Ситуаційні завдання на конкурс для державних службовців підрозділів Пенсійного фонду України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ правління

Пенсійного фонду України

______________20__ року № __

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ (КЕЙСИ)

для учасників конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б», посад начальників підвідомчих управлінь Пенсійного фонду України області та їх заступників, начальників відділів та їх заступників.

1.Управління пенсійного забезпечення

 Ситуаційне завдання 1.1

На виконання плану роботи Пенсійного фонду України на базі одного з територіальних управлінь Пенсійного фонду області необхідно провести семінар – нараду з питань пенсійного забезпечення із заступниками начальників управлінь, які відповідають за організацію роботи з питань пенсійного забезпечення. Підготуйте проект необхідного розпорядчого документу для організації заходу.

Ситуаційне завдання 1.2

Ви керівник структурного підрозділу регіонального управління Пенсійного фонду України. З метою реалізації прав громадян на пільгове пенсійне забезпечення Вам доручено підготувати документи для створення при головному управлінні Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах або за вислугу років. Підготуйте проект (проекти) необхідних документів.

Ситуаційне завдання 1.3

Ви керівник структурного підрозділу регіонального управління Пенсійного фонду України. За результатами контрольного заходу в територіальному управлінні встановлено допущення системної правової помилки з питання пенсійного забезпечення. Вам доручено організувати роботу в області щодо виправлення недоліків. Ваші дії щодо організації зазначеної роботи.

Ситуаційне завдання 1.4

 Ви керівник структурного підрозділу регіонального управління Пенсійного фонду України. До Вас, як до керівника звернувся голова громадської організації воїнів АТО з питань соціального захисту учасників АТО, а саме щодо звернень з неурегульованих законодавством питань пенсійного забезпечення. Підготуйте коло актуальних на Ваш погляд питань, щодо яких можливе внесення змін до пенсійного законодавства з метою надання їх голові громадської організації воїнів АТО.

Ситуаційне завдання 1.5

 Вас призначено керівником структурного підрозділу регіонального управління Пенсійного фонду України. З метою реалізації прав громадян на оскарження дій територіальних органів Пенсійного фонду України та більш якісного розгляду їх звернень Вам доручено підготувати документи для створення при головному управлінні Комісії з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення. Підготуйте проект (проекти) необхідних документів.

Ситуаційне завдання 1.6

 Ви керівник структурного підрозділу регіонального управління Пенсійного фонду України. Вам доручено організувати роботу щодо перевірки правильності списання сум переплат пенсій, які є безнадійними до відшкодування. Підготуйте план (етапи) проведення цієї роботи та перелік необхідних документів.

 2.Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців  та деяких інших категорій громадян

 Ситуаційне завдання 2.1

 Ви керівник  управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. За результатами робочої наради щодо стану виконавчої дисципліни за звітний період, проведеної у Вашому структурному підрозділі, Ви прийняли рішення про необхідність вжиття заходів щодо посилення виконавчої дисципліни у підрозділі. Підготуйте проект наказу керівника щодо посилення виконавчої дисципліни в зазначеному підрозділі.

Ситуаційне завдання 2.2

З метою проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи  з питань реалізації державної політики в сфері пенсійного забезпечення, визначених законодавством України, постановами правління та наказами Пенсійного фонду України, заплановано провести зустріч з Миколаївською обласною спілкою  воїнів – інтернаціоналістів та запасу. Запропонуйте актуальні питання для розгляду на зустрічі.

Ситуаційне завдання 2.3

 До головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області надійшов наказ Пенсійного фонду України про проведення інвентаризації пенсійних справ та особових рахунків. Визначте перелік документів, необхідних для виконання зазначеного наказу, та викладіть Ваше бачення щодо організації роботи з виконання поставленого завдання.

 Ситуаційне завдання 2.4

Обурений відвідувач не задоволений отриманими роз’ясненням спеціаліста та скаржиться на його дії Вам, як начальнику  управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. Визначте шляхи вирішення конфліктної ситуації.

Ситуаційне завдання 2.5

 В управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян перебувають на обліку понад 20 тис. одержувачів пенсій по 13 міністерствах та відомствах силових структур, яких обслуговують 3 спеціаліста «фронт-офісу» та 6 спеціалістів «бек-офісу». Який спосіб розподілення документів для відпрацювання спеціалістами «бек-офісу», на Ваш погляд, як керівника управління, буде мати найбільш ефективний результат.

3. Бюджетно – фінансове управління

Ситуаційне завдання 3.1

 В установлені терміни бюджетна установа відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» складає річну фінансову та бюджетну звітність. Вкажіть форми річної фінансової звітності, порядок заповнення форми №1 «Баланс» та його основні розділи. Визначте в яких формах додатково розкриваються елементи фінансової річної звітності, звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності (форма №1 «Баланс» з іншими формами).

