками волі народу.

5/5 - (7 votes)