Функції міжнародного публічного права

Можна розглядати функції сучасного міжнародного права з п’яти основних позицій (насправді вони гнучко взаємодіють, а не виокремлюються за вказаними напрямами):

– соціальні функції міжнародного права (стабілізація, зміцнення й забезпечення відносин між суб’єктами міжнародного права);

– власне юридичні функції (визначення прав та обов’язків суб’єктів міжнародного права стосовно один одного, встановлення статусу різних ка- тегорій суб’єктів, їх правосуб’єктності, зміцнення міжнародного права, між- народної законності, міжнародного правопорядку та ін.);

– функції взаємодії з іншими управлінськими системами, що діють у міжнародній сфері (внутрішньодержавним правом, політикою, мораллю, релігією, етикою тощо);

– функції програмування розвитку міжнародних відносин та міжнародного права (програмування їхнього розвитку на перспективу, прогнозування параметрів поведінки суб’єктів міжнародного права, передбачення варіантів напрямів розвитку інших систем, з якими взаємодіє міжнародне право, тощо);

– функції інформаційного порядку (забезпечення знаннями про зміст міжнародно-правових актів, вплив на формування міжнародно-правової свідомості та культури тощо).

Інший класичний поділ – регулятивна, охоронна, інформаційна функції

Функції міжнародного права у внутрішньодержавній сфері (тобто міжнародне публічне право регулює і деякі внутрішньодержавні відносини)

Предмет міжнародного права умовно поділяються на міждержавні та неміждержавні

До міждержавних відносин належать:

– відносини між державами;

– відносини між державами та державоподібними утвореннями;

– відносини між державами і націями, що борються за незалежність.

До неміждержавних відносин належать:

– відносини між державами і міжнародними організаціями;

– відносини між міжнародними організаціями

– відносини між державами, міжнародними організаціями з одного боку і фізичними та юридичними особами — з іншого;

– відносини між фізичними особами.

Міжнародне право регулює відносини, що виходять за межі внутрішньодержавної компетенції. Предмет – відносини між суб’єктами міжнародного права. (предметом міжнародного права – є міжнародні відносини переважно міждержавного характеру як особливий вид соціальних відносин.)

Міжнародне право є складний комплекс юридичних норм, що створюються державами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами міжнародних відносин шляхом угод та являють собою самостійну правову систему, предметом регулювання якої є міждержавні та інші міжнародні відносини, а також певні внутрішньодержавні відносини, пов’язані з участю їх суб’єктів у відносинах між собою.