 Ситуаційне завдання 3.2

З метою проведення контрольних заходів виникла необхідність в направленні працівника бюджетної установи у відрядження терміном на 3 робочих дні. Вкажіть якій основний нормативний документ регулює питання направлення працівників бюджетної установи у відрядження та терміни надання звіту про використання коштів, отриманих на відрядження та підзвіт? Яким методом і в якому меморіальному ордері відображається рух підзвітних коштів? Як правильно і на підставі яких нормативно-правових актів розрахувати заробітну плату під час відрядження?

Ситуаційне завдання 3.3

У зв’язку з виробничою необхідністю в бюджетній установі виникла  потреба в придбанні персонального комп’ютера вартістю 6000 гривень з ПДВ. Визначте на якому рахунку бухгалтерського обліку необхідно відобразити зазначену операцію з посиланням на нормативно – правовий акт, який регулює облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів?

Ситуаційне завдання 3.4

 Ви керівник структурного підрозділу бюджетної установи на який покладено завдання по складанню кошторису на утримання установи. Який нормативно – правовий акт регулює порядок та основні вимоги по складанню та виконанню кошторису? Визначте основні принципи по формуванню та виконанню кошторису видатків, як здійснюється бухгалтерський облік виконання кошторису видатків на утримання  установи?

 Ситуаційне завдання 3.5   

 Ви керівник структурного підрозділу головного управління Фонду на який покладено завдання щодо формування річного бюджету. Визначте порядок складання та перелік документів, підготовка яких необхідна для складання бюджету, нормативно – правове регулювання бюджетного процесу та основні складові бюджету.

4.Управління інформаційно – аналітичних систем та електронних реєстрів

 Ситуаційне завдання 4.1

Пенсійним фондом України впроваджується в експлуатацію автоматизована система «Технічна підтримка». Вам, як начальнику управління інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів, необхідно підготувати план заходів по впровадженню даної автоматизованої системи в головному та підвідомчих управліннях Пенсійного фонду України Миколаївської області. Визначте перелік необхідних документів для організації роботи та підготуйте проект плану заходів.

Ситуаційне завдання 4.2

Ви – начальник управління інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів. Вас призначено керівником служби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Підготуйте перелік необхідних документів для організації роботи служби та розробіть план роботи на рік.

 Ситуаційне завдання 4.3

Ви – начальник відділу ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем. Вас визначено відповідальною особою, на яку покладено обов’язки забезпечення виготовлення електронних цифрових підписів в акредитованому центрі сертифікації ключів для посадових осіб головного та підвідомчих управлінь. Розробіть проект наказу, яким буде визначено відповідні обов’язки, та підготуйте необхідний пакет документів для акредитованого центру сертифікації ключів.

Ситуаційне завдання 4.4

 Ви – начальник відділу адміністрування інформаційно-аналітичних систем і захисту інформації. Заплановано переїзд одного з підвідомчих управлінь в інше приміщення. Вам необхідно розробити план дій та організувати роботу по монтажу та налагодженню локальної обчислювальної мережі в новому приміщенні.

Ситуаційне завдання 4.5

Ви – завідувач сектору інформаційно-аналітичного забезпечення та звітності. Пенсійним фондом України впроваджується в експлуатацію автоматизована система формування аналітичних та статистичних даних і звітності. Визначте перелік необхідних документів для організації роботи з автоматизованою системою в головному та підвідомчих управліннях Пенсійного фонду України Миколаївської області, а також розробіть план заходів по підготовці аналітичної  та статистичної звітності на рівні області.

 5. Відділ платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб

Ситуаційне завдання 5.1

Ви, як керівник структурного підрозділу платежів до пенсійної системи, приймаєте участь в засіданні робочої групи представників територіальних органів Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби та Державної виконавчої служби з питань наповнення доходної частини бюджету, динаміки росту заробітної плати та чисельності працюючих у регіоні, визначення заходів по скороченню заборгованості зі сплати страхових та єдиного внесків. В ході проведення  засідання планується розгляд питання стану роботи щодо виконання планових завдань по надходженню власних коштів, пошуку резервів наповнення бюджету, взаємодії та координації спільних дій по стягненню заборгованості.  Підготуйте план проведення засідання та проект рішень за результатами проведення засідання робочої групи.

Ситуаційне завдання 5.2

Ви, як керівник структурного підрозділу платежів до пенсійної системи,  повинні підготувати проект доходної частини бюджету управління в розрізі джерел власних надходжень на наступний рік. До складу власних надходжень потрібно включити  лише ті надходження, адміністрування яких забезпечується органами Пенсійного фонду України. Підготуйте перелік необхідних документів чинних законодавчих норм, які  використовуються при проведенні розрахунків доходної частини проекту бюджету Пенсійного фонду України.

