Поняття, конституційна регламентація та види референдумів в Україні

Засаднича домінанта Конституції України (надалі – КУ) з приводу народовладдя конкретизується приписом ст. 69 КУ про те, що народне волевиявлення реалізовуєтсья у т.ч. через референдум.

Референдум – є одним з прийомів втілення влади через голосування виборчого корпусу чи його певної частини, що полягає у прийнятті громадянами України рішень з важливих питань загальнодержавного та місцевого значення.

Питання референдуму установлені КУ розділом ІІІ, та крім того ст.ст. 5, 38, 85, 106, 138, 143, 156.

Конституційне регулювання референдумів у нашій державі зведене до вказівок, якими вказуються:

1) суб’єкти ініціювання проходження референдуму – народна ініціатива (ч. 2 ст. 72), Верховна Рада України (далі – ВРУ) (п. 2 ч. 1 ст. 85);

2) суб’єкти, уповноважені призначати референдум, – ВРУ (п. 2 ч. 1 ст. 85), Президент України (п. 6 ч. 1 ст. 106);

3) вимога обов’язковості визначення питання про зміну території держави (ст. 73);

4) затвердження законопроєкту з приводу зміни у розділах І, ІІІ, XIII КУ, що прийняті не менш як 2/3 від конституційного складу ВРУ (ч. 1 ст. 156);

5) неприпустимість проведення референдуму з приводу законопроєктів по питанням податку, бюджету та амністії (ст. 74).

Такі обставини як втрата чинності ЗУ «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», визнання неконституційним ЗУ «Про всеукраїнський референдум» (Рішення КСУ від 26.04.18 № 4-р/2018) зумовило існування законодавчих прогалин.

Класифікацію референдумів можливо визначити наступним чином:

За територією їх проведення – всеукраїнський та місцевий.

Згідно з змістом актів, що приймаються на референдумах – конституційні (ст. 156 КУ); законодавчі; по питанню зміни території України (ст. 73 КУ); ратифікаційні (міжнародно-правові); з приводу довіри (недовіри) ВРУ та Президенту України.

За Ініціативним складом (всеукраїнський): ініційований ВРУ; Президентом України; народом України (петиційні).

18.06.2020 прийнято за основу проєкт Закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Законопроєктом вбачається такі різновиди всеукраїнського референдуму за його предметом:

1) затвердження закону про внесення змін до р. І, ІІІ, XIII КУ;

2) розв’язання питання загальнодержавного значення;

3) зміна території України;

4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

5/5 - (4 votes)