Порядок формування, склад i компетенція Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України

В Україні, як і в більшості країн із змішаною формою державного правління, уряд формується на загальних засадах Президентом України та Верховною Радою України. Тим не менше, на сьогоднішній день ще не можна говорити про те, що процес формування уряду є остаточно закріпленим на законодавчому рівні. З моменту проголошення незалежності України цей конституційний процес зазнає досить частих законодавчих змін. За роки незалежності України процеси формування уряду проходили у різні способи такі як парламентський, позапарламентський згодом знову поверталися до парламентського. Першим кроком формування КМ України є призначення Прем’єр-міністра України. У Конституції України закріплена «компромісна» модель формування уряду. Зокрема, щодо призначення Прем’єр міністра України, Конституцією встановлено, що він призначається Президентом за згодою Верховної Ради . Згадку про компетенцію Уряду містить частина перша ст. 117 Основного Закону, відповідно до якої Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. Однак саму компетенцію Уряду Конституція України не встановлює, а закріплює у ст. 116 невичерпний перелік його функцій, що може доповнюватися Конституцією та законами України, актами Президента України.

Частина 2 статті 8 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» зазначає, що Президент України після прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України або після припинення повноважень Прем’єр-міністра України вносить до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення на посаду Прем’єр-міністра України. Після призначення глави уряду наступає наступний етап формування КМ України – призначення членів уряду, тобто вибір і юридичне оформлення персонального складу КМ України. На цій стадії у формуванні КМ України глава держави також відіграє провідну роль. У відповідності до ч. 3 ст. 114 Конституції України персональний склад КМ України призначається Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України. Слід зазначити, що із норм чинного законодавства випливає, що при формуванні складу КМ України Президент в першу чергу опирається на них як на свою команду, команду єдино думців. Це твердження ґрунтується на ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про КМ України», яка нам говорить про те, що Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на передвиборній програмі Президента України. Щодо актів то Кабінет Міністрів України у своїй діяльності видає постанови та розпорядження.

3.3/5 - (6 votes)