Статус i роль адвокатури та прокуратури в системі судового захисту прав людини

Охорона прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, посилення їх соціальної захищеності є пріоритетними напрямками діяльності держави і найважливішими завданнями правової реформи. Держава в особі її законодавчих, виконавчих і судових органів влади побачили в людині найвищу цінність суспільства і роблять активні, хоча і не завжди ефективні спроби до вирішення проблем захисту інтересів конкретної людини.

Для аналізу забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян адвокатурою і прокуратурою, необхідно розкрити поняття, сутність і призначення механізму здійснення даного захисту. На сьогоднішній день в законодавчих актах, наукових працях такого визначення немає.

Найважливішим ланкою в механізмі організації та здійснення прав і свобод громадян є адвокатура. Це підтверджується наступними аргументами: по-перше, в соціально-правовому плані інститут адвокатури є механізм регуляції людської діяльності. Соціальна спрямованість адвокатури проявляється в тому, що вона виступає посередником між державою і суб’єктами громадянського суспільства, представниками державних органів та громадянами. По-друге, адвокатура виступає в якості одного з регуляторів соціальних відносин, який необхідний для подальшого розвитку громадянського суспільства та правової держави. По-третє, держава гарантує доступність для населення юридичної допомоги та створює певні умови для її забезпечення. Перш за все, це стосується отримання певними категоріями громадян безоплатної первинної допомоги та встановлення однакового юридичного захисту для всіх, хто його потребує незалежно від їх матеріального становища.

Відповідно до ст. 131-1 Конституції України, в Україні діє прокуратура, яка здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Відповідно до ст. 131-2 Конституції України, для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

Незалежність адвокатури гарантується.

Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом.

Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.