Поняття та система конституціоналізму

Поняття конституціоналізму досліджується великою кількістю вчених, тому існує декілька розумінь цього поняття. Два основних поняття можна визначити таким чином:

  1. Конституціоналізм – це система знань у політично-правовій сфері, предметом якої  є засади демократії, пояснення необхідності встановлення та функціонування конституційного ладу, аналіз історії та практичної діяльності у конституційному розвитку держави;
  2. Конституціоналізм – один із видів механізму державної влади, який обмежений конституцією або політична система, що базується на конституції та користується конституційними методами управління.

Про походження поняття конституціоналізму говорив Гарольд Джон Берман, який наголошував на тому, що термін «конституціоналізм» був введений у науковий оборот наприкінці XVIII-XIX ст. для позначення, зокрема, американської доктрини верховенства конституції над звичайними законами. Але думка Г.Дж. Бермана є помилковою, тому що в реальності це поняття вперше було виявлено ще в міських правових системах Західної Європи XI-XII ст.

Кожна система складається із певних складових, які в своїй сукупності виконують свої функції. Український конституціоналізм містить в собі такі компоненти:

  1. Чинна Конституція України, як основний закон країни;
  2. Теорія, історія, ідеологія Конституції України;
  3. Встановлений конституційний лад.

Ці три складові разом складають нормативно-правові, наукові, історичні, ідеологічні та організаційні засади конституціоналізму.

Нормативно-правова основа визначена чинною Конституцією, якою врегульовано найбільш важливі суспільні відносини. Також Конституція відрізняється від інших нормативно-правових актів тим, що вона має особливий порядок прийняття та внесення змін. Наукова основа сформована із теорії конституціоналізму (зарубіжний досвід у побудові конституціоналізму, вчення вітчизняних вчених минулого а також сучасні ідеї та концепції українського конституціоналізму). Передумови, витоки, основні етапи розвитку та становлення української моделі конституціоналізму складають історичні основи конституціоналізму. Ідеологічна частина конституціоналізму складається із системи правових ідей, поглядів, понять, теорій, фундаментом для яких послугували наукові та політичні знання та уявлення про формування і розвиток правової, політичної та моральної культури. Організаційну основу представляє конституційний лад, як єдина система суспільних відносин, встановлених згідно до Конституції. Основними складовими організаційної основи є державний та суспільний лад.

Взагалі, моделі конституціоналізму в різних країнах засновані на одних і тих же принципах. Але рівень правового, соціального, економічного розвитку держав може впливати на розвиток даної політично-правової системи і зумовлювати появу специфічних властивостей, характерних для окремих країн.

4.2/5 - (8 votes)