Сфера дії міжнародного публічного права та його характерні особливості

Розрізняють субєктну, обєктну та просторову сферу дії міжнародного публічного права

Суб’єктна сфера дії сучасного міжнародного права включає в себе:

  1. Держави.

  1. Народи і нації, що борються за незалежність.

  1. Міжнародні організації та інші похідні суб’єкти міжнародного права.

Об’єктна сфера дії міжнародного права – це коло регульованих міжнародно-правових відносин, що є об’єктами міжнародного права. З погляду теорії міжнародного права, об’єктом міжнародних правовідносин є усе те, з приводу чого суб’єкти міжнародного права вступають у правовідносини на основі принципів і норм міжнародного права. Такими об’єктами можуть бути матеріальні і нематеріальні блага, дії або стримування від дій. Найбільш чітко об’єктна сфера виявляється у кожній галузі права. Наприклад, у дипломатичному праві об’єктна сфера – це статус дипломатичного представника, процедура дипломатичних переговорів. У міжнародному морському праві – це рибальство, судноплавство, правовий режим відкритого моря і т. д.

Просторова сфера в загальному плані може включати сухопутні, морські, повітряні або космічні простори (наприклад, просторова сфера міжнародного морського права – води Світового океану) або в більш вузькому – конкретні простори з позиції географії або державної приналежності (наприклад, Антарктика, азово-чорноморський басейн, води відкритого моря, чорноморські протоки та ін.).

Можна виділити основні ознаки міжнародного права:

– міжнародне право — це сукупність юридичних норм і принципів;

– ці норми створюються шляхом фіксованої (договірної) або мовчазно вираженої (звичай) угоди між суб’єктами міжнародного права;

– ці норми визнаються суб’єктами міжнародного права в якості юридично обов’язкових;

– реалізація норм міжнародного права забезпечується примусом, форми, характер і межі якого визначаються в міждержавних угодах.

– міжнародне право  виступає  в  якості  окремої  відособленої  правової  системи  зі своїми галузями й інститутами. Таким чином, воно не  є  галуззю  внутрішньодержавного права і не входить у його правову систему.

Міжнародне право слід відрізняти від міжнародних відносин і дипломатії.