Повноваження Президента України. Акти Президента України

Президент України є особою, яка виступає главою держави і здійснює свою діяльність від її імені, має повноваження щодо призначення та проголошення всеукраїнських референдумів. Крім того, винятково до повноважень Президента України належить рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні, а також здійснення помилування. Як визначає Конституція України, Президент України є гарантом Конституції України і конституційного ладу України. Це положення Конституції України слід тлумачити не лише як обов’язок Президента України контролювати насамперед вищі органи державної влади стосовно відповідності їх дій нормам Конституції України, а й дотримання цими органами принципу верховенства конституції в їх законотворчій та нормотворчій діяльності.

Повноваження Президента України охоплюють всі сфери суспільного та державного життя. Президент України не належить до жодної з гілок влади, а виступає як глава держави, знаходиться над гілками влади. Властивим лише для глави держави в різні часи було нагородження за сумлінне виконання своїх обов’язків та відданість країні. Щодо повноважень Президента України то здійснення функцій стосовно представництва держави всередині країни і поза її межами є його повноваження щодо звернення з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; представництво держави у міжнародних відносинах і здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів і укладення міжнародних договорів України; прийняття рішень про визнання іноземних держав; призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; прийняття вірчих і відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав тощо. Нормативно-правові акти Президента України мають підзаконний характер. Свідченням цього є положення Конституції України про те, що Президент України видає укази і розпорядження на основі та на виконання Конституції та законів України. Таким чином, вони мають їм відповідати та спрямовуватися на виконання їх положень. Порівнюючи правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України, слід зазначити, що перші мають більшу юридичну силу. Крім того, згідно з Конституцією України правові акти Президента України обов’язкові до виконання на всій території України.

2.3/5 - (6 votes)