Ситуаційне завдання 5.3

Ви керівник структурного підрозділу платежів до пенсійної системи. За результатами спільної наради з представниками Державної фіскальної служби, Держпраці з питань легалізації найманої праці, необхідно розробити проект рішення щодо координації спільних дій державних органів по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників, контролю за дотриманням мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Підготуйте проект рішення спільної наради.

Ситуаційне завдання 5.4

Ви керівник структурного підрозділу платежів до пенсійної системи. Вас запросили на зустріч керівників органів державної влади з представниками новоствореного підприємства металургійної галузі з іноземними інвестиціями. В ході зустрічі розглядатимуться питання щодо застосування норм чинного законодавства України при здійсненні фінансового-господарської діяльності підприємства. Вам необхідно надати роз’яснення щодо порядку відшкодування витрат Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. Підготуйте перелік нормативно-законодавчих актів, що регулюють порядок відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, підприємствами металургійної галузі з іноземними інвестиціями.

Ситуаційне завдання 5.5

Ви начальник відділу контрольно-перевірочної роботи. В ході підготовки комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) Вам необхідно підготувати пропозиції щодо включення страхувальників до плану проведення перевірок органами Пенсійного фонду України на наступний рік. Підготуйте перелік нормативних документів, відповідно до яких визначаються критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.  Визначте, за яким ступенем ризику страхувальники включаються до комплексних планових заходів державного нагляду (контролю).

6. Відділ персоналу та організаційно – інформаційної роботи

Ситуаційне завдання 6.1

Ви керівник служби персоналу органу виконавчої влади. У зв’язку з наявністю вакантної посади головного спеціаліста одного із структурних підрозділів Вам доручено оголосити конкурс на зайняття вакантної посади.            Вкажіть з яких етапів складається конкурс, які вимоги існують щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу. Підготуйте проект наказу про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби.

Ситуаційне завдання 6.2

Ви керівник служби персоналу органу державної влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї області. У зв’язку з наявністю вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку до Вас звернувся керівник відділу іншого органу державної влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї області, щодо прийняття його на роботу в порядку переведення. Визначте алгоритм дій для переведення зазначеного державного службовця та підготуйте проекти необхідних документів.

Ситуаційне завдання 6.3

Працівниця, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вирішила перервати відпустку і стати до роботи. На її місці за строковим договором працює працівник. Визначте алгоритм дій служби персоналу в даному випадку та підготуйте проект наказу про звільнення з посади працівника, який працює за строковим договором.

Ситуаційне завдання 6.4

Переможець конкурсу на зайняття вакантної посади в державному органі відмовився від зайняття посади за сімейними обставинами. Є другий за результатами кандидат на зайняття цієї вакантної посади. Визначте алгоритм дій служби персоналу в даному випадку та підготуйте проект протоколу засідання конкурсної комісії по ситуації, яка склалась.

Ситуаційне завдання 6.5

Ви керівник відділу персоналу та організаційно – інформаційної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Урядом ухвалено рішення щодо оптимізації структури окремих районних управлінь Фонду шляхом їх об’єднання. Об’єднання є суто організаційним і його мета – покращити якість управління в пенсійній системі. Мова не йде про ліквідацію органів Пенсійного фонду в районах. Фахівці з питань пенсійного забезпечення працюватимуть і надалі в тих самих приміщеннях, залах обслуговування, кабінетах, як і до об’єднання. Головною одиницею обслуговування громадянина стає точка надання послуг (фронт-офіс), яка розташована не тільки за місцем знаходження управління Пенсійного фонду, а і в центрах територіальних громад (якщо в громади є таке бажання). Об’єднання двох або трьох окремих районних управлінь в одну юридичну особу не тільки не зменшить, а навпаки, збільшить доступність пенсійних послуг. З 01 грудня 2016 року планується зменшення кількості управлінь Пенсійного фонду в районах та містах Миколаївської області з 22 до 10. Визначте обов’язкові реквізити для підготовки прес-релізу із запропонованого матеріалу та підготуйте його проект.

 7. Юридичний відділ

Ситуаційне завдання 7.1

Для установи, де ви працюєте керівником юридичної служби і є секретарем тендерного комітету, надали асигнування (які не були передбачені з початку року) для закупівлі теплового котла на суму 15 000 грн. Визначте перелік дій тендерного комітету для організації роботи по проведенню закупівлі зазначеного товару. Підготуйте проекти необхідних документів.

Ситуаційне завдання 7.2

До установи надійшов адвокатський запит. Адвокат запитує інформацію про особу, яка є пенсіонером, щодо відрахувань з його пенсії за виконавчим листом. Поясніть чи є можливість у органів Фонду надати запитувану інформацію. Підготуйте проект відповіді.

