Професійний тест на перевірку знань з кримінального права України


тест кримінальне право

Онлайн тест сформовано з розділу “Кримінальне право” (400 питань) тестових запитань ЗАТВЕРДЖЕНИХ рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 13 вересня 2017 року № 22дк-17 для складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту з урахуванням останніх змін в Кримінальному кодексі України (№ 2147-VIII від 03.10.2017, № 2213-VIII від 16.11.2017, № 2227-VIII від 06.12.2017, № 2292-VIII від 08.02.2018). Тести будуть корисні при підготовці до вступу на посади в прокуратури всіх рівнів, в Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР), на посади суддів, до кваліфікаційного іспиту адвокатів, а також всім правникам та студентам юридичних ВУЗів.


В даному онлайн тестуванні буде запропоновано випадкові 40 з 400 тестових питань, при кожному проходженні тесту питання будуть змінюватись. В кожному з заданих питань теста правильним може бути тільки один варіант відпові. По завершенню тестування Ви зможете подивитись правильні відповіді з посиланнями на норми КК України. Бажаємо успіху!


Перелік тестових питань з відповідями (400 питань)

Тест 1. У якій із запропонованих відповідей згідно з нормами чинного Кримінального кодексу України зазначено випадки, у яких враховується повторність злочинів?

 1. при застосуванні інших заходів кримінально-правового характеру
 2. при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання (ст..35 КК)
 3. при вирішенні питання щодо можливості застосування примусових заходів медичного характеру
 4. при вирішенні питання щодо можливості застосування спеціальної конфіскації

 

Тест 2. Відповідно до ч. 3 ст. 36 Кримінального кодексу України перевищенням меж необхідної оборони є:

 1. умисне заподіяння нападаючому будь-якої шкоди, яка не викликалась необхідністю
 2. заподіяння тому, хто нападає, середньої тяжкості тілесних ушкоджень
 3. умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 3. Укажіть відповідь, в якій названо передбачений Кримінальним кодексом України вид звільнення особи від кримінальної відповідальності:

 1. звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з явкою з повинною
 2. звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з щирим каяттям
 3. звільнення від кримінальної відповідальності при готуванні до злочину невеликої тяжкості
 4. звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з зміною обстановки

 

Тест 4. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України часом вчинення злочину визнається:

 1. час настання наслідків суспільно небезпечного діяння
 2. час вчинення передбаченої законом дії або бездіяльності(ч.3 ст.4)
 3. час вручення особі повідомлення про підозру
 4. жодна відповідь не є правильною

 

Тест 5. Як вирішується питання про застосування давності у випадку вчинення особою злочину, за який згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі?

 1. на загальних підставах
 2. у кожному випадку судом, якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк(ч.4 ст.49)
 3. давність за такі злочини не застосовується
 4. питання про застосування давності за такі злочини вирішується Президентом України у відповідному акті про амністію

 

Тест 6. У яких випадках за чинним Кримінальним кодексом України не застосовується давність притягнення до кримінальної відповідальності?

 1. у разі вчинення всіх особливо небезпечних злочинів
 2. у разі вчинення особливо небезпечних злочинів проти життя
 3. у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109–114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437–439 і частині першій статті 442 Кримінального кодексу України(ч.5 ст.49)
 4. всі відповіді правильні

 

Тест 7. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим можливе, коли особа:

 1. вперше вчинила злочин невеликої тяжкості (ст..46)
 2. вперше вчинила умисний злочин середньої тяжкості
 3. вперше вчинила необережний тяжкий злочин
 4. вчинила корупційний злочин невеликої тяжкості

 

Тест 8. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України достатніми підставами (умовами) для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки є:

 1. вчинення вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості
 2. вчинення вперше злочину невеликої тяжкості або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, та щире каяття(ч.1 ст.47)
 3. вчинення злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості, крім корупційних злочинів
 4. вчинення злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості

 

Тест 9. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України достатніми підставами (умовами) для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки є:

 1. вчинення злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості, крім корупційних злочинів
 2. вчинення вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості
 3. вчинення вперше злочину невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, втрата вчиненим діянням суспільної небезпечності або втрата суспільної небезпечності особою (ст..48)
 4. вчинення умисного злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості

 

Тест 10.  За чинним Кримінальним кодексом України метою покарання не є:

 1. відновлення порушених прав потерпілої особи
 2. виправлення засудженого
 3. кара(ч.3 ст.50)
 4. запобігання вчиненню нових злочинів засудженим

 

Тест 11. Згідно з ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України однією з цілей покарання визнається:

 1. відновлення соціальної справедливості
 2. виправлення засудженого
 3. ресоціалізація засудженого
 4. відновлення порушених прав потерпілої особи

 

Тест 12. Що з указаного переліку не входить до видів покарань, передбачених ст. 51 Кримінального кодексу України?

 1. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
 2. обмеження волі
 3. службові обмеження для військовослужбовців
 4. спеціальна конфіскація

 

Тест 13. Яке з указаних видів покарань згідно з Кримінальним кодексом України може застосовуватись і як основне, і як додаткове:

 1. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
 2. конфіскація майна
 3. службові обмеження для військовослужбовців
 4. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю(ч.3 ст.52)

 

Тест 14. Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи можуть бути призначені:

 1. адвокату
 2. військовослужбовцю
 3. державному службовцю
 4. жодній з перелічених осіб (ч.2 ст.57)

Тест 15. Відповідно до ст. 53 Кримінального кодексу України на який максимальний строк суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами з урахуванням майнового стану особи?

 1. один рік( до одного року- ч.4 ст.53)
 2. два роки
 3. три роки
 4. п’ять років

 

Тест 16. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк:

 1. від одного до трьох років
 2. від одного до п’яти років
 3. від двох до семи років
 4. від двох до п’яти років(ч.1 ст.55)

 

Тест 17. Обмеження волі не застосовується до:

 1. вагітних жінок(ч.1 ст.61)
 2. до будь-яких жінок незалежно від віку їх дітей
 3. інвалідів третьої групи
 4. осіб, які раніше відбували покарання у виді обмеження волі

 

Тест 18. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб:

 1. які раніше засуджувалися до обмеження волі
 2. які раніше звільнялись від кримінальної відповідальності
 3. які раніше тримались у дисциплінарному батальйоні
 4. які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі(ч.2 ст. 62)

 

Тест 19. Який максимальний строк або розмір найбільш суворого виду покарання встановлений за вчинення замаху на злочин відповідно до ч. 3 ст. 68 «Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті» Кримінального кодексу України?

 1. одна третина максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України
 2. половина максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України
 3. дві третини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України
 4. три чверті максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України

Тест 20. При складанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, за сукупністю вироків загальний строк не може перевищувати:

1.максимального строку або розміру покарання, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання

 1. двох третин від максимального строку або розміру покарання, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання
 2. двох третин від максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині Кримінального кодексу України
 3. максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині Кримінального кодексу України(ч.2 ст.71)

 

Тест 21.  Скільки додаткових покарань може бути приєднано до основного покарання за чинним Кримінальним кодексом України?

 1. лише одне
 2. одне чи кілька(ч.4 ст.52)
 3. жодного
 4. не більше двох

 

Тест 22. Відповідно до ч. 5 ст. 52 Кримінального кодексу України ухилення від відбування покарання, призначеного вироком суду, має своїм правовим наслідком:

 1. подвоєння призначеного покарання
 2. унеможливлення умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
 3. настання кримінальної відповідальності(за ст..389,390 КК)
 4. встановлення особливого режиму відбування покарання

                                                                                   

Тест 23. За ч. 4 ст. 74 чинного Кримінального кодексу України суд не може звільнити засуджену особу від покарання у випадках:

 1. засудження за сукупністю злочинів
 2. засудження за злочин проти життя
 3. засудження за корупційний злочин
 4. засудження за повторний злочин

 

Тест 24. В яких випадках відповідно до ч. 2 ст. 78 Кримінального кодексу України «Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням» суд направляє засудженого до відбування призначеного покарання?

 1. у разі вчинення протягом визначеного іспитового строку одного адміністративного правопорушення
 2. у разі вчинення протягом визначеного іспитового строку будь-якого правопорушення
 3. при систематичному вчиненні протягом визначеного іспитового строку дисциплінарних правопорушень
 4. при систематичному вчиненні протягом визначеного іспитового строку адміністративних правопорушень, що свідчать про небажання засудженого стати на шлях виправлення

 

Тест 25. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України такими, що мають судимість, вважаються особи, які:

 1. засуджені за вироком суду без призначення покарання
 2. звільнені від покарання
 3. засуджені, що відбули покарання у виді штрафу(ч.3 ст.88 КК)
 4. засуджені, що відбули покарання за діяння, караність яких усунута законом

 

Тест 26. Що з наведеного не визначено у Кримінальному кодексі України як примусовий захід медичного характеру?

 1. надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку
 2. госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом
 3. госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом
 4. госпіталізація до психіатричного закладу із особливим наглядом. (1 ст.94 КК)

 

Тест 27. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація є:

 1. заходом виховного характеру
 2. видом покарання
 3. іншим заходом кримінально-правового характеру
 4. жодна з наведених вище відповідей не є правильною

 

Тест 28. Яка із зазначених обставин не є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?

 1. незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті
  368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 Кримінального кодексу України
 2. вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 Кримінального кодексу України
 3. незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із корисливих злочинів(ч.1 ст.96-3 КК)
 4. жодна із відповідей не є правильною

 

Тест 29. Уповноваженою особою юридичної особи відповідно до Кримінального кодексу України є:

 1. усі службові особи юридичної особи
 2. службові особи юридичної особи, а також інші особи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи(ч.1 ст.96-3 примітка 1 КК)
 3. службові особи юридичної особи, а також інші особи, які вчиняють правопорушення від імені юридичної особи
 4. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

Тест 30. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за наявності невиконаного заходу за попереднім вироком (вироками) суду ці заходи виконуються так:

 1. до нового заходу повністю або частково приєднується попередній захід
 2. кожен із них виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом(ч.2 ст.96-11 КК)
 3. новим заходом повністю або частково поглинається попередній
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 31. Які види звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності передбачені чинним Кримінальним кодексом України?

 1. звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусового лікування
 2. звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів медичного характеру
 3. звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру та у зв’язку із закінченням строків давності(ст..97,106 КК)
 4. звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного та медичного характеру

 

Тест 32. При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 65–67 Кримінального кодексу України, враховує:

 1. лише умови його життя та виховання
 2. лише вплив дорослих
 3. лише рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього
 4. усі перераховані вище обставини(ч.1 ст.103 КК)

 

 

Тест 33. Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою»?

 1. вина у формі умислу
 2. вина у формі необережності
 3. змішана форма вини
 4. подвійна форма вини

 

Тест 34. У складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу України «Примушування давати показання», зазначений суб’єкт:

 1. спеціальний
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років
 3. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років
 4. загальний і спеціальний

 

Тест 35. У складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 374 «Порушення права на захист» Кримінального кодексу України, зазначений суб’єкт:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років
 3. спеціальний
 4. загальний та спеціальний

 

Тест 36. Яка форма вини є ознакою складу злочину, передбаченого ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» Кримінального кодексу України?

 1. лише умисел
 2. лише необережність
 3. лише змішана вина
 4. умисел та необережність

 

Тест 37. У вчиненні яких дій виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 376-1 «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду» Кримінального кодексу України?

 1. лише внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до автоматизованої системи документообігу суду
 2. лише несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду
 3. лише інше втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
 4. у вчиненні будь-яких з перелічених дій

 

Тест 38. У якій із запропонованих відповідей наведено повний перелік потерпілих від злочину, передбаченого ст. 377 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного»?

 1. професійні судді і народні засідателі
 2. народні засідателі і присяжні
 3. професійні судді, їх помічники, народні засідателі, присяжні, їх близькі родичі
 4. професійні судді, народні засідателі і присяжні, їх близькі родичі

 

Тест 39. Яка форма вини у складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 378 «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного» Кримінального кодексу України?

 1. умисел
 2. необережність
 3. змішана вина
 4. умисел та необережність

 

Тест 40. «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного» (ч. 1 ст. 378 Кримінального кодексу України) є злочином, якщо діяння:

 1. вчинене у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя
 2. вчинене загально небезпечним способом
 3. спричинило тяжкі наслідки
 4. спричинило майнову шкоду у великому розмірі

 

Тест 41. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 379 Кримінального кодексу України «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя», є:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років
 3. спеціальний суб’єкт
 4. загальний та спеціальний суб’єкт

 

Тест 42. Яке діяння є ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 380 «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» Кримінального кодексу України?

