Тестові запитання для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Касаційного кримінального суду 2016 року

Тести до кваліфікаційних іспитів судді

1. За згодою якого суб’єкта може здійснюватися кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом?

2. Через 20 днів після обрання підозрюваному запобіжного заходу слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну обраного запобіжного заходу. В клопотанні не було зазначено нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею, проте було вказано, що, виходячи із інтересів досудового розслідування, доцільною є зміна запобіжного заходу. Яке рішення має право прийняти слідчий суддя?

3. У статті 131 КПК закріплено перелік заходів забезпечення кримінального провадження. Чи є він вичерпним?

4. Як має діяти слідчий суддя, суд, якщо слідчий звернувся з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відсутності підозрюваного, обвинуваченого, якого оголошено у міждержавний розшук?

5. У яких випадках уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?

6. Яке рішення має прийняти слідчий суддя за клопотанням слідчого про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом – правом керування транспортними засобами, яке обґрунтоване обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК?

7. Як має діяти слідчий суддя у випадку неявки підозрюваного для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання?

8. Яке рішення має прийняти слідчий суддя, якщо слідчий органу досудового розслідування, який звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, не з’явився для розгляду клопотання?

9. Яким законом про кримінальну відповідальність за загальним правилом визначаються злочинність і караність діяння, а також його інші кримінально-правові наслідки ?

10. На яке коло осіб поширюється зворотна дія кримінального закону в часі?

11. Як називається дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК України, але не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі?

12. Яка з ухвал слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку?

13. Яка з ухвал слідчого судді підлягає оскарженню в апеляційному порядку?

14. Як має діяти слідчий суддя, суд при отриманні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу?

15. Під час підготовчого судового засідання сторони не заявили клопотання про зміну або скасування запобіжного заходу у вигляді тримання обвинуваченого під вартою, обраного під час досудового розслідування. Як має діяти суд?

16. Яке з вказаних рішень суду не підлягає оскарженню?

17. Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо воно спричинило загибель людей), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чи має право слідчий суддя при постановленні ухвали про тримання під вартою не визначати розмір застави?

18. Яке із вказаних положень не зазначається в ухвалі слідчого судді, суду у разі задоволення клопотання про арешт майна?

19. Розглянувши клопотання захисника про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення. Вкажіть наступні дії суду.

20. До слідчого судді надійшло клопотання представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні через його тяжку хворобу. Яке рішення має постановити слідчий суддя?

21. До слідчого судді надійшло клопотання потерпілого про допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні через його тяжку хворобу. Яке рішення має постановити слідчий суддя?

22. До слідчого судді надійшло клопотання захисника про залучення експерта для проведення додаткової судово-медичної експертизи, оскільки висновок експерта, залученого слідчим, містить відповіді не на всі питання. Яке рішення має постановити слідчий суддя?

23. Яке з тверджень відповідає вимогам закону?

24. Яке з вказаних понять не передбачено КПК як захід забезпечення кримінального провадження?

25. Чи може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача?

26. Яке з вказаних тверджень відповідає КПК?

27. До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що цей запобіжний захід не відповідає тяжкості злочину та особі підозрюваного і не здатен перешкодити можливим ризикам ухилення його від слідства та суду. Яке рішення має ухвалити слідчий суддя?

28. В судовому засіданні підозрюваний заявив про застосування до нього насильства під час затримання. Які дії зобов’язаний вчинити слідчий суддя?

29. Яке рішення має прийняти слідчий суддя за клопотанням слідчого про накладення грошового стягнення на потерпілого та його представника, яким під підпис були вручені повідомлення про необхідність з’явитися для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, по якому закінчено розслідування, проте вони не з’явилися?

30. Чи можуть бути застосовані судом до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, запобіжні заходи, що передбачені главою 18 КПК (особисте зобов’язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою)?

31. Яке із вказаних положень відповідає вимогам КПК?

32. Яке значення має непереборна сила для вирішення питання про кримінальну відповідальність?

