Поняття та юридична природа актів Конституційного Суду України. Види, порядок ухвалення та виконання актів Конституційного Суду України

Конституційний Суд України виносить:

1) постанови;

2) ухвали;

3) висновки;

4) рішення.

Конституційний Суд України здійснює свої повноваження, приймаючи рішення. Правова природа рішень Конституційного Суду України нерозривно пов’язана з його становищем в механізмі держави, з особливостями правового регулювання його діяльності. Серед науковців, які вивчають діяльність Конституційного Суду України, правову природу його рішень, здійснення конституційного правосуддя, перспективи розвитку та вдосконалення конституційної юрисдикції тощо, часто наголошують на видах рішень Конституційного Суду України. без конкретизації конкретних типів рішень) з метою уточнення, уточнення та звуження сфери їх досліджень.

У разі потреби Конституційний Суд України може у своєму рішенні, думці визначити порядок та умови їх виконання, а також покласти на компетентні державні органи відповідальність за забезпечення виконання рішення та дотримання висновку.

2.7/5 - (6 votes)