 1. несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки осіб, взятих під захист
 2. розголошення відомостей про заходи безпеки щодо осіб, взятих під захист
 3. розголошення персональних даних осіб, взятих під захист
 4. будь-яке з перелічених діянь

 

Тест 43. Тяжкі наслідки для злочину, передбаченого ст. 380 «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» Кримінального кодексу України, визнаються:

 1. Ознакою об’єктивної сторони основного складу цього злочину
 2. кваліфікуючою ознакою
 3. на кваліфікацію не впливає, однак враховується судом при призначенні особі покарання за цей злочин
 4. не мають жодного значення для злочинів цієї категорії

 

Тест 44. Предмет у складі злочину «Невиконання судового рішення» передбаченого ст. 382 Кримінального кодексу України, визначений  як:

 1. рішення та ухвала суду
 2. вирок та постанова суду
 3. вирок, рішення, постанова та ухвала суду
 4. вирок, рішення та постанова суду

 

Тест 45. Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» Кримінального кодексу України?

 1. вина у формі умислу
 2. вина у формі необережності
 3. змішана форма вини
 4. всі відповіді є вірними

 

Тест 46. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину утворює склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» Кримінального кодексу України, у разі:

 1. поєднання з обвинуваченням у вчиненні злочину невеликої тяжкості
 2. поєднання з обвинуваченням у вчиненні злочину середньої тяжкості
 3. поєднання з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину
 4. поєднання з обвинуваченням у вчиненні лише особливо тяжкого злочину

 

Тест 47. У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 384 «Завідомо неправдиве показання» Кримінального кодексу України, суб’єктом є:

 1. лише свідок та потерпілий
 2. лише експерт та оцінювач
 3. лише перекладач
 4. будь-яка з перелічених осіб(Суб’єкт злочину спеціальний. Ним може бути осудна особа, яка до моменту вчинення злочину досягла 16-річного віку і дає показання як свідок чи потерпілий у справі, призначена експертом або залучена як перекладач.)

 

Тест 48.  Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 384 «Завідомо неправдиве показання» Кримінального кодексу України, не є:

 1. заявник
 2. свідок
 3. потерпілий
 4. перекладач

 

Тест 49.  У вчиненні яких дій виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 386 «Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку» Кримінального кодексу України?

 1. лише перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів досудового розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
 2. лише примушування свідка, потерпілого, експерта до відмови від давання показань чи висновку, а також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять
 3. лише підкуп свідка, потерпілого чи експерта з тією самою метою, а також погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок
 4. у вчиненні будь-яких дій з наведених вище

 

Тест 50. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 389 «Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі» Кримінального кодексу України, може бути:

 1. будь-яка фізична осудна особа, що досягла віку 14 років
 2. будь-яка фізична осудна особа, що досягла віку 16 років
 3. лише спеціальний
 4. як загальний, так і спеціальний

 

Тест 51.  У вчиненні яких дій не виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390 «Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі» Кримінального кодексу України?

 1. самовільне залишення місця обмеження волі
 2. систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання
 3. неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду
 4. злісне ухилення від робіт

 

Тест 52.  У якій з наведених дій не виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 392 «Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань» Кримінального кодексу України?

 1. тероризування у установах виконання покарань засуджених
 2. напад на адміністрацію
 3. організація з метою тероризування засуджених або нападу на адміністрацію організованої групи або активна участь у такій групі
 4. злісна непокора законним вимогам адміністрації установ виконання покарань

 

Тест 53.  Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Кримінального кодексу України, може бути:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років
 3. лише спеціальний
 4. як загальний так і спеціальний

 

Тест 54. Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Кримінального кодексу України?

 1. вина у формі прямого або непрямого умислу
 2. вина у формі необережності
 3. змішана форма вини
 4. вина у формі прямого умислу

 

Тест 55.  Яка з перелічених ознак не утворює кваліфікований склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Кримінального кодексу України?

 1. діяння, вчинене повторно
 2. діяння, поєднане із заволодінням зброєю чи з її використанням
 3. діяння, що спричинило тяжкі наслідки
 4. діяння, поєднане із пошкодженням інженерно-технічних засобів охорони

 

Тест 56. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 395 «Порушення правил адміністративного нагляду» Кримінального кодексу України, може бути:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років
 3. лише спеціальний
 4. як загальний, так і спеціальний

 

Тест 57.  Яка з наведених дій не утворює об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 398 «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи» Кримінального кодексу України?

 1. погроза вбивством щодо захисника чи представника особи
 2. заподіяння тілесних ушкоджень захиснику чи представнику особи
 3. погроза знищенням чи пошкодженням майна захисника чи представника особи
 4. вбивство захисника чи представника особи

 

Тест 58. Потерпілий у складі злочину, передбаченого ст. 398 «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи» Кримінального кодексу України визначений як:

 1. захисник особи
 2. захисник чи представник особи
 3. представник особи
 4. захисник чи представник особи або їх близькі родичі

 

Тест 59. Кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень якого ступеня тяжкості охоплюється складом злочину, передбаченим ст. 398 «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи» Кримінального кодексу України?

 1. лише легкі тілесні ушкодження
 2. лише тілесні ушкодження середньої тяжкості
 3. лише тяжкі тілесні ушкодження
 4. будь-які тілесні ушкодження

 

Тест 60.  Який склад злочину за конструкцією об’єктивної сторони передбачено ч. 2 та ч. 3 ст. 398 «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи» Кримінального кодексу України?

 1. формальний
 2. матеріальний
 3. усічений
 4. неповний

 

Тест 61. Потерпілий у складі злочину, передбаченого ст. 399 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи» визначений як:

 1. захисник особи
 2. захисник чи представник особи
 3. захисник чи представник особи або їх близькі родичі
 4. представник особи

 

Тест 62. Обов’язковими ознаками складу злочину, передбаченого ст. 399 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи», визнаються:

 1. потерпілий від злочину та предмет злочину
 2. лише предмет злочину
 3. лише потерпілий від злочину
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 63.  Спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 399 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи», є:

 1. обов’язковою ознакою об’єктивної сторони основного складу цього злочину
 2. кваліфікуючою ознакою
 3. на кваліфікацію не впливає, однак враховується судом при призначенні особі покарання за цей злочин
 4. не має жодного значення

 

Тест 64.  Яка з перелічених нижче осіб не є потерпілим від злочину, передбаченого ст. 400 Кримінального кодексу України «Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги»?

 1. представник особи
 2. народний засідатель
 3. захисник особи
 4. близькі родичі захисника чи представника особи

 

Тест 65.  Відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України суб’єкт злочину, передбаченого ст. 400 Кримінального кодексу України «Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги», є:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років.
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років.
 3. спеціальним
 4. немає правильної відповіді

 

Тест 66. Серед кваліфікуючих ознак ч. 2 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням», не зазначено:

 1. вчинення повторно
 2. вчинення за попередньою змовою групою осіб
 3. вчинення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем
 4. вчинення із застосуванням насильства, що НЕ є небезпечним для життя і здоров’я

 

Тест 67. Яка з перелічених нижче кваліфікуючих ознак не передбачена у ч. 2 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»?

 1. вчинення злочину повторно
 2. вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб
 3. вчинення злочину організованою групою
 4. зловживання службовою особою своїм службовим становищем

 

Тест 68. Яка з перелічених нижче кваліфікуючих ознак не передбачена у ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»?

 1. вчинення злочину організованою групою
 2. розбій з метою викрадення обладнання
 3. вимагання, поєднане із насильством, небезпечним для життя і здоров’я
 4. зловживання службовою особою своїм службовим становищем

 

Тест 69.  Відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням», є:

 1. загальним
 2. спеціальним (фізична осудна особа, яка досягла 18-річного віку)
 3. спеціальним (службова особа)
 4. спеціальним (працівник правоохоронного органу)

 

Тест 70.  Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», не визнається:

 1. снотворний мак і коноплі
 2. наркотичні засоби і психотропні речовини
 3. аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин, призначені для виробництва цих засобів
 4. сильнодіючі лікарські засоби

 

Тест 71.  Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», не визнається:

 1. особа віком від 14 років
 2. службова особа
 3. особа, яка досягла 16-річного віку
 4. немає правильної відповіді (спеціальний суб’єкт)

 

Тест 72. Відповідно до ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» незаконні дії, передбачені у диспозиції, вчиняються суб’єктом:

 1. лише умисно
 2. лише необережно
 3. як умисно, так і необережно
 4. випадково

 

Тест 73. Викрадення, привласнення чи вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів та інших речовин, відповідно до ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням» вчиняється:

 1. лише умисно
 2. лише необережно
 3. як умисно, так і необережно
 4. з подвійною формою вини

 

Тест 74. Що є кваліфікуючою ознакою відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?

 1. повторність
 2. попередня змова групи осіб
 3. особливо великий розмір шкоди
 4. великий розмір шкоди

 

Тест 75.  Що є кваліфікуючою ознакою відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?

 1. повторність
 2. попередня змова групи осіб
 3. вчинення злочину організованою групою
 4. вчинення у великих розмірах

 

Тест 76.  Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?

 1. будь-яка особа
 2. службова особа
 3. службова особа, у підпорядкуванні якої перебувають 7 і більше працівників
 4. немає правильної відповіді

 

Тест 77.  Що розуміється під великим розміром у ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?

 1. сума, яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
 2. сума, яка у триста п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
 3. сума, яка у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
 4. поняття «великого розміру» не визначається

 

Тест 78.  Що розуміється під особливо великим розміром у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?

 1. сума, яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
 2. сума, яка у триста п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
 3. сума, яка у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
 4. сума, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину

 

Тест 79.  Розмір матеріальної шкоди у злочинах проти власності обраховується у:

 1. умовних одиницях, що прирівняні до іноземної валюти
 2. розмірах прожиткового кошика
 3. розмірах мінімальної заробітної платні
 4. неоподатковуваних мінімумах доходів громадян

 

Тест 80.  Вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, поєднане із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я особи, або з погрозою застосування такого насильства, утворює склад злочину, передбачений:

 1. ч. 1 ст. 308 Кримінального кодексу України
 2. ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України
 3. ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України
 4. немає правильної відповіді

 

Тест 81. У ч. 1 ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» зазначений такий спосіб вчинення злочину:

 1. шляхом зловживання службовим становищем
 2. розбій
 3. шахрайство
 4. вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я

 

Тест 82.  Кваліфікуючими ознаками ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» є:

 1. вчинення в особливо великих розмірах
 2. розбій з метою викрадення
 3. вимагання засобів і речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я
 4. усі відповіді правильні

 

Тест 83. Дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду утворюють:

 1. вимагання неправомірної вигоди
 2. провокацію підкупу (ст..370 КК …ППВСУ про судову практику у справах про хабарництво п.23)
 3. пособництво у пропозиції, обіцянці чи наданні неправомірної вигоди
 4. заходи протидії корупції

 

Тест 84. Чи має значення правомірно чи незаконно потерпіла особа володіла наркотичними засобами, психотропним речовинами чи їх аналогами у ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:

 1. так
 2. ні
 3. залежно від ситуації
 4. вирішує суд

 

Тест 85.  Кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», не є:

 1. вчинення злочину повторно
 2. вчинення злочину особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених ст.ст. 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317 Кримінального кодексу України
 3. вчинення злочину в особливо великих розмірах
 4. попередня змова групи осіб

 

Тест 86. Ознаками суб’єктивної сторони згідно зі ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» є:

 1. вчинення лише з корисливих мотивів

2.вчинення лише в інших особистих інтересах

 1. вчинення лише в інтересах інших осіб
 2. вчинення з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах

 

Тест 87.  Діянням у складі злочину, передбаченого ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження», не є:

 1. знищення
 2. пошкодження
 3. позичання
 4. приховування

 

Тест 88.  Предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження», є:

 1. штампи
 2. паспорт
 3. печатки
 4. усі відповіді правильні

 

Тест 89. Чи має значення, у якій формі власності перебувають підприємства, установи чи організації, де перебувають приватні документи, для кваліфікації дій за ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»:

 1. так
 2. ні
 3. залежно від документа
 4. на розсуд суду

 

Тест 90.  Кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» є:

 1. спричинення порушення роботи підприємства, установи чи організації
 2. вчинення повторно
 3. вчинення групою осіб
 4. вчинення з використанням службового становища

 

Тест 91. Як визначений суб’єкт злочину, передбачений ч. 2 ст. 312 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:

 1. лікар нарколог
 2. медичний працівник
 3. лікар
 4. службова особа

 

Тест 92. Метою викрадення прекурсорів відповідно до ст. 312 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» є:

 1. власне вживання
 2. подальший збут
 3. виробництво або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
 4. усі відповіді правильні

 

Тест 93. У якій формі може здійснюватися викрадення прекурсорів (ст. 312 Кримінального кодексу України):

 1. лише таємній
 2. лише відкритій
 3. відкритій та таємній
 4. немає правильної відповіді

Тест 94. Яка кваліфікуюча ознака передбачена у ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»?

 1. шляхом шахрайства
 2. у значному розмірі
 3. шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем
 4. групою осіб

 

Тест 95. Що визнається кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»?

 1. повторність
 2. вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб
 3. вчинення злочину організованою групою
 4. шкода у великих розмірах.

 

Тест 96. Якій спосіб вчинення злочину не зазначений у ч. 1 ст. 262 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»?