33. Коли має місце ситуація ” відхилення дії чи удару”?

34. Яке значення має переборний фізичний примус для вирішення питання про кримінальну відповідальність?

35. Яке значення має психічний примус для вирішення питання про кримінальну відповідальність?

36. Що належить до інтелектуальних ознак злочинної самовпевненості?

37. Апеляційна скарга подана після закінчення строку на апеляційне оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку. Яке рішення повинен прийняти суддя-доповідач?

38. Яке із вказаних положень не є обов’язковою складовою змісту угоди про визнання винуватості?

39. Під час проголошення останнього слова обвинувачений заявив, що дійшов згоди з прокурором щодо укладення угоди про визнання винуватості. Які дії суду?

40. Прокурор подав апеляційну скаргу на вирок, ухвалений у провадженні на підставі угоди про примирення, у зв’язку з неправильним застосуванням норм КК. Як має діяти суд?

41. Прокурор подав апеляційну скаргу на вирок, ухвалений у провадженні на підставі угоди про примирення, у зв’язку з істотним порушенням положень КПК, передбачених ст. 412 КПК. Як має діяти суд?

42. У чому полягає відмінність готування до злочину від виявлення умислу ?

43. Що означає об’єднання тотожних діянь єдиним злочинним наміром при продовжуваному злочині?

44. У кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного й того самого кримінального правопорушення. Чи може бути укладено в такому провадженні угоду про примирення, якщо один із потерпілих заперечує проти її укладення, а всі інші дали згоду на її укладення?

45. В угоді про примирення сторони зазначили узгоджене покарання та звільнення обвинуваченого від його відбування з випробуванням. Чи відповідає така угода вимогам КПК?

46. Як повинен діяти суд під час підготовчого судового провадження, якщо надійшла угода (незалежно від її виду), яка укладена з підозрюваним чи обвинуваченим, який після вчинення кримінального правопорушення захворів на психічну хворобу, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?

47. Як повинен діяти суд під час підготовчого судового провадження у разі надходження до суду угоди про визнання винуватості або про примирення з узгодженим між сторонами звільненням неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 97 КК із застосуванням примусових заходів виховного характеру?

48. Який порядок оскарження ухвали про відмову у затвердженні угоди?

49. Як повинен діяти суд у разі неможливості подальшої участі захисника в судовому провадженні?

50. Яким складом суду здійснюється кримінальне провадження у суді першої інстанції щодо застосування примусових заходів медичного характеру?

51. Який порядок призначення запасного судді?

52. Після початку судового розгляду потерпілий заявив відвід прокурору, зауваживши, що підстава для відводу йому стала відома вже після початку судового розгляду. Як повинен діяти суд?

53. За результатами наради серед більшості складу суду присяжних, яка ухвалила рішення, відсутні професійні судді. Хто із складу суду повинен скласти текст судового рішення?

54. Які способи початку провадження у формі приватного обвинувачення НЕ передбачено КПК?

55. Які питання не вправі вирішувати слідчий суддя та суд під час розгляду клопотання про здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК?

56. Як повинна бути визначена підсудність кримінального провадження, якщо обвинуваченим в різних областях України вчинено кілька однакових за тяжкістю кримінальних правопорушень?

57. Під час відкриття судового засідання обвинувачений, спираючись на Рішення Конституційного Суду України (справа про право вільного вибору захисника), заявив клопотання про його бажання мати як захисника “іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги”, що працює юрисконсультом його фірми. Як повинен поступити суд?

58. Під час обчислення процесуальних строків, які обчислюються днями та місяцями, чи повинен суд брати до уваги той день, від якого починається строк?

59. Чи має право слідчий суддя та суд для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку встановлювати чіткі процесуальні строки?

60. Сторона обвинувачення в судовому засіданні заявила клопотання про можливість допиту свідка, який чув, що потерпілий перед смертю вказав слідчому, що напад на нього здійснив саме обвинувачений. Яке рішення має прийняти суд?

