Поняття й характеристика стадій конституційного судочинства

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР та Регламент 293 Конституційного Суду України, які регулюють порядок конституційного провадження у справах щодо тлумачення Конституції та законів України, не містять визначення поняття «стадії конституційного провадження», не встановлюють кількості стадій такого провадження, критерії їх розмежування тощо.

У науковій літературі також відсутнє єдине визначення поняття стадії конституційного провадження у справах щодо тлумачення Конституції та законів України. Так, наприклад, український вчений Тодика Ю.М. визначав стадію офіційного тлумачення Конституції і законів України як здійснювані Конституційними Судом України на підставі законодавчих норм певні комплекси дій по з’ясуванню або роз’ясненню волі законодавця в рамках відповідних процедур.

Законодавець фактично виділив чотири загальні стадії конституційного провадження: а) стадію звернення до Конституційного Суду України; б) відкриття (відмови у відкритті) конституційного провадження у справі за конституційним поданням або конституційним зверненням відповідного суб’єкта права; в) розгляд справи по суті; г) винесення Конституційним Судом України рішення у справі (припинення провадження у справі).

3.6/5 - (7 votes)