 1. привласнення
 2. розбій
 3. вимагання
 4. шахрайство

 

Тест 97. Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокація підкупу», визначений як:

 1. загальний
 2. службова особа
 3. лише представник правоохоронного органу
 4. лише представник влади

 

Тест 98. Службова особа як суб’єкт у складі злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», є:

 1. ознакою основного складу злочину
 2. кваліфікуючою ознакою
 3. особливо кваліфікуючою ознакою
 4. не має значення для кваліфікації

Тест 99. Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ст. 132 Кримінального кодексу України «Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби»?

 1. будь-яка службова особа лікувального закладу(Суб’єкт злочину спеціальний. Це: 1) службова особа лікувального закладу; 2) допоміжний працівник такого закладу, який самочинно здобув інформацію; 3) медичний працівник.)
 2. лише службова особа лікувального державного закладу
 3. лише службова особа приватного лікувального закладу
 4. особа, яка надає публічні послуги

 

Тест 100. Як визначений спеціальний суб’єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»?

 1. будь-яка службова особа
 2. лише службова особа публічного права
 3. лише службова особа приватного права
 4. особа, яка надає публічні послуги

 

Тест 101. В якій нормі визначено розмір істотної шкоди у складі злочину, передбаченому ст. 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»?

 1. в нормі, передбаченій у примітці ст. 365-2 КК України
 2. в нормі, передбаченій у примітці ст. 364 КК України
 3. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 365-2 КК України
 4. в нормі, передбаченій у примітці ст. 354 КК України

 

Тест 102. Тяжкими наслідками у ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» вважаються такі наслідки, які:

 1. у сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 2. в двісті і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 3. в сто п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 4. у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян(Примітка 4 ст.364 КК)

 

Тест 103. Тяжкими наслідками у ст. 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» вважаються такі наслідки, які:

 1. у сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 2. в двісті і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 3. в сто п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 4. у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян(Примітка 4 ст.364)

 

Тест 104. Тяжкими наслідками у ст. 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» вважаються такі наслідки, які:

 1. у сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 2. в двісті і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 3. в сто п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 4. у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян(примітка 4 ст.364 КК)

 

Тест 105. Тяжкими наслідками у ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість» вважаються такі наслідки, які:

 1. у сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 2. в двісті і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 3. в сто п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 4. у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян(примітка 4 ст.364 КК)

 

Тест 106.  Тяжкими наслідками у ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення» вважаються такі наслідки, які:

 1. у сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 2. в двісті і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 3. в сто п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 4. у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян(примітка 4 ст.364 КК)

 

Тест 107.  Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем», який стосується вказівки на суспільно небезпечні наслідки цього злочину: «…якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або ____»

 1. інтересам суспільства
 2. правам підприємств, установ, організацій
 3. будь-яким іншим інтересам
 4. інтересам юридичних осіб

 

Тест 108. Відповідно до Кримінального кодексу України суб’єктом злочину «Провокація підкупу» за ч. 1 ст. 370 є:

 1. будь-яка особа (суб’єкт загальний)
 2. лише представник влади
 3. лише службова особа, яка займає відповідальне становище
 4. будь-яка службова особа

 

Тест 109. Вкажіть кваліфікуючу ознаку службового підроблення:

 1. діяння, вчинене повторно
 2. діяння, вчинене працівником правоохоронного органу
 3. діяння, вчинене за попередньою змовою групою осіб
 4. діяння, що спричинили тяжкі наслідки

 

Тест 110. Вкажіть мету зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України):

 1. приховування іншого злочину або полегшення його вчинення
 2. одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи
 3. надання неправомірної вигоди
 4. використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби

 

Тест 111. Кваліфікуючою ознакою якого злочину є дії, які супроводжувалися болісними і такими, що ображають гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування:

 1. зловживання владою або службовим становищем
 2. перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу(ст..365 КК)
 3. службова недбалість
 4. провокація підкупу

 

Тест 112.  Кваліфікуючою ознакою якого зі злочинів у сфері службової діяльності є застосування зброї?

 1. зловживання владою або службовим становищем
 2. перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу(ст..365 КК)
 3. службова недбалість
 4. провокація підкупу

 

Тест 113. Яке з наведених визначень відповідає визначенню неправомірної вигоди відповідно до примітки ст. 364-1 Кримінального кодексу України:

 1. грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що не були задекларовані
 2. лише грошові кошти та майно
 3. грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які перевищують у грошовому еквіваленті середню заробітну плату особи за попередній звітний рік
 4. грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав

 

Тест 114. Кваліфікуючою ознакою у ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення» є

 1. тяжкі наслідки
 2. істотна шкода
 3. значні збитки
 4. особливо тяжкі наслідки

 

Тест 115. Неправомірною вигодою у значному розмірі відповідно до ст. 368 Кримінального кодексу України визнається вигода, що:

 1. в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 2. в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 3. в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 4. в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

 

Тест 116. Вкажіть, як визначено в законі одну з ознак суб’єктивної сторони зловживання владою або службовим становищем?

 1. з корисливих мотивів
 2. з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи
 3. з мотиву одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної особи
 4. з корисливою метою

 

Тест 117. До умисних убивств за кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, належить:

 1. умисне вбивство з помсти
 2. умисне вбивство з ревнощів
 3. умисне вбивство з корисливих мотивів
 4. умисне вбивство, вчинене під час бійки

 

Тест 118. Яке визначення умисного вбивства відповідає усім ознакам ч. 1 ст. 115 КК України

 1. заподіяння смерті іншій людині
 2. умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині
 3. умисне заподіяння смерті будь-якої людині
 4. умисне заподіяння смерті іншій людині

 

Тест 119.  Серед кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» відсутня ознака:

 1. вбивство викраденої людини
 2. вбивство вчинене на замовлення
 3. вбивство групою осіб без попередньої змови
 4. вбивство з хуліганських мотивів

 

Тест 120. Як необхідно кваліфікувати позбавлення лікарем життя  безнадійно хворої людини?

 1. вбивство за пом’якшуючих обставин
 2. таке позбавлення життя не є злочином
 3. вбивство без пом’якшуючих та обтяжуючих обставин
 4. вбивство за обтяжуючих обставин

 

Тест 121. Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння належить до:

 1. легких тілесних ушкоджень
 2. тілесних ушкоджень середньої тяжкості
 3. тяжких тілесних ушкоджень
 4. жодна із відповідей не є правильною

 

Тест 122. Яка з наведених обставин є кваліфікуючою при заподіянні тяжкого тілесного ушкодження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України?

 1. настання смерті потерпілого
 2. корисливий мотив
 3. два і більше потерпілих
 4. хуліганський мотив

 

Тест 123. Яке тілесне ушкодження належить до числа тих, що вчинені за пом’якшуючих обставин?

 1. умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання
 2. умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне з метою залякування потерпілого
 3. умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне з мотивів расової нетерпимості
 4. умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне на замовлення

 

Тест 124.         За необережне заподіяння тілесного ушкодження якої тяжкості в Україні не встановлено кримінальну відповідальність?

 1. тяжкого тілесного ушкодження
 2. тілесного ушкодження середньої тяжкості
 3. легкого тілесного ушкодження
 4. жодна із відповідей не є правильною

 

Тест 125.  За наявності якої обставини відповідно до чинного закону погроза вбивством, передбачена ст. 129 Кримінального кодексу України, визнається злочином?

 1. якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози(Злочин вважається закінченим з моменту сприйняття погрози потерпілим.)
 2. якщо погрозу було висловлено повторно
 3. якщо погрозу було висловлено безпосередньо
 4. якщо погрозу було висловлено в присутності свідків

 

Тест 126.  Суб’єкт ч. 1 ст. 134 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення аборту» визначений як:

 1. особа, яка не має медичної освіти
 2. особа, яка не має вищої освіти
 3. особа, яка не має медичної або фармацевтичної освіти
 4. особа, яка не має спеціальної медичної освіти

 

Тест 127.  Яка з названих обставин не входить до основного складу злочину, передбаченого ст. 138 Кримінального кодексу України «Незаконна лікувальна діяльність»?

 1. заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу
 2. заняття лікувальною діяльністю особою, яка не має належної медичної освіти
 3. заняття лікувальною діяльністю, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого
 4. заняття лікувальною діяльністю особою, яка має судимість за таке заняття

 

Тест 128. Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків такого діяння
 2. якщо це спричинило будь-яку шкоду здоров’ю потерпілого
 3. якщо це підірвало авторитет установи, представник якої допустив таке розголошення
 4. якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки(злочин закінчений з моменту настання тяжких налідків)

 

Тест 129.  Яка ознака суб’єктивної сторони складу злочину передбачена ст. 148 Кримінального кодексу України «Підміна дитини»?

 1. хуліганський мотив
 2. мета помсти
 3. корисливий або інший особистий мотив
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 130. Яке з перелічених нижче тверджень, що стосуються кваліфікуючих ознак умисного вбивства, є правильним?

 1. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі в ст. 112, ч. 1 ст. 115, ст. 348 КК України
 2. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі у ч. 2 ст. 115 КК України
 3. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі в ст. 67 КК України
 4. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі в статтях 116, 117, 118 КК України

 

Тест 131. Яке з положень про умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), є правильним?

 1. під раніше вчиненим умисним вбивством слід розуміти всі умисні вбивства(Підставою для кваліфікації діяння за п. 13 ч. 2 ст. 115 є вчинення особою не лише вбивства, передбаченого ст. 115, а й умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, відповідальність за яке передбачена іншими статтями КК (зокрема ст. ст. 112, 348, 379, 400, 443))
 2. під раніше вчиненим умисним вбивством слід розуміти всі умисні вбивства, крім привілейованих
 3. під раніше вчиненим умисним вбивством слід розуміти всі умисні вбивства, крім кваліфікованих
 4. під раніше вчиненим умисним вбивством розуміються лише вбивства, кваліфіковані за ст. 115 КК України

 

Тест 132.  У разі конкуренції норм, що передбачають відповідальність за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 Кримінального кодексу України) та вбивство у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 Кримінального кодексу України), застосовується:

 1. ст. 116 КК України (пом’якшуюча обставина)
 2. сукупність злочинів статті 116 та 118 КК України
 3. ст. 115 КК України «Умисне вбивство»
 4. ст. 118 КК України (більш пом’якшуюча обставина)

 

Тест 133.  Якщо особа з наміром вбивства здійснила постріл в іншу людину, але схибила та спричинила лише середньої тяжкості тілесне ушкодження, її дії слід кваліфікувати:

 1. як закінчений замах на вбивство
 2. за сукупністю замаху на вбивство та середньої тяжкості тілесного ушкодження
 3. як спричинення лише умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження
 4. як готування до вбивства

 

Тест 134. У складі злочину, передбаченому ст. 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14 років
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16 років
 3. лише службова особа
 4. лише повнолітня особа

 

Тест 135. До привілейованих умисних убивств належить:

 1. умисне вбивство з ревнощів
 2. умисне вбивство з помсти за зґвалтування
 3. умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини(ст..117)
 4. умисне вбивство з мотивів співчуття до страждань потерпілого

 

Тест 136. У ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України кваліфікуючою або особливо кваліфікуючою ознакою не є:

 1. повторність
 2. вчинення діяння щодо малолітнього
 3. вчинення діяння з корисливих мотивів
 4. вчинення діяння із застосуванням зброї

 

Тест 137. Захоплення заручників (ст. 147 Кримінального кодексу України) відмежовується від позбавлення волі (ст. 146 Кримінального кодексу України):

 1. за ознаками потерпілого
 2. за видом умислу
 3. за метою вчинення дій
 4. за формою вини

 

Тест 138.  У якій із запропонованих відповідей наведено повний перелік осіб, спонукання яких є складовою мети у складі злочину, передбаченому ст. 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України?

 1. родичі затриманого, державна або інша установа
 2. родичі затриманого, державна або інша установа, підприємство чи організація
 3. родичі затриманого, державна або інша установа, підприємство чи організація, фізична або службова особа

4 фізична або службова особа

 

Тест 139.  В яких формах може виражатися діяння як ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України?

