До герметичних захисних споруд цивільного захисту належать:

-Протирадіаційні укриття

+Вбудовані або окремо розташовані капітальні сховища

-Відкриті та перекриті щілини

-Перекриті траншеї та інші швидко споруджувані укриття

*До захисних споруд цивільного захисту належать:
1) сховище – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;
2) протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;
3) швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту – захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період
 

Тести зі службової підготовки поліцейських з відповідями!