Поняття та конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні

Місцеве самоврядування — право та змога територіальних громад як безпосередньо так і через представницькі органи місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права й які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи.

Гарантії місцевого самоврядування визначаються поведінкою та діяльністю відповідних суб’єктів. Тому при визначенні гарантій місцевого самоврядування слід виходити з того, що вони мають своїм предметом діяльність відповідних уповноважених суб’єктів. Так до суб’єктів, що забезпечують реалізацію повноважень місцевого самоврядування, належать перераховані в Конституції України та Законі “Про місцеве самоврядування в Україні” органи, підприємства, установи, організації, їх посадові особи, а також людина та громадянин. Їхня діяльність і є процесуальною ознакою поняття гарантій місцевого самоврядування. суспільства. Тому як загальні об’єктні гарантії місцевого самоврядування можна розглядати ті політичні, економічні, соціальні умови, духовні устої та цінності суспільства, організаційні засоби, які є передумовами визнання, установлення місцевого самоврядування та стимулювання його розвитку; забезпечують певну стійкість, послідовність і стабільність в організації та діяльності місцевого самоврядування; утворюють реальні можливості для найбільш повної реалізації його функцій. Очевидно, що в широкому політико-правовому й соціологічному розумінні до загальних об’єктних гарантій місцевого самоврядування належить і ступінь розвитку громадянського суспільства. Адже місцеве самоврядування – не лише самостійний вид публічної влади, а й один із найважливіших інститутів громадянського суспільства та, водночас, механізм формування такого суспільства. Серед об’єктних гарантій місцевого самоврядування передусім необхідно виділити політичні гарантії. Під політичними гарантіями місцевого самоврядування слід розуміти демократичний характер політичного режиму в країні, який зумовлює не тільки визнання за населенням права на місцеве самоврядування, володіння, користування, розпоряджання цим правом, його всіляку підтримку та захист державою. Тільки в демократичній державі можливе існування місцевого самоврядування, тому що останнє, виступаючи однією з основ конституційного ладу, є основним принципом організації та здійснення публічної влади, поряд з іншими конституційними принципами визначає систему демократичного управління в державі. Це система державної влади, яка заснована на принципах її поділу, розмежування предметів відання органів державної влади та місцевого самоврядування; народовладдя, яке здійснюється на основі політичного та ідеологічного різноманіття безпосередньо народом, а також через органи державної влади й органи місцевого самоврядування; самостійність місцевого самоврядування в межах своїх повноважень; реальне забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина тощо. Значною мірою розвиток місцевого самоврядування залежить від рівня економіки в державі, життя людей, соціальної інфраструктури суспільства тощо.