Cyб’єкти та форми звернення до Конституційного Суду України. Конституційна скарга: поняття, критерії, не прийнятності, особливості розгляду

Конституційний Суд України за скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян перевіряє конституційність закону, застосованого в конкретній справі, в порядку, встановленому законами України.

Суб’єктами звернення на порушення конституційних прав і свобод є громадяни, чиї конституційні права і свободи порушуються законом, їх законні представники, об’єднання громадян, а також інші органи та особи, зазначені у законі.

Суб’єкти мають право на звернення до Конституційного Суду України з індивідуальної (що йде від однієї особи) або колективної (виходить від групи осіб) скаргою. Колективна скарга підписується групою осіб (або їх уповноваженими представниками), якщо кожен з них має право на подачу скарги в індивідуальному порядку. Правом на звернення зі скаргою, як індивідуальної, так і колективної, поряд з громадянами мають також іноземні громадяни та особи без громадянства.

Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання про перевірку на відповідність Конституції України (конституційності) Закону України (його окремих положень), що застосований в кінцевому судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу. Можливість реалізувати право на звернення з конституційною скаргою до Конституційного Суду України мають не тільки фізичні особи, а й юридичні особи приватного права.