Поняття конституції. Функції та юридичні властивості конституції

Конституція – це система правових норм певної держави, яка приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу і регулює найбільш важливі суспільні відносини в сфері організації та функціонування органів державної влади, державно-територіального устрою та правового статусу людини і громадянина.

Юридичні властивості Конституції України:

 • Конституція України є Основним Законом держави.
 • Конституція України має найвищу юридичну силу. Найвища юридична сила Конституції України закріплена у ч. 2 ст. 8 Основного Закону нашої держави та проявляється у двох аспектах: – усі нормативно-правові акти приймаються органами, передбаченими Конституцією України та в установленому нею порядку; – норми конституції мають пріоритет над нормами законів та інших нормативно-правових актів.
 • Конституція України є юридичною базою законодавства. Це проявляється у тому, що вона: – визначає зміст усіх нормативно-правових актів, що приймаються у державі; – встановлює види нормативно-правових актів, що приймаються на розвиток її положень; – визначає ієрархію нормативно-правових актів;
 • Конституція України передбачає особливий порядок прийняття та внесення змін до неї.
 • Конституція України має особливий зміст та структуру.
 • Конституція України характеризується прямою дією норм, тобто для реалізації конституційних норм не потрібні спеціальні акти, які б їх конкретизували.

Функції Конституції України:

 • Політична функція
 • Конституція закріплює засади конституційного ладу, політичного режиму, проголошує народовладдя.
 • Юридична функція
 • Конституція є Основним Законом держави, базою системи національного права.
 • Установча функція
 • Конституція встановлює основні політико-правові інститути держави і суспільства, визначає основи правового статусу громадян, систему органів державної влади, органів місцевого самоврядування тощо.
 • Ідеологічна функція
 • Конституція закріплює основоположні цінності (демократія, суверенітет народу, права людини і громадянина тощо), орієнтує громадян і посадових на виконання законів, шанування закріплених у ній цінностей.
 • Обмежувальна функція – конституційні норми створюють основу і визначають межі діяльності державних органів, стримують узурпацію і монополізацію влади певними владними структурами держаної влади.
 • Зовнішньополітична функція
 • інші держави й народи за змістом Конституції можуть робити висновки про рівень демократизму держави.
3.9/5 - (27 votes)