Тест на перевірку знань з професійної етики прокурорів


етика_прокурора

Онлайн тест сформовано з розділу “Професійна етика прокурора” (37 питань) тестових запитань ЗАТВЕРДЖЕНИХ рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 13 вересня 2017 року № 22дк-17 для складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту. Тести будуть корисні при підготовці до вступу на посади в прокуратури всіх рівнів.

 


В кожному з заданих питань теста правильним може бути тільки один варіант відповіді. По завершенню тестування можна подивитись правильні відповіді з посиланнями на нормативно-правові акти.

 

Перелік тестових питань з відповідями

 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРОКУРОРА (37 питань)

 1. Відповідно до Закону України „Про прокуратуру” до засад, на яких ґрунтується діяльність прокуратури, не належить:

А) єдина централізована системи, очолювана Генеральним прокурором;(ст.3 ЗУ «Про прокуратуру»)

Б) політична нейтральність прокуратури;

В) неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки;

Г) презумпції невинуватості.

 

 1. Що є підставою для Генерального прокурора прийняти рішення про застосування до прокурора Генеральної прокуратури, прокурора регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора?

А) Подання регіонального прокурора;

Б) Рішення Ради прокурорів України;

В) Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;(п.4 ч.1 ст.9 ЗУ «Про прокуратуру»)

Г) Рішення оперативної наради при Генеральному прокурору.

 

 1. Що є підставою для керівника регіональної прокуратури прийняти рішення про застосування до прокурора регіональної та місцевої прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора?

А) Лист Генерального прокурора;

Б) Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

В) Рішення Ради прокурорів України;

Г) Рішення оперативної наради при регіональному прокуророві.

 

 1. Протягом якого часу громадські організації та фізичні особи можуть подавати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора?

А) протягом десяти днів з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит;

Б) протягом 14-ти днів з дня призначення на посаду та прийняття ним присяги;

В) протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит;(ч.5 ст.32 ЗУ)

Г) з часу виявлення недоброчесності кандидатів на посаду прокурора.

 

 1. Хто має право розглядати і приймати відповідне рішення у разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду прокурора?

А) Рада прокурорів України;

Б) Генеральний прокурор;

В) Суд;

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. (ч.6 ст.32 ЗУ)

 

 1. У разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду прокурора, яке може бути прийняти рішення і ким?

А) Рада прокурорів України приймає рішення про додаткову перевірку фактів;

Б) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення про недопущення кандидата до проходження спеціальної підготовки.;(ч.6 ст.32 ЗУ)

В) Вища рада правосуддя виносить остаточне рішення щодо спеціальної перевірки кандидата на посаду прокурора;

Г) Матеріали передаються до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України для розслідування.

 

 1. Яким шляхом відбувається вдосконалення професійного рівня прокурора?

А) підвищенням кваліфікації у Національній академії прокуратури України у т.ч. з вивченням правил прокурорської етики;(ч.2ст. 19 ЗУ)

Б) вивченням чинного законодавства з обов’язковим його конспектуванням;

В) участю у судових засіданнях та вирішення юридичних справ;

Г) читанням наукової та художньої літератури етичного спрямування.

 

 1. Наслідки систематичного або одноразового грубого порушення прокурорами вимог Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів:

А) публічне осуд на оперативній нараді при керівникові прокуратури;

Б) застереження;

В) дисциплінарна відповідальність; (ст. 33 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Г) позачергова атестація.

 

 1. Чи може бути проведена атестація прокурора під час здійснення щодо нього дисциплінарного провадження?

А) може у разі необхідності; (ч.4 ст. 43 ЗУ)

Б) даний захід закон не передбачає;

В) може лише у випадку його некомпетентності;

Г) під час здійснення щодо прокурора дисциплінарного провадження обов’язково має бути проведена його атестація.

 

 1. Хто має право приймати рішення щодо проведення атестації прокурора під час здійснення стосовно нього дисциплінарного провадження?

А) Генеральний прокурор;

Б) керівник регіональної чи місцевої прокуратури;

В) Рада прокурорів України;

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. (ч.4 ст. 43 ЗУ)

 

 1. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів та положення про Раду прокурорів України затверджуються:

А) Всеукраїнським з’їздом прокурорів України;

Б) Генеральним прокурором;

В) Радою прокурорів України;

Г) Всеукраїнською конференцією прокурорів. (п.4 ч.2 ст. 67 ЗУ «Про прокуратуру»)

 

 1. Будапештські керівні принципи встановлюють, що прокурори своєю поведінкою у приватному житті НЕ повинні ставити під загрозу фактичну чи в розумних межах очікувану:

А) професійну толерантність за ознаками статі, раси, кольору шкіри, віросповідання, політичних та інших переконань, етнічного або соціального походження, належності до національних або сексуальних меншин, майнового, соціального чи іншого статусу інших осіб;

Б) спрямованість на кар’єрне зростання та самоствердження у прокурорській професії;

В) здатність до конструктивного вирішення приватних конфліктів і вміння їх попереджувати задля збереження авторитету прокурорської професії;

Г) доброчесність, справедливість та неупередженість прокурорської професії.