61. Сторона обвинувачення у судовому засіданні надала відомості щодо факту притягнення обвинуваченого до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, як доказ на підтвердження його винуватості у вчиненні наїзду на пішохода, внаслідок якого настала смерть останнього. Сторона захисту заявила клопотання про визнання цих відомостей недопустимим доказом. Яке рішення має прийняти суд?

62. Після проведення невідкладного обшуку у житлі підозрюваного, до постановлення ухвали слідчого судді слідчий звернувся до прокурора за погодженням клопотання до слідчого судді про обшук. Прокурор відмовився погодити таке клопотання. Яке юридичне значення матимуть результати обшуку?

63. Чи можуть бути визнані результати пред`явлення особи для впізнання допустимим доказом, у разі, якщо слідчий не задовольнив клопотання підозрюваного про фіксування цієї слідчої (розшукової) дії технічними засобами?

64. Під час судових дебатів захисник дійшов висновку про недопустимість доказів сторони обвинувачення, які вже були предметом дослідження суду. Ним було заявлено клопотання про визнання їх недопустимими. Яке рішення повинен прийняти суд?

65. В судовому розгляді кримінального провадження за обвинуваченням неповнолітнього було проведено допит останнього за відсутності захисника, який не з`явився в судове засідання у зв’язку із хворобою. Чи може суд визнати показання неповнолітнього допустимим доказом?

66. За результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж під час досудового розслідування було виявлено ознаки вчинення іншого кримінального правопорушення, яке не розслідувалося в даному кримінальному провадженні. Чи може бути використана така інформація як доказ в іншому кримінальному провадженні?

67. Слідчий прийняв рішення про необхідність проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та звернувся з клопотанням до слідчого судді. Слідчий суддя постановив ухвалу про дозвіл на його проведення. Яке юридичне значення матимуть результати цієї слідчої (розшукової) дії?

68. Під час відкриття матеріалів стороні захисту, прокурор надав протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Сторона захисту заявила клопотання про можливість ознайомлення окрім протоколу ще й з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення таких дій задля оцінки допустимості їх результатів як доказів. Прокурор відмовив, вказавши, що відкриттю підлягають лише протоколи. Яке рішення повинен прийняти суд?

69. Чи може суд визнати недопустимим доказ однієї зі сторін за власною ініціативою?

70. У судовому розгляді кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства сторона захисту надала доказ – диплом про вищу юридичну освіту обвинуваченого, вказавши на те, що наявність цього документу вказує на обізнаність обвинуваченого у тому, що дії, у вчиненні яких він обвинувачується, є злочином, що, відповідно, виключає можливість його скоєння останнім. Яке рішення повинен прийняти суд?

71. Слідчий доручив проведення освідування свідка працівнику патрульної поліції територіального органу поліції у зв’язку із відсутністю необхідності проведення судово-медичної експертизи. Доручення слідчого та протокол освідування було долучено до матеріалів кримінального провадження. Яке рішення повинен прийняти суд?

72. Сторона захисту в суді заявила клопотання про визнання протоколів слідчих (розшукових) дій очевидно недопустимими доказами, у зв’язку із тим, що обвинувачений, хоча і вільно володіє державною мовою, але є іноземцем, а тому, йому обов’язково повинен був бути наданий перекладач, що слідчим зроблено не було, а це є порушенням порядку, встановленого КПК. Яке рішення має прийняти суд?

73. Під час судового розгляду свідком було подано клопотання про визнання протоколу огляду місця події очевидно недопустимим доказом, на підставі того, що його було проведено у нічний час. Яке рішення повинен прийняти суд?

74. Під час проведення слідчого експерименту у житлі підозрюваного без ухвали слідчого судді підозрюваному не було роз’яснено його право, не давати згоду на проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Яке рішення повинен прийняти суд?

75. Під час проведення обшуку автомобіля підозрюваного слідчим було запрошено двох понятих, один з яких був неповнолітнім. Чи будуть результати такого обшуку допустимими доказами?