Ситуаційне завдання 7.3

Ви отримали ухвалу суду щодо призначення судової справи до розгляду у скороченому провадженні. Завданням юридичної служби органів Фонду є – належне представлення інтересів установи в суді та безпосередня участь в судових засіданням для надання суду чіткої обґрунтованої позиції. Підготуйте проект процесуального документу, в разі необхідності.

Ситуаційне завдання 7.4

Органи фонду є бюджетними установами, які проводять закупівлі товарів, робіт та послуг виключно з урахуванням норм Бюджетного, Цивільного та Господарського кодексів України. Вкажіть істотну умову договору та підготуйте проект договору на закупівлю канцелярського приладдя.

Ситуаційне завдання 7.5

До установи надійшов інформаційний запит відповідно нормам Закону України від 13.01.2001 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». Особа звертається до Вас як до розпорядника інформації з проханням надати публічну інформацію. При розгляді даного запиту Ви з’ясовуєте, що крім інформації Вам необхідно надати копії документів обсягом більш як 10 сторінок. Вкажіть, що має в собі містити запит на інформацію. Який має бути строк розгляду запиту на інформацію, якщо він відповідає вимогам Закону. Підготуйте проект відповіді на зазначений запит на інформацію.

8. Відділ внутрішнього аудиту

Ситуаційне завдання 8.1

Відповідно до вимог пункту 4.12 глави 4 розділу III Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, внутрішні аудити проводяться за розпорядчим документом керівника установи. Вас призначили керівником аудиторської групи для проведення внутрішнього аудиту в одному із підвідомчих управлінь. Визначте перелік документів, підготовка яких необхідна для організації вищевказаного заходу, та підготуйте один з них.

Ситуаційне завдання 8.2

Вас призначили керівником аудиторської групи для проведення внутрішнього аудиту в одному із підвідомчих управлінь. За результатами аудиту складено аудиторський звіт, який підписано як Вами, так і членами аудиторської групи. Відповідальний за діяльність відмовляється від підписання, оскільки Він не згоден з  висновками. Визначте алгоритм дій у даному випадку.

Ситуаційне завдання 8.3

Ви керівник відділу внутрішнього аудиту головного управління Пенсійного фонду України. Відповідно до вимог пункту 6.4 глави 6 розділу IV Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 та з метою підвищення і оновлення професійного рівня спеціалістів необхідно розробити Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Підготуйте проект вказаної Програми.

Ситуаційне завдання 8.4

До Вас, як до керівника відділу внутрішнього аудиту головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, звернувся працівник Вашого відділу та повідомив про факт виявлення у службовому приміщенні на робочому місці подарунка. Який порядок Ваших дій, як керівника.

Ситуаційне завдання 8.5

Ви керівник відділу внутрішнього аудиту головного управління Пенсійного фонду України та є членом його тендерного комітету. Головне управління здійснює закупівлю товарів за бюджетні кошти. Під час проведення тендерних процедур надходить заявка від учасника приватної фірми, співвласником якої є Ваш чоловік. Визначте порядок Ваших дій у даній ситуації.

9. Відділ адміністративно – господарського забезпечення

 Ситуаційне завдання 9.1

Ви відповідальний за охорону праці в управлінні Фонду. Вас повідомили про нещасний випадок з працівником одного з відділів управління. Визначте алгоритм дій для проведення розслідування та підготуйте перелік необхідних для цього документів.

 Ситуаційне завдання 9.2

 Вас призначили керівником комісії з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення в органах Пенсійного фонду України. Комісії доручено провести огляд приміщення управління та визначити першочергові заходи для створення безперешкодного доступу в будівлю. Підготуйте перелік необхідних документів для організації роботи комісії та складіть план її роботи.

Ситуаційне завдання 9.3

Ви керівник структурного підрозділу відповідального за організацію діловодства. З метою встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами вашому підрозділу доручено провести перевірку знань вимог Інструкції з діловодства. Визначте алгоритм дій та складіть план проведення перевірки.

Ситуаційне завдання 9.4

Ви керівник структурного підрозділу відповідального за адміністративно-господарське забезпечення. Об’єми використаної електроенергії значно зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Підготуйте план заходів спрямованих на зменшення об’ємів використання електроенергії.

Ситуаційне завдання 9.5

Ви керівник структурного підрозділу управління обласного рівня відповідального за організацію діловодства. Наказом вищестоящої організації затверджено нову інструкцію з діловодства в територіальних управліннях. Вам доручено провести навчання фахівців, відповідальних за діловодство в підвідомчих управліннях Пенсійного фонду України Миколаївської області. Визначте алгоритм дій, підготуйте проект наказу про проведення навчання.