 

 1. Згідно з вимогами Європейських керівних принципів з етики та поведінки прокурорів будь-які подарунки, призи, пільги, заохочення чи знаки гостинності від третіх осіб прокурори:

А) можуть приймати, якщо вартість подарунка чи послуги не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених національним законодавством;

Б) у кожному випадку вчиняють на власний розсуд;

В) можуть приймати, але повинні вносити інформацію про них до щорічної декларації про доходи й інші фінансові надходження;

Г) не повинні приймати, які можуть  розглядатися як такі, що компрометують їх доброчесність, справедливість та неупередженість.

 

 1. Процедура дисциплінарної відповідальності публічних обвинувачів згідно з положеннями Рекомендації REC (2000) 19 повинна:

А) гарантувати справедливу й об’єктивну оцінку, а рішення може бути піддане незалежному й безсторонньому перегляду; 

Б) забезпечувати умови для створення командного духу серед представників служби публічного обвинувачення;

В) гарантувати повну, всебічну та глибоку перевірку факту правопорушення та можливість оскарження рішення керівникові органу публічного обвинувачення;

Г) передбачати особисту участь заявника у дисциплінарному провадженні та його право на оскарження рішення.

 

 1. Коло осіб, на яких поширюється дія Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів:

А) всі працівники органів прокуратури;

Б) прокурори органів прокуратури України; (ст. 2 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

В) прокурори та кандидати на посаду прокурора органів прокуратури;

Г) прокурори, які обіймають адміністративні посади та підтримують публічне обвинувачення, а також прокурори у відставці.

 

 1. Яка з вимог не належить до основних принципів професійної етики та поведінки прокурорів:

А) повага до незалежності суддів;

Б) політична нейтральність;

В) оперативність; (ст.4 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Г) прозорість службової діяльності.

 

 1. У процесі здійснення судочинства прокурор має дотримуватися ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку:

А) при спілкуванні із засобами масової інформації;

Б) у взаємовідносинах з іншими учасниками судочинства; (ст.27 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

В) лише звертаючись до адвоката;

Г) лише звертаючись до суду присяжних.

 

 1. Відповідно до основних вимог щодо професійної поведінки прокурорів вони повинні:

А) звертати особливу увагу на місце проживання людини, її мовну чи іншу етнічну ознаку і враховувати це під час прийому громадян;

Б) ) ставитись до людей справедливо, уважно, доброзичливо та неупереджено, згідно із загальнолюдськими принципами моралі; (ст.6 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

В) з’ясовувати політичні та релігійні переконання громадян і впливати на них;

Г) ставитись до громадян на власний розсуд.

 

 1. При прийнятті конкретних рішень прокурор не повинен керуватися:

А) вимогами закону;

Б) порадами колег по роботі; (ст. 7 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

В) положеннями Основного Закону;

Г) морально-етичними принципами професії.

 

 1. Основні принципи, моральні норми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися прокурори при виконанні своїх службових обов’язків визначені:

А) у Законі України „Про прокуратуру”;

Б) у Кримінальному процесуальному кодексі України;

В) у Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів; (ст. 3,4 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Г) у Законі України «Про правила етичної поведінки».

 

 1. У разі поширення неправдивих відомостей, які принижують честь, гідність і ділову репутацію прокурора, останній:

А) за необхідності вживає заходів до спростування такої інформації, у тому числі в судовому порядку; (ч.4 ст.11 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Б) за згодою керівника прокуратури може ініціювати проведення прокурорської перевірки для спростування цих відомостей;

В) надає керівнику прокуратури відповідні письмові пояснення;

Г) не повинен вживати жодних заходів.

 

 1. Прокурор не втручається в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків:

А) передбачених законом; (ст.24 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Б) здійснення нагляду за додержанням законодавства органами державної влади та місцевого самоврядування;

В) координації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

Г) обрання прокурора депутатом.

 

 1. У взаємовідносинах з громадянами поза службою працівник прокуратури має бути взірцем:

А) законослухняності;

Б) добропорядності;

В) додержання загальновизнаних норм моралі та поведінки;

Г) всі відповіді вірні. (ч.2 ст.31 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

 

 1.  Оцінка дотримання правил професійної етики та поведінки прокурора може надаватися під час:

А) підготовці  характеристики та рекомендації;

Б) присвоєння класного чину;

В) при вирішенні питань щодо підвищення по службі;

Г) усі відповіді є правильні. (ст.32 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

 

 1. Не є завданням Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів:

А) забезпечення компетентного та ефективного здійснення прокурорами своїх професійних обов’язків;

Б) підвищення авторитету органів прокуратури та сприяння зміцненню довіри громадян до них;

В) створення умов для розвитку у прокурорів почуття справедливості, відповідальності, відданості справі, додержання загальнолюдських моральних цінностей, запобігання проявам корупції;

Г) визначення основних засад організації та діяльності єдиної системи органів прокуратури України щодо виконання покладених на них завдань і функцій. (ст.1 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

