Приклади тестів на аналітичні здібності для проходження конкурсу на вакантні посади фахівців з питань реформ державної служби!


Тест на роботу з абстрактною інформацією

Цей тест проводиться з метою визначення рівня здібностей та навичок роботи з абстрактною інформацією. Також цей тест досліджує здатність знаходити закономірності та відбудовувати причинно-наслідковий зв’язок. Для проходження цього тесту, вам буде запропоновано ознайомитися з певною графічною інформацією в якій одні графічні фігури (надалі – Базові фігури) перетворюються в інші фігури (надалі – Кінцеві фігури) за певними правилами (надалі – Ключі трансформації).

Вам потрібно знайти закономірність та розшифрувати, яке правило закодовано за кожним Ключем трансформації. У прикладі вище, ключ «1» відповідає за зміну розміру фігури. Потім вам буде запропоновано відповісти, як зміниться інша фігура, якщо до неї буде застосоване таке саме правило.

На одному базовому екрані ключ трансформації виконує лише одну дію.

Ваше завдання – надати максимальну кількість правильних відповідей за відведений для цього час! Перед початком власне тесту, вам буде запропоновані чотири приклади завдань.

Тривалість тесту обмежена – для його проходження відведено 25 хвилин!

Декілька порад:

• Для виконання завдань, ми радимо робити нотатки (на папері) щодо значення різних ключів трансформації

• Зверніть увагу, що коди ключів трансформації не є однаковими впродовж всього тесту, та можуть змінюватися. Тобто ключ «1» на одному екрані та ключ «1» на іншому екрані можуть мати різні значення. Уважно слідкуйте, коли ключі змінюють своє значення (змінилися Базові фігури).


 


 

Завдання – ПРИКЛАД 1 з 4

Правильна відповідь: 

Пояснення: На цьому базовому екрані:

• Ключ 1 = змінює розмір фігури

• Ключ 2 = змінює колір фігури

• Ключ 3 = додає/прибирає вертикальну лінію


 

Завдання – ПРИКЛАД 2 з 4

Правильна відповідь:

Пояснення:

На цьому базовому екрані:

• Ключ 1 = змінює розмір фігури

• Ключ 2 = змінює колір фігури

• Ключ 3 = додає/прибирає вертикальну лінію


Завдання – ПРИКЛАД 3 з 4

Правильна відповідь: 

Пояснення:

На цьому базовому екрані:

• Ключ 1 = змінює розмір фігури

• Ключ 2 = змінює колір фігури

• Ключ 3 = додає/прибирає вертикальну лінію


Завдання – ПРИКЛАД 4 з 4

Правильна відповідь: 
Пояснення:

На цьому базовому екрані:

• Ключ 1 = змінює розмір фігури

• Ключ 2 = змінює колір фігури

• Ключ 3 = додає/прибирає вертикальну лінію

Тест на роботу з числовою інформацією

Цей тест проводиться з метою визначення рівня здібностей та навичок роботи з числовою інформацією.

Для проходження цього тесту, вам буде запропоновано ознайомитися з інформацією у виді таблиць, графіків або коментарів. За основі такої інформації вам потрібно буде розв’язати декілька завдань.

Перед початком власне тесту, вам буде запропонований приклад: інформація та декілька питань. Цей приклад дасть вам можливість зрозуміти формат тестових завдань.

Зверніть увагу, що ви не можете користуватися мобільними телефонами протягом проходження цього тесту. Проте ви можете користуватися калькуляторами, які вам будуть надані адміністратором тестування.

Тривалість тесту обмежена – для його проходження відведено 30 хвилин!

Декілька порад:

• Після вивчення кожного завдання, рекомендуємо подивитись на варіанти відповідей. Можливо, ви можете обрати правильну відповідь без розрахунків,

• Для отримання точної відповіді в декількох питаннях потрібно зробити чимало розрахунків. Проте іноді ви можете зробити лише оціночні розрахунки і викреслити неправильні варіанти відповідей дуже швидко,

• Звертайте увагу на те, що саме треба зробити в завданні: знайти різницю між величинами в абсолютному вираженні, знайти різницю між величинами у відсотках, або знайти частку величини у сумі всіх значень.


Завдання ПРИКЛАД 1

Правильна відповідь: Впала на 0.4 відсоткові пункти

Розв’язання:

1. В 2010 році частка складала 31.4%

2. В 2014 році частка складала 31.0%

3. Таким чином з 2010 по 2014 рік частка впала

 


Завдання ПРИКЛАД 2

Правильна відповідь: 2010

Розв’язання:

1. В 2010 році різниця складала 68.6% – 31.4% = 37.2%

2. В 2012 році різниця складала 68.6% – 31.2% = 37.4%

3. В 2014 році різниця складала 69.0% – 31.0% = 38.0%

4. В 2016 році різниця складала 69.2% – 30.8% = 38.4%

5. Найменші різниця 37.2% у 2010 році

 


Завдання ПРИКЛАД 3

Правильна відповідь: 68.5%

Розв’язання:

1. В 2011 році частка міського населення складала 68.7%

2. В 2013 році частка міського населення складала 68.9%

3. З 2011 по 2013 роки частка виросла на 68.9% – 68.7% = 0.2%

4. Якщо темп не змінювався, у 2009 році частка міського населення складала 68.7% – 0.2% = 68.5%

 


Завдання ПРИКЛАД 4

Правильна відповідь: Не вистачає даних

Розв’язання:

1. Кількість населення в таблиці та поясненнях не зазначена

Тест на роботу з текстовою інформацією

Цей тест проводиться з метою визначення рівня здібностей та навичок роботи з текстовою інформацією.

Для проходження цього тесту, вам буде запропоновано ознайомитися з певною текстовою інформацією, а потім відповісти на питання щодо цього матеріалу. Певні теми текстових завдань можуть здатися вам знайомими. Проте дуже важливо відповідати на всі завдання виходячи з прочитаного вами текстового блоку, а не виходячи зі свого досвіду чи світогляду. Ваше завдання – надати максимальну кількість правильних відповідей за відведений для цього час!

Перед початком власне тесту, вам буде запропонований приклад: текстова інформація та декілька питань.

Цей приклад дасть вам можливість зрозуміти формат тестових завдань. Тривалість тесту обмежена – для його проходження відведено 15 хвилин!

 


Приклад завдання №1

Правильна відповідь: Твердження є неправильним

Пояснення:

В оригінальному тексті написано « що розташовані здебільшого у Європі .». Таким чином, робимо висновок, що не вся територія держав-членів знаходиться у Європі.

 


Приклад завдання №2

Правильна відповідь: Твердження є правильним

Пояснення:

В оригінальному тексті написано, що « В сучасному вигляді ЄС існує на основі Маастрихтського договору ». Таким чином, можемо казати, що створення ЄС пов’язане з підписанням Маастрихтського договору.

 


Приклад завдання №3

Правильна відповідь: Неможливо визначити

Пояснення:

В оригінальному тексті немає жодних посилань на мету створення ЄС.

 


Приклад завдання №4

Правильна відповідь: Твердження є неправильним

Пояснення:

В оригінальному тексті зазначено « Де – факто столицею Європейського Союзу є Брюссель ». Термін де-факто відрізняється від де-юре. Де-факто означає фактичність, проте не офіційний статус.