Принцип багатоманітності в системі конституційних засад формування та функціонування громадянського суспільства

Україна володіє великою кількістю населення. Незважаючи на те, що українська нація переживає етап «старіння», тому що пенсіонерів стає більше ніж працездатних, держава постійно займається розвитком суспільних відносин і спрямовує їх на покращення не тільки на покращення демографічних показників, а також економічних, соціальних, та ін.

Конституцією України визнано, що суспільне життя в Україні засновується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Тож, вважаю необхідним провести аналіз даних засад  громадянського суспільства.

Політичною системою суспільства називають систему різноманітних інститутів, які здійснюють владу, загальне управління суспільством, регулюють взаємовідносини між громадянами, соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства, а також правопорядок у ньому.

Зміст економічної багатоманітності суспільства полягає:

1) у визнанні державою різноманітних форм власності, таких як державна, комунальна, приватна і т.п.;

2) У забезпеченні державою захисту прав і свобод об’єктів прав власності та господарювання, а також соціальна спрямованість економіки;

3) держава визнає можливість і право кожного на зайняття підприємницькою діяльністю;

4) державою забезпечено принцип «здорової конкуренції», який полягає у захисті підприємців від впливу монопольного становища на ринку, з яким бориться держава.

Забезпечення ідеологічної різноманітності в суспільстві здійснюється за допомогою таких положень, які проголошені конституцією:

1) Відсутність ідеології, яка визнавалася б державою як обов’язкова(ч.2 ст.15 КУ);

2) Заборона цензури (ч.3 ст.15 КУ);

3) право на свободу світогляду та віросповідання (ч.1 ст.35 КУ).

Таким чином, можна сказати, що держава слідкує за розвитком суспільства у різних сферах його діяльності. На мою думку, держава найбільше досягла успіху в ідеологічному напрямку. Можливо, це пов’язано із розвитком мережі Інтернет, але, тим не менш, обмін інформацією а також її різноманіття впливає на розвиток нашого суспільства в цілому.

3.7/5 - (10 votes)