Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

-Президентом України за поданням Голови Верховної Ради України

-Президентом України за згоди Верховної Ради України

-Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України

+Верховною Радою України за поданням Президента України

*Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України (ч. 2 статті 114 Конституції України)

Тести в ДБР (Державне бюро розслідувань)