Функції та повноваження Конституційного Суду України

Складна, багатоаспектна і багатогранна правова природа Конституційного суду України неодноразово розглядалася в науковій літературі. Не викликає суперечок і той факт, що судовий конституційний контроль є важливим і необхідним інструментом забезпечення балансу влади в нашій державі. Аналізуючи правову базу, можна зробити безсумнівний висновок, що судовий конституційний контроль є основною функцією даного суду, що впливає на всю правову систему держави і забезпечує рівновагу між гілками влади з метою гарантії дії Конституції України і дотримання прав і свобод людини.

Разом з тим, цілком обґрунтовано в науковій літературі виділяються й інші функції федерального органу конституційного контролю: політична, охоронна, яка орієнтує, інтеграційна, нормативно-регулююча, динамічна, функція усунення прогалин у праві та офіційної конституційної доктрини.

Відповідно до ст. 150  Конституції України закону  з метою захисту основ конституційного ладу, основних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства і прямої дії Конституції України на всій території України  Конституційний Суд України:

1) вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність):

  • законів та інших правових актів Верховної Ради України;
  • актів Президента України;
  • актів Кабінету Міністрів України;
  • правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України;

3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.