 1. лише у формі захоплення особи
 2. лише у формі захоплення або тримання особи
 3. лише у формі знущання над особою
 4. лише у формі захоплення та знущання над особою

 

Тест 140. Статтею 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України не передбачено такої кваліфікуючої ознаки:

 1. вчинення діяння щодо неповнолітнього
 2. вчинення діяння організованою групою
 3. спричинення діями тяжких наслідків
 4. вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб

 

Тест 141. Стаття 148 «Підміна дитини» Кримінального кодексу України містить вказівку на такі суб’єктивні ознаки:

 1. вчинення діяння в інтересах третіх осіб
 2. вчинення діяння з помсти третім особам
 3. вчинення діяння з корисливих або інших особистих мотивів
 4. вчинення діяння в інтересах дитини, що підмінюється

 

Тест 142. У складі злочину, передбаченому ст. 148 «Підміна дитини» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину:

 1. лише медичний працівник
 2. лише службова особа
 3. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 4. лише матір дитини

 

Тест 143. Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» містить вказівку на такі способи вчинення злочину:

 1. погроза застосування фізичного насильства
 2. залякування потерпілого
 3. використання обману, шантажу чи уразливого стану особи
 4. ст. 149 КК України не містить вказівки на спосіб діяння

 

Тест 144. Диспозиція ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» Кримінального кодексу України містить вказівку на таку суб’єктивну ознаку:

 1. мотив помсти
 2. мета залякування
 3. корисливий мотив
 4. мета експлуатації

 

Тест 145. Потерпілий від злочину, передбаченого ст. 150 «Експлуатація дітей» Кримінального кодексу України, законом  визначений як:

 1. неповнолітня особа
 2. дитина
 3. неповнолітня особа, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування
 4. дитина, яка не досягла віку, з якого законом дозволяється працевлаштування

 

Тест 146. Серед кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак ст. 150 «Експлуатація дітей» Кримінального кодексу України відсутня ознака:

 1. вчинення дій щодо кількох дітей
 2. вчинення дій, поєднаних з використанням дитячої праці на шкідливому виробництві
 3. вчинення дій, що спричинили істотну шкоду для освітнього рівня дітей
 4. вчинення дій, поєднаних з погрозою застосування насильства

 

Тест 147. Суб’єкти злочину, передбаченого ч. 1 ст. 150-1 «Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» Кримінального кодексу України, визначені як:

 1. батьки та інші родичі малолітньої дитини
 2. батьки малолітньої дитини або особи, які їх замінюють
 3. батьки, вітчим, мачуха або опікуни чи піклувальники малолітньої дитини
 4. будь-які особи

 

Тест 148. Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 151 «Незаконне поміщення в психіатричний заклад» Кримінального кодексу України, законом визначено:

 1. будь-яку особу
 2. психічно здорову особу
 3. психічно хвору особу
 4. неповнолітню особу

 

Тест 149. Відповідно до диспозиції ст. 151 «Незаконне поміщення в психіатричний заклад» Кримінального кодексу України психічне відношення суб’єкта злочину до стану психічного здоров’я потерпілої особи характеризується як:

 1. завідома обізнаність про те, що особа психічно здорова
 2. завідома обізнаність про те, що особа психічно хвора
 3. припущення, що особа психічно здорова
 4. припущення, що особа психічно хвора

 

Тест 150. Кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ст. 151 «Незаконне поміщення в психіатричний заклад» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. настання тяжких наслідків
 2. вчинення діяння щодо малолітнього
 3. вчинення діяння щодо неповнолітнього
 4. вчинення діяння з корисливих мотивів

 

Тест 151. У складі злочину, передбаченому ст. 148 «Підміна дитини» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку настання кримінальної відповідальності
 2. лише батьки дитини
 3. лише близькі родичі дитини
 4. лише службова особа лікувального закладу

 

Тест 152. У складі злочину, передбаченому ст. 151 «Незаконне поміщення в психіатричний заклад» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

 1. спеціальний – лікар-психіатр або службова особа психіатричного закладу
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 3. спеціальний – родичі потерпілої особи
 4. спеціальний – лише службова особа психіатричного закладу

 

Тест 153. Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 150-1 «Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» Кримінального кодексу України, визначений як:

 1. загальний – будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 2. спеціальний – лише батьки або особи, які їх замінюють
 3. загальний і спеціальний
 4. спеціальний – лише батьки або особи, які їх замінюють, близькі родичі дитини

 

Тест 154. Відповідно до ст. 150 «Експлуатація дітей» Кримінального кодексу України експлуатація вчиняється шляхом:

 1. використання органів дітей
 2. використання дітей для заняття жебрацтвом
 3. використання праці дітей
 4. будь-якого використання дитини

 

Тест 155. Кваліфікуючою ознакою підміни дитини (ст. 148 Кримінального кодексу України) є:

 1. настання тяжких наслідків
 2. вчинення діяння повторно
 3. вчинення діяння службовою особою
 4. у ст. 148 КК України не передбачено кваліфікуючих ознак

 

Тест 156. Зґвалтуванням відповідно до диспозиції ст. 152 Кримінального кодексу України є статеві зносини, поєднані з:

 1. погрозою розголошення відомостей, що ганьблять потерпілу особу
 2. погрозою знищенням майна потерпілої або її близьких родичів
 3. використанням безпорадного стану потерпілої особи
 4. погрозою вилучення майна потерпілої особи

 

Тест 157. Повторність зґвалтування відповідно до ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України утворюється:

 1. вчиненням будь-якого зі злочинів, передбачених розділом «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості»
 2. лише вчиненням злочину, передбаченого ст. 153 КК України «Задоволення статевої пристрасті неприродним способом»
 3. вчиненням будь-якого зі злочинів, передбачених розділом «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості» за виключенням розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України)
 4. вчиненням лише зґвалтування

 

Тест 158. Серед кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак ст. 152 «Зґвалтування» Кримінального кодексу України відсутня ознака:

 1. повторності
 2. зґвалтування малолітньої чи малолітнього
 3. зґвалтування, що потягло тяжкі наслідки
 4. зґвалтування групою осіб

 

Тест 159. Частина 1 ст. 154 «Примушування до вступу у статевий зв’язок» Кримінального кодексу України містить вказівку на такі види залежності потерпілої особи від суб’єкта:

 1. лише матеріальна залежність
 2. лише службова залежність
 3. службова або матеріальна залежність
 4. лише сімейна залежність

 

Тест 160.  Яка з ознак не належить до переліку кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України?

 1. дії, вчинені особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого
 2. дії, що потягли тяжкі наслідки
 3. дії, вчинені особою, на яку покладено обов’язки щодо піклування про потерпілого
 4. дії, вчинені вітчимом або мачухою

 

Тест 161. Стаття 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України містить вказівку на таку потерпілу особу:

 1. неповнолітня особа
 2. особа, яка не досягла 16-річного віку
 3. особа, яка не досягла 14-річного віку
 4. особа віком з 16 до 18 років

 

Тест 162. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України, викладена у диспозиції статті наступним чином:

 1. вчинення дій сексуального характеру
 2. розбещення
 3. вчинення неприродного статевого акту
 4. вчинення розпусних дій

 

Тест 163. Відповідно до ст. 152 Кримінального кодексу України зґвалтування – це (оберіть точну відповідь):

 1. примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв’язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні
 2. статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи
 3. статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
 4. примушування особи до вступу в статевий зв’язок природним або неприродним способом

 

Тест 164. Відповідно до ст. 152 Кримінального кодексу України особливо кваліфікуючою ознакою зґвалтування є :

 1. зґвалтування, вчинене організованою групою
 2. зґвалтування, вчинено повторно
 3. зґвалтування, вчинене групою осіб
 4. зґвалтування малолітньої чи малолітнього

 

Тест 165. Стаття 152 «Зґвалтування» Кримінального кодексу України не містить вказівку на таку кваліфікуючу ознаку:

 1. повторність
 2. вчинення діяння групою осіб
 3. вчинення діяння організованою групою
 4. спричинення особливо тяжких наслідків

 

Тест 166. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 Кримінального кодексу України) визнається злочинним, якщо воно вчиняється з:

 1. використанням безпорадного стану потерпілої особи
 2. погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої особи
 3. погрозою розголошення відомостей, що ганьблять особу чи її близьких родичів
 4. погрозою знищення чи пошкодження майна потерпілої особи

 

Тест 167. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 Кримінального кодексу України) це (оберіть точне визначення):

 1. задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи
 2. зґвалтування неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи
 3. задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства або з використанням безпорадного стану потерпілої особи
 4. зґвалтування неприродним способом із застосуванням фізичного насильства або з використанням безпорадного стану потерпілої особи

 

Тест 168. Відповідно до ч. 2 ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв’язок» Кримінального кодексу України кваліфікуючими ознаками цього злочину є:

 1. застосування фізичного насильства або погроза його застосування
 2. погроза знищення, пошкодження або вилучення майна
 3. використання безпорадного стану потерпілої особи
 4. настання тяжких наслідків

 

Тест 169. У складі злочину, передбаченому ст. 152 «Зґвалтування» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку
 3. спеціальний суб’єкт – лише особа, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні
 4. спеціальний суб’єкт – лише батько, мати, вітчим, мачуха, опікун чи піклувальник

 

Тест 170. У складі злочину, передбаченому ст. 153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку
 3. спеціальний суб’єкт – лише особа, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні
 4. спеціальний суб’єкт – лише батько, мати, вітчим, мачуха, опікун чи піклувальник

 

Тест 171. У складі злочину, передбаченому ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв’язок» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку
 3. спеціальний суб’єкт – лише особа, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні
 4. спеціальний суб’єкт – лише батько, мати, вітчим, мачуха, опікун чи піклувальник

 

Тест 172. У складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку
 3. спеціальний суб’єкт – лише особа, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні
 4. спеціальний суб’єкт – лише батько, мати, вітчим, мачуха, опікун чи піклувальник

 

Тест 173. У складі злочину, передбаченому ч. 2 ст. 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину:

 1. як загальний – віком від 16 років, так і спеціальний – батько, мати, вітчим, мачуха, опікун чи піклувальник
 2. як загальний, так і спеціальний – особа, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні
 3. лише загальний суб’єкт
 4. лише спеціальний суб’єкт – батько, мати, вітчим, мачуха, опікун чи піклувальник

Тест 174. У складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину:

 1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку
 3. лише спеціальний суб’єкт – особа, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні
 4. лише спеціальний суб’єкт – батько, мати, вітчим, мачуха, опікун чи піклувальник

 

Тест 175. Яка форма вини є ознакою складу злочину, передбаченого ст. 159 «Порушення таємниці голосування» Кримінального кодексу України?

 1. лише необережність
 2. лише умисел
 3. лише змішана вина
 4. умисел та необережність

 

Тест 176. Яка форма вини є ознакою складу злочину,  передбаченого ст. 170 «Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій» Кримінального кодексу України?

 1. лише необережність
 2. лише умисел
 3. лише змішана вина
 4. умисел та необережність

 

Тест 177. Яка форма вини є ознакою складу злочину, передбаченого ст. 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» Кримінального кодексу України?

 1. лише необережність
 2. умисел та необережність
 3. лише змішана вина
 4. лише умисел

 

Тест 178. Яка форма вини є ознакою складу злочину,  передбаченого ст. 175 «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»?

 1. лише умисел
 2. лише необережність
 3. лише змішана вина
 4. умисел та необережність

 

Тест 179. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 Кримінального кодексу України), визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків, що настали
 2. лише у випадку заподіяння шкоди здоров’ю дитини або особи, щодо якої встановлена опіка чи піклування
 3. якщо спричинило тяжкі наслідки
 4. лише у випадку спричинення майнової шкоди потерпілому

 

Тест 180. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків, що настали
 2. лише у випадку настання негативних наслідків
 3. лише у випадку настання тяжких наслідків
 4. лише у випадках настання особливо тяжких наслідків

 

Тест 181. Порушення недоторканності житла (ст. 162 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків, що настали
 2. лише у випадку настання негативних наслідків
 3. лише у випадку настання тяжких наслідків
 4. лише у випадках настання особливо тяжких наслідків

 

Тест 182.  Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (ст. 163 Кримінального кодексу України), визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків, що настали
 2. лише у випадку настання негативних наслідків
 3. лише у випадку настання тяжких наслідків
 4. лише у випадках настання особливо тяжких наслідків

 

Тест 183. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

 1. лише у випадку настання тяжких наслідків
 2. лише у випадку настання негативних наслідків
 3. незалежно від наслідків, що настали
 4. лише у випадках настання особливо тяжких наслідків

 

Тест 184. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (за ч. 1 ст. 177 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків, що настали
 2. 2. якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі
 3. якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі
 4. якщо це завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі

 

Тест 185. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (за ст. 178 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків, що настали
 2. лише у випадку завдання матеріальної шкоди у значному розмірі
 3. лише у випадку завдання матеріальної шкоди у великому розмірі
 4. лише у випадку завдання матеріальної шкоди в особливо великому розмірі

 

Тест 186.  Порушення права на отримання освіти (ст. 183 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків, що настали
 2. лише у випадку завдання матеріальної шкоди у значному розмірі
 3. лише у разі настання тяжких наслідків
 4. лише у випадку настання особливо тяжких наслідків

 

Тест 187. Порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

 1. незалежно від наслідків, що настали
 2. лише у разі завдання матеріальної шкоди у значному розмірі
 3. лише у випадку настання тяжкі наслідки
 4. якщо настали особливо тяжких наслідків

 

Тест 188. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (ст. 174 Кримінального кодексу України) є злочинним, якщо воно вчиняється шляхом (оберіть точну відповідь):

 1. насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій
 2. лише насильства
 3. лише насильства чи погрози застосування насильства
 4. лише погрози застосуванням насильства

 

Тест 189. Вкажіть мінімальний строк невиплати  заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, необхідний для визнання такого діяння злочинним (ст. 175 Кримінального кодексу України):

 1. більш як за один місяць
 2. один місяць
 3. більш як за три місяці
 4. більш як за півроку

 

Тест 190. У складі злочину, передбаченому ст. 175 «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину визначений як:

 1. лише громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності
 2. лише керівник підприємства, установи або організації приватної форми власності
 3. лише керівник підприємства, установи або організації незалежно від форми власності
 4. керівник підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності

 

Тест 191. Обов’язковою ознакою якого складу злочину проти власності в законі визначено напад?

