Склад i порядок формування Конституційного Суду України. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України

Відповідно до ст. 148 Конституції України Конституційний Суд України повинен складатися з 18 суддів, які призначаються Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів України.

Базові принципи, якими повинен керуватися Конституційний Суд України у своїй діяльності, багато в чому схожі з тими, які лежать в основі діяльності загальних судів. До них відносяться:

  • незалежність суддів;
  • колегіальність;
  • гласність;
  • змагальність і рівноправність сторін.

Складна структура спеціалізованих судових органів конституційного контролю має місце в більшості держав, де до повноважень цих органів віднесено розгляд конституційних скарг. Персональний склад визначається не ВРУ при призначенні суддів, а шляхом жеребкування, при цьому склад палат не є незмінним – він повинен змінюватися не рідше ніж кожні три роки. Для керівництва діяльністю Конституційного Суду самі судді зі свого складу на пленарному засіданні строком на три роки обирають Голову, заступника Голови та суддю – секретаря Конституційного Суду. Повноваження цих посадових осіб Конституційного Суду можна позначити як організаційно-управлінські: в засіданнях Суду при розгляді конкретних справ вони мають ті ж процесуальні права, що й інші судді. В Конституційному Суді постійних голів немає – обов’язки головуючого на засіданнях палати виконують судді по черзі.