Який вартісний показник, встановлений діючим антикорупційним законодавством, перевищення якого обмежує прийняття подарунку одноразово протягом року?

Оцінка