 1. насильницький грабіж
 2. розбій
 3. вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я
 4. крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище

 

Тест 192. У складі злочину, передбаченому статтею 197 «Порушення обов’язків щодо охорони майна» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину визначений як:

 1. лише службова особа
 2. лише особа, якій доручено охорону майна
 3. лише особа, якій доручено зберігання чи охорону майна
 4. лише особа, якій доручено охорону, зберігання чи розподіл майна

 

Тест 193. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 196 «Необережне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України, настає лише за наявності такого наслідку:

 1. істотної майнової шкоди
 2. майнової шкоди у великому розмірі
 3. тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людей
 4. майнової шкоди в особливо великому розмірі

 

Тест 194. Стаття 193 «Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї» Кримінального кодексу України містить вказівку на такий предмет злочину (оберіть точну відповідь):

 1. лише чуже майно, що має значну матеріальну цінність
 2. лише чуже майно, що має історичну або наукову цінність
 3. чуже майно або скарб, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність
 4. лише скарб, який має історичну, наукову, художню чи культурну цінність

 

Тест 195. Повторність розбою відповідно до ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України має місце у разі вчинення таких злочинів (оберіть точну відповідь):

 1. лише розбою
 2. розбою та насильницького грабежу
 3. розбою, насильницького грабежу та вимагання
 4. розбою та бандитизму

 

Тест 196. Стаття 190 Кримінального кодексу України містить таке визначення шахрайства:

 1. заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою
 2. спричинення майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
 3. заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою
 4. заволодіння майновим правом шляхом обману або зловживання довірою

 

Тест 197.  Яка зі статей Кримінального кодексу України, що передбачають злочини проти власності, містить формальний склад злочину?

 1. ст. 192 «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою» КК України
 2. ст. 189 «Вимагання» КК України
 3. ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» КК України
 4. ст. 186 «Грабіж» КК України

 

Тест 198. Стаття 187 «Розбій» Кримінального кодексу України не містить кваліфікуючу ознаку:

 1. повторності
 2. поєднання діяння з погрозою вбивства
 3. поєднання діяння з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище
 4. вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб

 

Тест 199. Стаття 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України не містить кваліфікуючу ознаку:

 1. повторності
 2. вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб
 3. поєднання діяння з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище
 4. поєднання діяння із застосуванням зброї

 

Тест 200.  Яка з числа наведених кваліфікуючих ознак не міститься у ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України?

 1. вчинення діяння службовою особою з використанням свого службового становища
 2. поєднання діяння з погрозою вбивства
 3. поєднання діяння з пошкодженням чи знищенням майна
 4. поєднання діяння з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого

 

Тест 201.         Який вид погрози не вказаний у ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України?

 1. погроза знищенням майна
 2. погроза насильством над потерпілим
 3. погроза розголошенням відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких родичів
 4. погроза пошкодженням майна

 

Тест 202.         Стаття 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України не містить такої кваліфікуючої ознаки:

 1. вчинене за попередньою змовою групою осіб
 2. вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки
 3. вчинене у великих розмірах
 4. вчинене шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин

 

Тест 203.        Якої кваліфікуючої ознаки немає у статтях, у яких передбачено корисливі злочини проти власності (Розділ VІ Особливої частини Кримінального кодексу України)?

 1. проникнення у житло, інше приміщення чи сховище
 2. особливо великий розмір
 3. група осіб без попередньої змови
 4. організована група

 

Тест 204.         Максимальним ступенем шкоди здоров’ю, властивим насильницькому грабежу, є:

 1. заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості
 2. заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не спричинило розладу здоров’я та втрати працездатності
 3. виривання майна з рук потерпілого
 4. заподіяння легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності

 

Тест 205.         Загальнонебезпечний спосіб є кваліфікуючою ознакою, що міститься у статті Кримінального кодексу України:

 1. «Необережне знищення або пошкодження майна» ст. 196 КК України
 2. «Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання» ст. 188-1 КК України
 3. «Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики» ст. 194-1 КК України(ч.2 ст.194-1)
 4. «Розбій» ст. 187 КК України

 

Тест 206.         Заволодіння чужим майном у який спосіб не може кваліфікуватися як адміністративне правопорушення незалежно від розміру завданої шкоди

 1. шахрайство (ст. 190 КК України)
 2. привласнення (ст. 191 КК України)
 3. крадіжка (ст. 185 КК України)
 4. грабіж (ст. 186 КК України)

 

Тест 207.         Що є предметом крадіжки (ст. 185 Кримінального кодексу України)?

 1. будь-яке майно
 2. чуже майно
 3. майно, яке є предметом спору
 4. чуже майно або майно, яке є предметом спору

 

Тест 208.         Метою фіктивного підприємництва згідно зі ст. 205 «Фіктивне підприємництво» Кримінального кодексу України є:

 1. створення суб’єктів підприємницької діяльності
 2. придбання суб’єктів підприємницької діяльності
 3. прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона
 4. зайняття видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

 

Тест 209.         У якості предмета виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів  в диспозиції статті ст. 199 Кримінального кодексу України окрім іншого зазначено на:

 1. марки акцизного податку
 2. підроблену національну валюту України
 3. іноземну валюту
 4. державні цінні папери

 

Тест 210.         Не є предметом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199 Кримінального кодексу України):

 1. незаконно виготовлені, одержані чи підроблені марки акцизного податку
 2. підроблені державні цінні папери
 3. національна валюта України
 4. підроблена іноземна валюта

 

Тест 211.         Предметом злочину, передбаченого ст. 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України, не є:

 1. вибухові речовини
 2. отруйні речовини
 3. сильнодіючі речовини
 4. наркотичні засоби

 

Тест 212.         Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) не названо:

 1. вибухові речовини
 2. отруйні речовини
 3. особливо цінні речовини
 4. сильнодіючі речовини

 

Тест 213.         Предметом злочину, передбаченого ст. 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України, є:

 1. наркотичні засоби
 2. прекурсори
 3. аналоги наркотичних засобів
 4. сильнодіючі речовини

 

Тест 214.         Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) є (оберіть точну відповідь):

 1. зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї)
 2. зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної зброї та бойових припасів до неї)
 3. зброя та боєприпаси (крім мисливської зброї та бойових припасів до неї)
 4. зброя та боєприпаси

 

Тест 215.         Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) не є:

 1. будь-яка гладкоствольна зброя та боєприпаси до неї
 2. будь-яка мисливська зброя та боєприпаси до неї
 3. будь-яка холодна зброя
 4. будь-яка гладкоствольна мисливська зброя та боєприпаси до неї

 

Тест 216.        Предметом контрабанди відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України не є:

 1. культурні цінності
 2. отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини
 3. радіоактивні матеріали
 4. сувенірні вироби масового виробництва

 

Тест 217.        Кваліфікуючою ознакою «зайняття гральним бізнесом» відповідно до ст. 203-2 Кримінального кодексу України є:

 1. вчинення діяння групою осіб
 2. вчинення діяння організованою групою осіб
 3. вчинення діяння службовою особою
 4. вчинення діяння особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом

 

Тест 218.        У якості підакцизних товарів у ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» Кримінального кодексу України названі:

 1. алкогольні напої, тютюнові вироби або інші підакцизні товари
 2. нафтопродукти, алкогольні напої, тютюнові вироби
 3. автомобілі легкові, алкогольні напої, тютюнові вироби або інші підакцизні товари
 4. автомобілі, нафтопродукти, алкогольні напої, тютюнові вироби

 

Тест 219.        Згідно з ч. 2 ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» Кримінального кодексу України злочинне діяння може бути у формі:

 1. незаконного придбання або зберігання, а також збуту чи транспортування
 2. незаконного виготовлення
 3. незаконного зберігання або збуту
 4. незаконного збуту

 

Тест 220.        Ознакою, яка характеризує незаконне виготовлення підакцизних товарів, що передбачено ч. 2 ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» Кримінального кодексу України, є (оберіть точну відповідь):

 1. лише шляхом відкриття цехів
 2. з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів
 3. шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів
 4. шляхом створення підприємств або з використанням обладнання, що забезпечує виробництво товарів у великих розмірах

 

Тест 221.        Розмір великої матеріальної шкоди у ст. 205 «Фіктивне підприємництво» Кримінального кодексу України визначається залежно від:

 1. того, фізичній чи юридичній особі заподіяна шкода
 2. майнового стану потерпілого
 3. форми власності підприємства, установи чи організації, якому заподіяна шкода
 4. організаційно-правової форми підприємства, установи чи організації, якому заподіяна шкода

 

Тест 222.        Який вид та розмір основного покарання передбачено за  суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів (ст. 209 Кримінального кодексу України):

 1. позбавлення чи обмеження волі або штраф понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 2. обмеження волі або штраф понад дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 3. позбавлення волі або штраф понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 4. лише позбавлення чи обмеження волі

 

Тест 223.        Кваліфікуючою ознакою якого злочину проти довкілля є використання транспортних засобів?

 1. «Незаконна порубка лісу» (ст. 246 Кримінального кодексу України)
 2. «Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» (ст. 249 Кримінального кодексу України)
 3. «Незаконне полювання» (ст. 248 Кримінального кодексу України)
 4. «Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів» (ст. 250 Кримінального кодексу України)

 

Тест 224.        Визначте правильне положення, що стосується незаконної порубки лісу згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України:

 1. кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови, що такі дії завдали шкоди у великому розмірі
 2. істотна шкода при незаконній порубці лісу дорівнює 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 3. незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях тягне кримінальну відповідальність, незалежно від розміру заподіяної шкоди
 4. незаконна порубка дерев і чагарників у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах є кримінально караною, незалежно від розміру завданої шкоди

 

Тест 225.        Назвіть склад злочину проти довкілля, у якому заповідники, території та об’єкти природно-заповідного фонду є місцем вчинення злочину:

 1. «Забруднення моря» (ст. 243 Кримінального кодексу України)
 2. «Незаконне полювання» (ст. 248 Кримінального кодексу України)
 3. «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» (ст. 245 Кримінального кодексу України)
 4. «Порушення законодавства про континентальний шельф України» (ст. 244 Кримінального кодексу України)

 

Тест 226.        Назвіть злочин проти довкілля, конститутивною або кваліфікуючою ознакою якого у Кримінальному кодексі України не названий спосіб вчинення злочину:

 1. «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» (ст. 249 Кримінального кодексу України)
 2. «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» (ст. 245 Кримінального кодексу України)
 3. «Незаконне полювання» (ст. 248 Кримінального кодексу України)
 4. «Порушення законодавства про захист рослин» (ст. 247 Кримінального кодексу України)

 

Тест 227.        Ознакою основного складу якого злочину проти довкілля законом визначено наслідки у виді створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля?

 1. «Порушення ветеринарних правил» (ст. 251 Кримінального кодексу України)
 2. «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» (ст. 249 Кримінального кодексу України)
 3. «Порушення законодавства про захист рослин» (ст. 247 Кримінального кодексу України)
 4. «Забруднення або псування земель» (ст. 239 Кримінального кодексу України)

 

Тест 228.        У ст. 236 «Порушення правил екологічної безпеки» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки
 3. лише загибель людей
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 229.        У ч. 1 ст. 238 «Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 230.        У ч. 2 ст. 238 «Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 231.        У ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 232.        У ч. 2 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки
 3. лише загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 233.        У ч. 1 ст. 239-1 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи для довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 234.        У ч. 3 ст. 239-1 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. не передбачає настання наслідків
 2. загибель людей, масову загибель об’єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки
 3. лише загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. матеріальна шкода у великому розмірі

 

Тест 235.        У ч. 1 ст. 240 «Порушення правил охорони або використання надр» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 236.        У ч. 2 ст. 240 «Порушення правил охорони або використання надр» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 237.        У ч. 4 ст. 240 «Порушення правил охорони або використання надр» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. не передбачає настання наслідків
 2. загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки
 3. лише загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 238.        У ч. 1 ст. 241 «Забруднення атмосферного повітря» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи для довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 239.        У ч. 2 ст. 241 «Забруднення атмосферного повітря» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи для довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 240.        У ст. 239-2 «Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах» Кримінального кодексу України під особливо великим розміром розуміють:

 1. вартість поверхневого (ґрунтового) шару земель, яка становить більше, ніж 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 2. обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж десять кубічних метрів
 3. вартість поверхневого (ґрунтового) шару земель, яка становить більше, ніж 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 4. обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж сто кубічних метрів

 

Тест 241.        На підставі ч. 2 ст. 255 «Створення злочинної організації» Кримінального кодексу України не підлягають звільненню від кримінальної відповідальності:

 1. особи, які сприяють зустрічі (сходці) представників злочинних організацій
 2. особи, які беруть участь у нападах, вчинюваних злочинною організацією
 3. активні члени злочинної організації
 4. організатор або керівник злочинної організації

 

Тест 242.        Вкажіть вид злочинної організації, обов’язковою ознакою якої є озброєність:

 1. злочинне угруповання в місцях позбавлення волі
 2. злочинна організація
 3. банда
 4. організована група

 

Тест 243.        За вчинення яких дій із вогнепальною зброєю у ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність?

