Ситуаційні завдання для державних службовців Донецької обласної військово-цивільної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 30.05.2016 №  435

Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» (посада директора департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації)

Визначити основні проблеми в медіа – просторі території проведення АТО, навести приклади вирішення цієї проблеми та запропонувати нові шляхи її вирішення.

Запропонувати напрямок удосконалення діяльності департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації з урахуванням його основних завдань в умовах інформаційної агресії.

Запропонувати ефективні заходи із моніторингу, аналізу та прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні, враховуючи його специфіку.

Запропонувати напрямки роботи у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою задоволення потреби населення області в інформаційній та видавничій продукції.

Надати пропозиції щодо удосконалення порядку реєстрації суб’єктів видавничої справи у Державному реєстрі України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

 

Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» (посада директора департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу облдержадміністрації)

Порядок надання компенсації у разі відчуження земель сільськогосподарського призначення для суспільних потреб.

Запропонувати ефективні методи переробки, виробництва та зберігання молочних продуктів на переробних пунктах.

Запропонувати напрямок удосконалення діяльності департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу облдержадміністрації з урахуванням його основних завдань в умовах процесу інтеграції України з ЄС.