 

 1. Як має поводитися прокурор при виконанні ним повноважень у кримінальному провадженні з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили:

А) не визнавати вироку суду шляхом публічного висловлювання щодо його правосудності та стверджувати про винуватість підсудного;

Б) вимагати від органів поліції негайного затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

В) висловлювати сумнів щодо обставин, які свідчать на користь підозрюваного (обвинуваченого);

Г) має відповідати поводженню з невинуватою особою.  (ч.3 ст. 9 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

 

 1. У кримінальному провадженні прокурор повинен:

А) враховувати всі обставини, незалежно від того, свідчать вони проти підозрюваного (обвинуваченого) чи на його користь; (ч.1 ст. 9 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Б) враховувати обставини, що свідчать проти підозрюваного (обвинуваченого);

В) враховувати всі обставини, що свідчать на користь підозрюваного (обвинуваченого);

Г) враховувати обставини відповідно до вказівки прокурора вищого рівня;

 

 1. Дії прокурора, якому стала відома інформація про допущення іншим працівником прокуратури будь-яких проявів, що можуть створити враження корупційних:

А) внести відповідні відомості до ЕРДР;

Б) повідомити про прояви корупції у ЗМІ чи іншим чином оприлюднити інформацію;

В) дане питання не врегульовано правилами прокурорської етики;

Г) негайно повідомити про це відповідного керівника органів прокуратури. (ч.2 ст.19 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

 

 1. Дії прокурора у разі виникнення сумніву щодо законності наказу або вказівки прокурора вищого рівня:

А) оскарження незаконних наказів чи вказівок до суду;

Б) негайно повідомити прокурора вищого рівня або Генерального прокурора;

В) має право звернутися до Ради прокурорів України з повідомленням про загрозу його незалежності. (ч.3 ст. 13 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Г) звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з відповідним повідомленням.

 

 1. У разі, коли прокурор дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, у який термін він має повідомляти про це безпосереднього свого керівника?

А) упродовж трьох днів;

Б) не пізніше наступного робочого дня; (ст.14 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

В) на свій розсуд;

Г) упродовж 24 годин.

 

 1. Яких правил поведінки поза службою має дотримуватися прокурор під час з’ясування будь-яких обставин з представниками правоохоронних і контролюючих органів?

А) пред’явити посвідчення прокурора та за можливістю проводити відеореєстрацію такого спілкування;

Б) повідомляти своє прізвище та посаду в органах прокуратури та надавати будь-які пояснення з приводу обставин, що з’ясовуються;

В) не використовувати свій службовий статус, у тому числі посвідчення прокурора; (ч.3 ст.21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Г) відібрати пояснення у представників правоохоронних чи контролюючих органів щодо ситуації, що виникла.

 

 1. На яких засадах повинні ґрунтуватися взаємовідносини у колективах прокуратур?

А) в залежності від стажу роботи в органах прокуратури;

Б)  в залежності від класного чину;

В) відповідно до розподілу обов’язків;

Г) взаємоповаги і взаємодопомоги.  (ч.1 ст. 29 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

 

 1. У відносинах з підпорядкованими працівниками керівники всіх рівнів мають поєднувати принциповість та вимогливість з:

А)  беззастережним виконанням всіх своїх вказівок і наказів, не зважаючи на думку підпорядкованого прокурора;

Б)  повагою та доброзичливістю, не допускати грубощів та приниження людської гідності; (ст.30 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

В) з критичним ставленням до їх ініціативи та правових позицій;

Г) обов’язковістю суворого колективного обговорення проступків підпорядкованих працівників з відповідними негативними висновками.

 

 1. Що не має значення для оцінювання діяльності прокурора:

А)  рівень підготовки та знання законодавства;

Б)  досвід практичної роботи в органах прокуратури;

В) соціальний та матеріальний стан, ставлення до релігії; (ст.23 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Г) компетентність, ініціативність, комунікативні здібності.

           

 1. У чому виявляються протизаконні дії прокурора при дотримання ним політичної нейтральності?

А) в демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів; (ст 8 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Б) використанні своїх службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

В) членстві в політичної партії;

Г) участі у політичних акціях, мітингах, страйках та залучення до них підпорядкованих працівників.

 

 1. Офіційні (письмові та усні) виступи прокурора у засобах масової інформації мають бути:

А)  лише з огляду на свою позицію при вирішенні того чи іншого питання, що відносяться до функцій прокуратури;

Б) достовірними та виваженими;. (ч.2 ст. 28 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

В) з урахуванням суспільної думки;

Г) з усіх питань. навіть з тих, що не належить до його компетенції.

 

 1. Яка поведінка прокурора у взаємовідносинах з громадянами є неприпустимою?

А) направлення звернення за належністю;

Б) прийом громадян за відповідним графіком прийому громадян;

В) прояви зверхності, зневажливого ставлення до громадян. (ч.1 ст. 31 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів)

Г) відмова у задоволенні звернення.

[згорнути]
Оцінка