 1. недбале ставлення
 2. носіння
 3. заповідання
 4. неповідомлення органам влади про достовірно відомі факти незаконного ремонту зброї

 

Тест 244.        В якій відповіді названі дії з холодною зброєю, за які ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України не встановлена кримінальна відповідальність?

 1. носіння
 2. виготовлення
 3. ремонт
 4. придбання

 

Тест 245.        Предметом якого із злочинів проти громадської безпеки є гладкоствольна мисливська зброя?

 1. «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів» (ст. 264 Кримінального кодексу України)
 2. «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» (ст. 262 Кримінального кодексу України)
 3. «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)
 4. «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України)

 

Тест 246.        Способом вчинення якого злочину проти громадської безпеки в законі названо використання уразливого стану особи?

 1. «Сприяння вчиненню терористичного акту» (ст. 258-4 Кримінального кодексу України)
 2. «Втягнення у вчинення терористичного акту» (ст. 258-1 Кримінального кодексу України)
 3. «Терористичний акт» (ст. 258 Кримінального кодексу України)
 4. «Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення» (ст. 261 Кримінального кодексу України)

 

Тест 247.        Для якого із злочинів проти громадської безпеки передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності?

 1. «Втягнення у вчинення терористичного акту» (ст. 258-1 Кримінального кодексу України)
 2. «Сприяння вчиненню терористичного акту» (ст. 258-4 Кримінального кодексу України)
 3. «Публічні заклики до вчинення терористичного акту» (ст. 258-2 Кримінального кодексу України)
 4. «Створення терористичної групи чи терористичної організації» (ст. 258-3 Кримінального кодексу України)

 

Тест 248.        У ч. 1 ст. 271 «Порушення вимог законодавства про охорону праці» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. не передбачає настання наслідків
 3. шкода здоров’ю потерпілого
 4. тяжкі наслідки

 

Тест 249.        У ч. 2 ст. 271 «Порушення вимог законодавства про охорону праці» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 3. шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 250.        У ч. 1 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. лише загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише шкода здоров’ю потерпілого

 

Тест 251.        У ч. 2 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 3. тяжка шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 252.        У ч. 1 ст. 273 «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. лише загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише шкода здоров’ю потерпілого

 

Тест 253.        У ч. 2 ст. 273 «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 3. тяжка шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 254.        У ч. 1 ст. 274 «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. лише загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 255.        У ч. 2 ст. 274 «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 3. тяжка шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 256.        У ч. 1 ст. 275 «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. лише загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 257.        У ч. 2 ст. 275 «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 3. тяжка шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 258.        Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 271 «Порушення вимог законодавства про охорону праці» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. будь-яких осіб, які досягли 16-річного віку
 2. лише службову особу підприємства, установи, організації
 3. лише особу, яка зобов’язана дотримувати вимоги законодавства про охорону праці
 4. лише службову особу підприємства, установи, організації або громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності

Тест 259.        Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. будь-яких осіб, які досягли 16-річного віку
 2. лише службову особу підприємства, установи, організації
 3. лише особу, яка зобов’язана дотримувати правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
 4. лише службову особу підприємства, установи, організації або громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності

 

Тест 260.        Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 273 «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. будь-яких осіб, які досягли 16-річного віку
 2. лише службову особу підприємства, установи, організації
 3. лише особу, яка зобов’язана дотримувати правила безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах
 4. лише службову особу підприємства, установи, організації або громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності

 

Тест 261.        Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 274 «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. будь-яких осіб, які досягли 16-річного віку
 2. лише службову особу підприємства, установи, організації
 3. лише особу, яка зобов’язана дотримувати правила ядерної або радіаційної безпеки
 4. лише службову особу підприємства, установи, організації або громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності

 

Тест 262.        Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 275 «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. будь-яких осіб, які досягли 16-річного віку
 2. лише службову особу підприємства, установи, організації
 3. лише особу, яка зобов’язана дотримувати правила, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд
 4. лише службову особу підприємства, установи, організації або громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності

 

 

Тест 263.        У ч. 1 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загроза заподіяння шкоди здоров’ю людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 264.        У ч. 2 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або велика матеріальна шкода
 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 3. лише тяжка шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише велика матеріальна шкода

 

Тест 265.        У ч. 3 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або велика матеріальна шкода
 2. загибель людей
 3. лише тяжка шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише велика матеріальна шкода

 

Тест 266.        У ст. 276-1 «Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
 4. тяжкі наслідки

 

Тест 267.        У ч. 1 ст. 277 «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. лише створення чи можливість створення аварії поїзда, судна
 2. лише порушення нормальної роботи транспорту
 3. лише створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 4. створення чи можливість створення аварії поїзда, судна чи порушення нормальної роботи транспорту або небезпека для життя людей чи настання інших тяжких наслідків

 

Тест 268.        У ч. 2 ст. 277 «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або велика матеріальна шкода
 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки
 3. лише тяжка шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише велика матеріальна шкода

 

Тест 269.        У ч. 3 ст. 277 «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або велика матеріальна шкода
 2. загибель людей
 3. лише тяжка шкода здоров’ю потерпілого
 4. лише велика матеріальна шкода

 

Тест 270.        У ч. 1 ст. 278 «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
 4. тяжкі наслідки

 

Тест 271.        У ч. 2 ст. 278 «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
 4. тяжкі наслідки

 

Тест 272.        У ч. 3 ст. 278 «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. загибель людей чи настання інших тяжких наслідків
 4. лише тяжкі наслідки

 

Тест 273.        У ч. 1 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. заподіяння значної матеріальної шкоди
 4. заподіяння великої матеріальної шкоди

 

Тест 274.        У ч. 2 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. заподіяння значної матеріальної шкоди
 4. заподіяння матеріальної шкоди у будь-якому розмірі

 

Тест 275.        У ч. 3 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. завдання матеріальної шкоди у будь-якому розмірі
 4. завдання великої матеріальної шкоди

 

Тест 276.        У ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. середньої тяжкості тілесне ушкодження
 4. тяжке тілесне ушкодження

Тест 277.        У ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
 2. не передбачає настання наслідків
 3. середньої тяжкості тілесне ушкодження
 4. тяжке тілесне ушкодження або смерть

 

Тест 278.        У ч. 3 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України передбачено настання таких наслідків:

 1. загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки
 2. лише загибель кількох осіб
 3. середньої тяжкості тілесне ушкодження
 4. тяжке тілесне ушкодження або смерть

 

Тест 279.        Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи застосовуються до неповнолітнього на строк:

 1. від сорока до двохсот годин
 2. від двох місяців до одного року
 3. від шести місяців до двох років
 4. від одного місяця до року

 

Тест 280.        Чи можна відповідно до Кримінального кодексу України здійснювати відрахування з заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт?

 1. відрахувань не здійснюється
 2. здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п’яти до десяти відсотків
 3. здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків
 4. здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від двох до десяти відсотків

 

Тест 281.        З якого віку відповідно до Кримінального кодексу України застосовується арешт до неповнолітнього?

 1. з 16 років на момент постановлення вироку
 2. з 14 років на момент постановлення вироку
 3. з 14 років на момент вчинення злочину
 4. з 16 років на момент вчинення злочину

 

Тест 282.        На який строк відповідно до Кримінального кодексу України застосовується арешт до неповнолітнього?

 1. від одного до шести місяців
 2. від десяти днів до одного місяця
 3. від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб
 4. від п’ятнадцяти до шістдесят діб

 

Тест 283.        У яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України неповнолітньому не може бути призначене покарання у виді позбавлення волі на певний строк?

 1. не може бути призначене у випадку вчинення злочину невеликої тяжкості вперше
 2. не може бути призначене у випадку вчинення злочину середньої тяжкості вперше
 3. не може бути призначене у випадку вчинення злочину невеликої тяжкості повторно
 4. цей вид покарання не призначається неповнолітнім взагалі

 

Тест 284.        Яка максимальна межа строкового позбавлення волі , що призначається неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків:

 1. десять років
 2. п’ятнадцять років
 3. двадцяти п’ять років
 4. для неповнолітніх максимальні межі строкового позбавлення волі, що призначається за сукупністю вироків та за сукупністю злочинів не співпадають

 

Тест 285.        Відповідно до Кримінального кодексу України звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване лише у випадку його засудження:

 1. до виправних робіт, арешту або позбавлення волі
 2. до виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі
 3. лише до арешту
 4. арешту або позбавлення волі(ч.2 ст.104)

 

Тест 286.        Вкажіть тривалість іспитового строку, що установлюється відповідно до Кримінального кодексу України у випадку звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням:

 1. від двох до п’яти років
 2. від одного до двох років(ч.3 ст.104)
 3. від одного до чотирьох років
 4. до одного року

 

Тест 287.        Згідно з чинним кримінальним законодавством громадські роботи призначаються на строк:

 1. від 30 до 300 годин
 2. від 30 до 240 годин
 3. від 60 до 300 годин
 4. від 60 до 240 годин(ч.3 ст.56)

Тест 288.        Який строк давності для звільнення від кримінальної відповідальності встановлений для особи, яка вчинила злочин середньої тяжкості у віці до вісімнадцяти років?

 1. три роки
 2. чотири роки
 3. п’ять років
 4. два роки

 

Тест 289.        Який строк давності для звільнення від кримінальної відповідальності встановлений для особи, яка вчинила тяжкий злочин у віці до вісімнадцяти років?

 1. шість років
 2. сім років (п.3 ч.2 ст.106)
 3. п’ять років
 4. три роки

 

Тест 290.        Який строк давності для звільнення від кримінальної відповідальності встановлений для особи, яка вчинила особливо тяжкий злочин у віці до вісімнадцяти років?

 1. шість років
 2. сім років
 3. вісім років
 4. десять років

 

Тест 291.        Який строк давності виконання обвинувального вироку суду встановлений для особи, яка вчинила злочин у віці до 18 років, за який вона засуджена до покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, а також при засудженні її до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості?

 1. один рік
 2. два роки
 3. три роки
 4. чотири роки

 

Тест 292.        Який строк давності виконання обвинувального вироку суду встановлений для особи, яка у віці до вісімнадцяти років вчинила злочин середньої тяжкості, за який вона засуджена до покарання у виді позбавлення волі, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років за тяжкий злочин?

 1. три роки
 2. чотири роки
 3. п’ять років
 4. шість років

 

Тест 293.        Який строк давності виконання обвинувального вироку суду встановлений для особи, яка у віці до вісімнадцяти років, вчинила тяжкий злочин, за який вона засуджена до покарання у виді позбавлення волі на строк більше п’яти років?

 1. чотири роки
 2. п’ять років
 3. шість років
 4. сім років(ч.3 ст.106)

 

Тест 294.        Який строк давності виконання обвинувального вироку суду встановлений для особи, яка у віці до вісімнадцяти років вчинила особливо тяжкий злочин, за який вона засуджена до покарання у виді позбавлення волі?

 1. сім років
 2. вісім років
 3. десять років
 4. п’ятнадцять років

 

Тест 295.        Які посадові особи іноземних держав не визнаються службовими особами відповідно до Кримінального кодексу України?

 1. особи, які обіймають посади в законодавчому органі іноземної держави
 2. іноземні третейські судді
 3. судді спортивних змагань(ч.4 ст.18)
 4. судді і посадові особи міжнародних судів

 

Тест 296.        Відповідно до Кримінального кодексу України за діяння, вчинені з метою виконання явно злочинного наказу або розпорядження, особа, що їх виконала, підлягає:

 1. кримінальній відповідальності на загальних підставах(ч.4 ст.41)
 2. пом’якшеній кримінальній відповідальності
 3. звільненню від кримінальної відповідальності
 4. звільненню від покарання

 

Тест 297.        Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка відмовилась виконувати явно злочинний наказ або розпорядження:

 1. не підлягає покаранню
 2. не підлягає кримінальній відповідальності(ч.3 ст.41)
 3. звільняється від кримінальної відповідальності
 4. звільняється від покарання

 

Тест 298.        Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження:

 1. не підлягає покаранню
 2. не підлягає кримінальній відповідальності(ч.5 ст.41)
 3. звільняється від кримінальної відповідальності
 4. звільняється від покарання

 

Тест 299.        Яка з названих нижче обставин є відповідно до Кримінального кодексу України однією з підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру?

