Поняття та особливості конституційної відповідальності

В даний час у вітчизняній науці державного права конституційно-правова відповідальність трактується неоднозначно. Наприклад, під нею розуміється і одна з форм державного примусу, що полягає в застосуванні до правопорушника конституційно-правових санкцій, що тягнуть за собою для нього несприятливі наслідки, і закріплений конституційно-правовими нормами обов’язок суб’єкта конституційно-правових відносин відповідати за невідповідність своєї юридично значущої поведінки того, яке вказано цими нормами, що забезпечується можливістю застосування заходів державного (або прирівняного до нього громадського) впливу, і обумовлена ​​нормами Основного закону необхідність відповідних суб’єктів відповідати за своє юридично значиме поводження в установленому порядку і діяти відповідно до покладених на них обов’язків, а в разі недодержання – зазнавати певних позбавлень.

Отже, конституційно-правова відповідальність – це передбачені нормами конституційного права забезпечені державним примусом каральні негативні наслідки, які настають для суб’єкта конституційного права в результаті вчинення ним правопорушення.