Поняття та види громадських об’єднань. Принципи організації та діяльності громадських об’єднань

Громадська організація – це об’єднання осіб фізичних осіб, яке має некомерційний, добровільний характер. Одним з основних умов є самоврядування, за допомогою якого здійснюється вся діяльність об’єднання. Особи об’єднуються для досягнення спільних завдань.

Громадський союз – це об’єднання, яке створюється юрособами. Однак, членами можуть бути також і фізособи.

До основних ознак громадських організацій традиційно відносять:

 • незалежність від урядових органів;
 • добровільність об’єднання членів;
 • відсутність прибутку;
 • організаційна єдність;
 • самоврядування.

Об’єднання діють на основі наступних принципів:

 • добровільність;
 • рівноправність; 
 • законність;
 • гласність.

Громадські організації класифікують в основному за наступними критеріями:

 • по наявності / відсутності офіційного визнання: легалізовані і нелегалізовані (неформальні) організації;
 • по порядку легалізації: громадські організації, що створюються шляхом здійснення державної реєстрації; громадські організації, що створюються шляхом повідомлення про своє заснування;
 • по території дії: міжнародні, загальнодержавні, місцеві;
 • по організаційній структурі: організації з принципом вільного членства; організації з фіксованим членством;
 • за характером членства громадської організації: організації з індивідуальним членством; організації з колективним членством; змішані;
 • за сферою суспільного життя, в якій діють організації: спортивні, культурно-освітні, екологічні об’єднання і т.п. .;
 • по суб’єктам діяльності: дитячі, молодіжні, жіночі організації і т.п. .;
 • за спрямованістю діяльності організації щодо суб’єкта, який її створив: організації, діяльність яких спрямована на захист прав та інтересів своїх членів; організації, діяльність яких спрямована на захист інтересів інших.

Найбільш поширеними різновидами громадських організацій є:

 • профспілки;
 • організації осіб з обмеж. можливостями;
 • ветеранські,  молодіжні, дитячі організації;
 • наукові, технічні, культурно-просвітницькі, фізкультурно-спортивні, правові, екологічні та інші добровільні товариства;
 • творчі спілки;
 • різноманітні земляцтва;
 • фонди, асоціації, товариства та ін.
3.7/5 - (10 votes)