 1. вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів
 2. вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів з використанням юридичної особи
 3. вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 Кримінального кодексу України(ст..96-3)
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 300.        Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає:

 1. звільненню від кримінальної відповідальності
 2. негайному звільненню від призначеного судом покарання(ч.2 ст.74)
 3. звільненню від покарання
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 301.        Згідно з чинним Кримінальним кодексом України спеціальній конфіскації не підлягають гроші, цінності та інше майно, якщо вони використовувались як:

 1. знаряддя вчинення визначених злочинів
 2. предмети вчинення визначених злочинів
 3. предмети, здобуті в результаті вчинення визначених злочинів
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 302.        Які засоби кримінально-правового реагування запроваджено в Україні щодо юридичних осіб?

 1. кримінальну відповідальність юридичних осіб
 2. покарання юридичних осіб
 3. кримінально-правові стягнення щодо юридичних осіб
 4. заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

 

Тест 303.        Які з названих нижче заходів кримінально-правового характеру можуть застосовуватись щодо юридичних осіб лише як основні?

 1. штраф та ліквідація(ч.2 ст.96-6)
 2. штраф та конфіскація
 3. лише штраф
 4. лише ліквідація

 

Тест 304.        Що повинно бути покладеним в основу визначення судом розміру штрафу стосовно юридичної особи згідно з чинним Кримінальним кодексом України?

 1. розмір спричиненої потерпілому шкоди
 2. п’ятикратний розмір незаконно одержаного прибутку
 3. двократний розмір незаконно одержаної неправомірної вигоди
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 305.        Від чого згідно з Кримінальним кодексом України повинно залежати визначення розміру штрафу щодо юридичної особи, якщо неправомірну вигоду не було одержано?

 1. від розміру неправомірної вигоди, що передбачалась у результаті вчинення кримінального правопорушення в інтересах юридичної особи
 2. від розміру шкоди потерпілим, що передбачалась у результаті вчинення кримінального правопорушення в інтересах юридичної особи
 3. від ступеня тяжкості злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи(ч.2 ст.96-7)
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 306.        Який максимальний строк розстрочки виплати штрафу певними частинами юридичною особою може застосувати суд згідно з Кримінальним кодексом України?

 1. шість місяців
 2. один рік
 3. п’ять років
 4. до трьох років

 

Тест 307.        Відповідно до диспозиції статті 370 Кримінального Кодексу України провокація підкупу вчиняється з метою:

 1. викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду
 2. звільнити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду
 3. викрити того, хто провокував підкуп
 4. шантажу того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду

 

Тест 308.        Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального Кодексу України є:

 1. посадова особа
 2. посадова особа юридичної особи публічного права
 3. службова особа
 4. службова особа юридичної особи приватного права

 

Тест 309.        Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального Кодексу України, не включає:

 1. використання службовою особою державної влади
 2. використання службовою особою праці підлеглих осіб
 3. настання істотної шкоди
 4. використання службовою особою юридичної особи приватного права своїх повноважень

 

Тест 310.        Згідно  примітки до ст. 364-1 Кримінального кодексу України неправомірна вигода може бути у виді:

 1. лише грошових коштів або іншого майна
 2. лише переваг або пільг
 3. лише послуг
 4. грошових коштів або іншого майна, переваг або пільг, послуг та вигод немайнового характеру

 

Тест 311.        Відповідно до ст. 364 Кримінального Кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем» обов’язковою  ознакою  об’єктивної сторони цього злочину є:

 1. застосування зброї
 2. вчиненням болісних або таких, що ображають особисту гідність потерпілого дій
 3. завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб
 4. будь-яка з наведених обставин

 

Тест 312.        Вкажіть момент, з якого вважається закінченим злочин «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» відповідно до ст. 369 Кримінального кодексу України:

 1. досягнення згоди на прийняття неправомірної вигоди
 2. прийняття службовою особою усієї обумовленої неправомірної вигоди
 3. отримання службовою особою частки неправомірної вигоди
 4. висловлення службовій особі наміру надати неправомірну вигоду

 

Тест 313.        Вкажіть можливу підставу звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка отримала неправомірну вигоду згідно зі ст. 368 Кримінального кодексу України:

 1. незначний розмір одержаної неправомірної вигоди
 2. якщо стосовно цієї особи мала місце провокація підкупу
 3. якщо стосовно такої особи мало місце вимагання неправомірної вигоди
 4. для таких осіб не передбачено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 314.        Хто є суб’єктом злочину,  передбаченого у диспозиції ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України?

 1. службова особа правоохоронного органу
 2. представник влади
 3. службова особа, яка займає відповідальне становище
 4. службова особа, яка займає особливо відповідальне становище

 

Тест 315.        Відповідно до тексту статті 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України неправомірна вигода надається:

 1. за вчинення протиправних діянь
 2. за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища
 3. вчинення будь-якого діяння в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 316.        У чиїх інтересах може вчиняти дії службова особа при отриманні неправомірної вигоди відповідно до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?

 1. лише в інтересах того, хто пропонує чи обіцяє неправомірну вигоду
 2. лише в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду
 3. лише в інтересах третьої особи
 4. в інтересах будь-якої із зазначених осіб

 

Тест 317.        Суб’єктом злочину «Грубе порушення угоди про працю» відповідно до ст. 173 Кримінального кодексу України є:

 1. окремий громадянин
 2. службова особа
 3. уповноважена службовою особою чи окремим громадянином особа
 4. будь-яка з вказаних осіб

 

Тест 318.        Одержання неправомірної вигоди відповідно до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України здійснюється службовою особою (оберіть точну відповідь):

 1. лише за вчинення будь-яких дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи
 2. лише за невчинення будь-яких дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи
 3. за вчинення чи невчинення будь-яких дій лише в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду
 4. за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

 

Тест 319.        Службове підроблення згідно зі ст. 366 Кримінального кодексу України характеризується такими діями, як:

 1. лише внесенням службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
 2. лише складанням і видачею службовою особою завідомо неправдивих документів
 3. будь-яке підроблення будь-яких документів, вчинене службовою особою
 4. внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів

 

Тест 320.        Який мотив зазначений у диспозиції ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України законодавцем?

 1. мотив не зазначений
 2. помста
 3. корисливий
 4. явна неповага до суспільства

 

Тест 321.        Підробленням документів згідно зі ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України є:

 1. лише внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа
 2. лише видача неправдивих офіційних документів
 3. лише складання неправдивих офіційних документів
 4. будь-яка з вказаних дій

 

Тест 322.        Особа, яка лише пропонувала неправомірну вигоду службовій особі приватного права (ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України) звільняється від кримінальної відповідальності у випадках:

 1. якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди
 2. якщо вона після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку
 3. пропозиція неправомірної вигоди службовій особі приватного права не є злочином
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 323.        Суб’єктом злочинів у сфері службової діяльності не є:

 1. особа, яка здійснює функції представника влади
 2. особа, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням адміністративно-господарських обов’язків
 3. особа, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 324.        Відповідно до ч. 1 ст. 368-2 Кримінального кодексу України незаконним збагаченням є:

 1. набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність майна, вартість якого значно перевищує доходи особи, отримані із законних джерел, або передача нею такого майна близьким родичам
 2. одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак, зазначених у статті 368 цього Кодексу
 3. набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 325.        Як законом визначено предмет злочину, передбаченого ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України?

 1. виконавчі документи
 2. розпорядчі документи
 3. офіційні документи
 4. організаційні документи

 

Тест 326.        Діяння в об’єктивній стороні злочину, передбаченого ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України, характеризується:

 1. лише невиконанням службових обов’язків через несумлінне ставлення до них службової особи
 2. невиконанням або неналежним виконанням службових обов’язків через несумлінне ставлення до них службової особи
 3. лише неналежним виконанням службових обов’язків через несумлінне ставлення до них службової особи
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 327.        Відповідно до примітки статті 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України особливо великий розмір неправомірної вигоди становить суму, яка:

 1. у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 2. у 400 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 3. у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 4. у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

 

Тест 328.        Провокація підкупу відповідно до ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України – це:

 1. вимагання неправомірної вигоди службовою особою публічного права
 2. вимагання неправомірної вигоди службовою особою приватного права
 3. вимагання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги
 4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 329.        Кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ст. 162 «Порушення недоторканності житла» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. вчинення злочину службовою особою
 2. вчинення злочину працівником правоохоронного органу
 3. вчинення злочину службовою особою правоохоронного органу
 4. жодна з відповідей не є правильною (Суб’єкт злочину загальний)

 

Тест 330.        Вкажіть кваліфікуючу ознаку службового підроблення (ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення»):

 1. дії, вчинені повторно
 2. дії, вчинені працівником правоохоронного органу
 3. дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб
 4. дії, що спричинили тяжкі наслідки

 

Тест 331.        В якій статті Кримінального кодексу України розкривається поняття повторності щодо корупційних злочинів?

 1. у ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»
 2. у ст. 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди»
 3. у ст. 368-2 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення»
 4. у ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації»

 

Тест 332.        Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. лише службову особу юридичної особи публічного права
 2. лише службову особу юридичної особи приватного права
 3. будь-яку службову особу та особу, що надає публічні послуги
 4. будь-яку службову особу

 

Тест 333.        Стаття 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України містить таку ознаку суб’єктивної сторони складу злочину:

 1. в особистих інтересах
 2. в інтересах третіх осіб
 3. з метою одержання неправомірної вигоди
 4. в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб

 

Тест 334.        Яка кваліфікуюча ознака міститься у ч. 3 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України?

 1. група осіб за попередньою змовою
 2. вимагання неправомірної вигоди
 3. повторність
 4. тяжка шкода

 

Тест 335.        У ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність встановлено за:

 1. пропозицію надання неправомірної вигоди
 2. обіцянку надання неправомірної вигоди
 3. одержання неправомірної вигоди
 4. надання неправомірної вигоди

 

Тест 336.        Стаття з якою назвою відсутня в Кримінальному кодексі України?

 1. «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»
 2. «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»
 3. «Хабарництво»
 4. «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»

 

Тест 337.        Службова особа може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України за частинами:

 1. лише першою
 2. першою та другою
 3. лише другою
 4. за всіма частинами, крім частини 1

 

Тест 338.        У складі злочину, передбаченому ч. 2 ст. 397 «Втручання в діяльність захисника чи представника особи» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

 1. будь-яка службова особа
 2. лише службова особа публічного права, визначена п. 1 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України
 3. лише службова особа юридичної особи приватного права
 4. особа, яка надає публічні послуги

 

Тест 339.        У складі злочину, передбаченому ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України, суб’єкт визначений як:

 1. будь-яка службова особа
 2. службова особа публічного права, визначена у п. 1 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України
 3. службова особа юридичної особи приватного права
 4. лише представник влади

 

Тест 340.        У складі злочину, передбаченому ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

 1. будь-яка службова особа
 2. службова особа публічного права, визначена п. 1 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України
 3. службова особа юридичної особи приватного права
 4. лише представник влади

 

Тест 341.        У складі злочину, передбаченому ст. 368-2 «Незаконне збагачення» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

 1. будь-яка службова особа
 2. службова особа публічного права, визначена п. 1 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України
 3. службова особа юридичної особи приватного права
 4. особа, яка надає публічні послуги

 

Тест 342.        У складі злочину, передбаченому ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

 1. загальний – будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 2. лише службова особа публічного права, визначена п. 1 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України
 3. лише службова особа юридичної особи приватного права
 4. виключно службова особа

 

Тест 343.        У складі злочину, передбаченому ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

 1. будь-яка службова особа
 2. лише службова особа публічного права, визначена п. 1 примітки ст. 364 КК України
 3. лише службова особа юридичної особи приватного права
 4. виключно особа, яка надає публічні послуги

 

Тест 344.        У складі злочину, передбаченому ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України, суб’єкт визначений як:

 1. будь-яка службова особа
 2. лише службова особа публічного права, визначена п. 1 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України
 3. лише службова особа юридичної особи приватного права
 4. виключно особа, яка надає публічні послуги

 

Тест 345.        У складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» Кримінального кодексу України, суб’єкт визначений як:

 1. загальний – будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
 2. лише службова особа публічного права, визначена п. 1 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України
 3. лише службова особа юридичної особи приватного права
 4. особа, яка надає публічні послуги

 

Тест 346.        Кого з названих нижче осіб Кримінальним кодексом України визначено як особу, яка на професійній основі надає публічні послуги?

 1. державного службовця
 2. посадову особу
 3. аудитора
 4. бухгалтера

 

 

 

Тест 347.        Кого Кримінальним кодексом України не визначено як особу, яка на професійній основі надає публічні послуги?

 1. державного службовця
 2. нотаріуса
 3. аудитора
 4. оцінювача

 

Тест 348.        За яке з наведених кримінальних правопорушень відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність з 14 років?

 1. «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» (ст. 109 Кримінального кодексу України)
 2. «Державна зрада» (ст. 111 Кримінального кодексу України)
 3. «Шпигунство» (ст. 114 Кримінального кодексу України)
 4. «Посягання на життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України)

 

Тест 349.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» Кримінального кодексу України?

 1. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 364 Кримінального кодексу України
 2. в нормі, передбаченій у примітці ст. 364 Кримінального кодексу України
 3. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 350.        Суб’єктом якого злочину є виключно іноземець або особа без громадянства?

 1. посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України)
 2. державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України)
 3. розголошення державної таємниці (ст. 328 Кримінального кодексу України)
 4. шпигунство (ст. 114 Кримінального кодексу України)

 

Тест 351.        Які наслідки включені до складу злочину, передбаченого ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» Кримінального кодексу України?

 1. смерть потерпілого
 2. тяжкі тілесні ушкодження
 3. середньої тяжкості тілесні ушкодження
 4. у ст. 109 Кримінального кодексу України наслідки злочину не зазначені

 

Тест 352.        У якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України?

 1. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 364-1 Кримінального кодексу України
 2. в нормі, передбаченій у примітці ст. 364-1 Кримінального кодексу України
 3. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 353.        Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство судді Конституційного Суду України, вчинений у зв’язку із його службовою діяльністю?

 1. як умисне вбивство особи у зв’язку виконанням цією особою свого службового обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)
 2. як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу України)
 3. як незакінчений замах на посягання на життя державного чи громадського діяча (ч. 3 ст. 15 – ст. 112 Кримінального кодексу України)
 4. як незакінчений замах на посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ч. 3 ст. 15 – ст. 379 Кримінального кодексу України)

 

Тест 354.        З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» Кримінального кодексу України, може виражатись у таких формах:

 1. дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади
 2. змова про вчинення таких дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади
 3. публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади
 4. у будь-яких із зазначених формах

 

Тест 355.        Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу України, є:

 1. лише громадянин України
 2. лише особа без громадянства
 3. лише іноземець
 4. будь-яка із зазначених осіб

 

Тест 356.        Мотивами вчинення злочину, передбаченого ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу України, є:

 1. лише бажання припинити державну чи громадську діяльність певної особи
 2. лише корисливий мотив
 3. лише особиста ненависть
 4. будь-який із названих мотивів

 

Тест 357.        Посягання на життя якого суб’єкта не охоплюється складом злочину «Посягання на життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України)?

 1. Генерального прокурора України
 2. Прем’єр-міністра України
 3. Голови Державної прикордонної служби України
 4. Голови Рахункової палати України

 

Тест 358.        Посягання на життя якого із суб’єктів не охоплюється складом злочину «Посягання на життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України)?

 1. Голови Рахункової палати
 2. члена Кабінету Міністрів України
 3. Голови Конституційного Суду України
 4. життя всіх зазначених суб’єктів охороняється спеціальною нормою, передбаченою в ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу України

 

Тест 359.        Вкажіть, за вчинення якого із злочинів кримінальна відповідальність настає з моменту досягнення особою 14 років:

 1. «Шпигунство» (ст. 114 Кримінального кодексу України)
 2. «Державна зрада» (ст. 111 Кримінального кодексу України)
 3. «Диверсія» (ст. 113 Кримінального кодексу України)
 4. «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» (ст. 110 Кримінального кодексу України)

 

 

Тест 360.        У якій формі відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України може вчинятися злочин «Державна зрада»?

 1. вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей
 2. закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу
 3. шпигунства
 4. фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України

 

Тест 361.        У якій формі відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України може учинятись злочин «Державна зрада»?

 1. вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей
 2. закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу
 3. фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України
 4. переходу на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту

 

Тест 362.        У якій формі відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України може учинятись злочин «Державна зрада»:

 1. вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей
 2. закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу
 3. фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України
 4. надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України

 

Тест 363.        Вкажіть правильну відповідь, що доповнює наведене законодавче положення: «Звільняється від кримінальної відповідальності (за вчинення злочину «Державна зрада» (ст. 111 Кримінального кодексу України)) громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників….»:

 1. припинив цю діяльність та повідомив органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України
 2. ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання
 3. завдав шкоди іноземній державі, іноземній організації або їх представникам
 4. жодна з відповідей не є правильною

Тест 364.        У разі якщо вчинене діяння одночасно містить ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» та ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, воно кваліфікується за:

 1. ст. 112 Кримінального кодексу України (Посягання на життя відповідного державного чи громадського діяча, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю, повністю охоплюється ст. 112 і додаткової кваліфікації за п. 8 ч. 2 ст. 115 не потребує.)
 2. ст. 115 Кримінального кодексу України
 3. за сукупністю ст.ст. 112 та 115 Кримінального кодексу України
 4. за п. 8 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України

 

Тест 365.        У якій формі може вчинятись злочин «Шпигунство» відповідно до ст. 114 Кримінального кодексу України?

 1. переходу на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту
 2. перешкоджання законній діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування
 3. закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади
 4. передачі або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю

 

Тест 366.        Державна таємниця є предметом у складах таких злочинів:

 1. «Державна зрада» та «Посягання на життя державного чи громадського діяча»
 2. «Шпигунство» та «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань»
 3. «Шпигунство» та «Державна зрада»
 4. державна таємниця є предметом усіх злочинів, передбачених Розділом 1 Особливої частини Кримінального кодексу України

 

Тест 367.        Які з названих нижче дій не утворюють об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» Кримінального кодексу України?

 1. дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу
 2. дії, вчинені з метою насильницького повалення конституційного ладу
 3. дії, вчинені з метою насильницького захоплення державної влади
 4. все перелічені діяння утворюють об’єктивну сторону зазначеного злочину

 

Тест 368.        У складі злочину, передбаченому ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» Кримінального кодексу України, суб’єктом злочину є:

 1. фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 16-річного віку
 2. фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 18-річного віку
 3. фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 14-річного віку
 4. член політичної партії, що є опозиційною до існуючої влади

 

Тест 369.        В яких формах може виражатися діяння як ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України?

 1. лише перехід на бік ворога в умовах воєнного стану
 2. лише шпигунство
 3. лише надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України
 4. всі відповіді є правильними

 

Тест 370.        Об’єктивна сторона «Диверсії» (ст. 113 Кримінального кодексу України) може виражатися у:

 1. вчиненні вибухів, підпалів, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень
 2. вчиненні вибухів, підпалів, спрямованих на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське значення
 3. вчиненні вибухів, підпалів, спрямованих на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення
 4. у всіх зазначених діях

 

Тест 371.        До об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 113 «Диверсія» Кримінального кодексу України, не належать:

 1. вибухи
 2. підпали
 3. поширення епіфітотій
 4. посягання на життя представників влади

 

Тест 372.        Однією з кваліфікуючих ознак згідно з ч. 3 ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» Кримінального кодексу України визначено вчинення дій:

 1. службовою особою
 2. працівником державної установи
 3. народним депутатом
 4. особою, яка є представником влади

 

Тест 373.        Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу України, визначено:

 1. будь-якого державного службовця
 2. Президента України
 3. будь-яку службову особу
 4. керівника всеукраїнського благодійного громадського об’єднання

 

Тест 374.        Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу України, є:

 1. діяння у формі посягання на життя вказаного кола потерпілих
 2. діяння у формі готування до вбивства вказаного кола потерпілих
 3. діяння у формі посягання на життя та наслідки у виді смерті вказаного кола потерпілих
 4. діяння у формі посягання на життя вказаного кола потерпілих, наслідки у виді смерті та причинний зв’язок між ними

 

Тест 375.        У якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого у ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України?

 1. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 365-2 Кримінального кодексу України
 2. в нормі, передбаченій у примітці ст. 365-2 Кримінального кодексу України
 3. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 365 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 376.        У якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 366 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 366 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 377.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 366-1 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 366-1 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 378.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 367 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 367 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 379.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 368 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 368 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 380.        Випадки вбивства потерпілого або свідка, або іншої особи з метою знищення доказів злочину слід кваліфікувати:

 1. за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України
 2. за п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
 3. за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
 4. за п. 9 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України

 

Тест 381.        Вчинення якого вбивства після раніше вчиненого не визнається кваліфікуючою ознакою за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України?

 1. передбаченого ст. 119 Кримінального кодексу України
 2. передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України
 3. передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
 4. передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України

 

Тест 382.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 368-2 «Незаконне збагачення» Кримінального кодексу України?

 1. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 368-2 Кримінального кодексу України
 2. в нормі, передбаченій у примітці ст. 368-2 Кримінального кодексу України
 3. в нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 383.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 368-3 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 368-3 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 384.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 368-4 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 368-4 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 385.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 369 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 369 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 386.        Як кваліфікуються дії співвиконавця, який одразу після пологів за домовленістю з матір’ю вбив її дитину?

 1. за ст. 117 Кримінального кодексу України
 2. за ч. 2 ст. 15 та ст. 117 Кримінального кодексу України
 3. за п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
 4. лише за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України

 

Тест 387.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 369-2 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 369-2 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 388.        В якій нормі міститься положення про спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України?

 1. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 370 Кримінального кодексу України
 2. у нормі, передбаченій у примітці ст. 370 Кримінального кодексу України
 3. у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
 4. для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності

 

Тест 389.        Які особи можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності?

 1. громадяни України, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини проти прав і свобод людини поза межами України і перебувають на території України
 2. громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, якщо вчинене діяння визнається злочином за Кримінальним кодексом України
 3. іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на території України(ч.2 ст.10)
 4. громадяни України, які вчинили корупційні злочини поза межами України і перебувають на території України

 

Тест 390.        У ст. 10 Кримінального кодексу України визначено, що виконання вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи в Україні можливо:

 1. лише у випадках, передбачених міжнародними договорами України
 2. якщо діяння, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, визнається злочином згідно з Кримінальним кодексом України
 3. якщо діяння, внаслідок якого було ухвалено вирок, є корупційним за законодавством іноземної держави
 4. неможливо за жодних умов

 

Тест 391.        Яка з наведених нижче ознак є ознакою злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України?

 1. аморальність
 2. суспільна шкідливість
 3. суспільна небезпечність
 4. засудженість

 

Тест 392.        Яке діяння визначено ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України як малозначне?

 1. таке, що не заподіяло будь-якої шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі, але могло заподіяти, проте через різні обставини шкідливі наслідки не настали
 2. таке, що не заподіяло й не могло заподіяти будь-яку шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі
 3. таке, що на момент його вчинення заподіяло шкоду, але після того, як було розпочате кримінальне провадження, воно було декриміналізованим
 4. таке, що не заподіяло й не могло заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі

 

Тест 393.        Яка з відповідей є найбільш повною щодо критеріїв, передбачених ст. 12 Кримінального кодексу України, для визначення злочину середньої тяжкості?

 1. строк основного покарання у виді позбавлення волі або розмір основного покарання у виді штрафу
 2. розмір основного покарання у виді штрафу
 3. строк основного покарання у виді позбавлення волі
 4. строк основного покарання у виді позбавлення волі та розмір штрафу як додаткового покарання

 

Тест 394.        Як відповідно до положень ст. 12 Кримінального кодексу України визначається ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі?

 1. виходячи з розміру покарання у виді штрафу, передбаченого за відповідний злочин
 2. це питання не врегульоване чинним Кримінальним кодексом України і вирішується судовою практикою
 3. виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин
 4. виходячи з розміру й строку покарання у виді штрафу та позбавлення волі, передбачених за відповідний злочин

 

Тест 395.        Якщо діяння містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України, то воно є:

 1. незакінченим злочином
 2. закінченим злочином
 3. закінченим, якщо злочинець досяг своєї мети
 4. кримінальному праву України не відомі стадії злочину

 

Тест 396.            Готування до злочину якого ступеня тяжкості тягне за собою кримінальну відповідальність?

 1. готування до злочинів усіх ступенів тяжкості
 2. готування лише до тяжкого злочину та особливо тяжкого злочину
 3. готування до злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину
 4. готування лише до особливо тяжкого злочину

 

 

Тест 397.            Визначте стадію вчинення злочину, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі:

 1. незакінчений замах на вчинення злочину
 2. закінчений замах на вчинення злочину(ч.1 ст.15)
 3. це добровільна відмова від доведення злочину до кінця
 4. виявлення наміру

 

Тест 398.            Визначте стадію вчинення злочину, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця:

 1. незакінчений замах на вчинення злочину(ч.2 ст.15)
 2. закінчений замах на вчинення злочину
 3. це добровільна відмова від доведення злочину до кінця
 4. виявлення наміру

 

Тест 399.            Як у формулі кваліфікації має виражатися готування до злочину й замах на злочин?

 1. за ст. 14 «Готування до злочину» або ст. 15 «Замах на злочин» Загальної частини Кримінального кодексу України
 2. за ст. 16 «Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин» Загальної частини Кримінального кодексу України
 3. за ст. 14 «Готування до злочину» або ст. 15 «Замах на злочин» і за тією статтею Особливої частини Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин
 4. за ст. 16 «Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин» і за тією статтею Особливої частини Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин

 

Тест 400.            Якщо особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця, але прийняла остаточне рішення про припинення за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, то як слід розцінювати її поведінку?

 1. як дійове каяття, що може бути підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або обставиною, що пом’якшує покарання
 2. як незакінчений замах на вчинення злочину
 3. як добровільну відмову при незакінченому злочині
 4. лише як виявлення наміру

[згорнути]
1.9/5 - (18 votes)