76. Стороною захисту під час судового розгляду було надано стороні обвинувачення висновок експерта, експертизу для отримання якого, було призначено на стадії досудового розслідування. Прокурор заперечував проти визнання такого висновку доказом, у зв’язку із тим, що його не було відкрито разом з іншими матеріалами. Яке рішення повинен прийняти суд?

77. Слідчому територіального відділу Національної поліції стало відомо про вчинення злочину розслідування якого, належить до юрисдикції іншого органу досудового розслідування. Слідчий відкрив кримінальне провадження та проводив досудове розслідування доти, доки прокурором наступного дня не було визначено іншу підслідність. Яке юридичне значення відомостей, отриманих слідчим під час проведення досудового розслідування, якому стало відомо про вчинене кримінальне правопорушення?

78. Ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із зазначенням ідентифікаційних ознак особистого мобільного телефону особи, з якого планувалося знімати інформацію. Згодом слідчому стало відомо, що особа почала використовувати телефон свого брата для особистих розмов. Слідчий доручив оперативним підрозділам здійснювати зняття інформації з телефону брата особи. Яке значення отриманих відомостей за результатами проведення такого зняття?

79. Свідку під час допиту на досудовому розслідуванні в судовому засіданні було відмовлено у можливості конфіденційного спілкування з адвокатом. У судовому розгляді стороною захисту було заявлене клопотання про визнання протоколу допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні недопустимим доказом на підставі порушення права на захист. Яке рішення повинен прийняти суд?

80. У судове засідання було залучено перекладача для проведення допиту свідка, який не володів мовою судочинства. Суд пересвідчився в особі і компетентності перекладача. Захисником було заявлене клопотання про визнання результатів такого допиту недопустимим доказом у зв’язку з тим, що перекладачем на підтвердження своєї компетенції не було надано диплому з філологічної освіти. Яке рішення повинен прийняти суд?

81. Стороною обвинувачення було залучено як свідка священнослужителя, якому зі сповіді потерпілого стали відомі обставини вчинення кримінального правопорушення. Зі слів священнослужителя потерпілий дозволив йому під час їх зустрічі надати показання щодо змісту сповіді в суді. Потерпілий до суду не з`явився у зв’язку із тяжкою хворобою. Яке рішення повинен прийняти суд?

82. Експертом у висновку психіатричної експертизи було встановлено осудність підозрюваного та його здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними. Виходячи з цього, експертом було зазначено, що підозрюваний діяв з прямим умислом, вчиняючи злочин. Яке юридичне значення висновку експерта?

83. Якщо особа, що є заявником у кримінальному провадженні заявила клопотання про відвід слідчого, чи має бути це клопотання задоволене?

84. Якщо вчиненим кримінальним правопорушенням заподіяна майнова шкода, та потерпілим заявлений цивільний позов, чи правильно в процесуальних документах суду іменувати підозрюваного, обвинуваченого цивільним відповідачем?

85. Н. систематично надавав послуги “колектора” за зверненням підприємців, які мали боржників. При отриманні таких звернень Н. спочатку пропонував боржникам різні економічні шляхи погашення їх зобов’язань, а коли останні відмовлялися – Н. погрожував їм фізичним насильством у разі несплати боргу, про яке підприємцям-замовникам нічого не було відомо. Яку кримінально-правову оцінку слід надати діям Н.?

86. Якщо встановлена винуватість слідчого у притягненні до кримінальної відповідальності завідомо невинуватого, хто саме та в якому обсязі повинен відшкодовувати шкоду, завдану громадянинові незаконним притягненням до кримінальної відповідальності?

87. Особа, щодо якої був застосований акт амністії, звернулася до суду з проханням відшкодувати їй шкоду, завдану незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, відповідно до положень Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно- розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду”. Що має роз’яснити особі суддя?

88. В якому випадку суд вправі відкласти підготовче судове засідання?

89. Слідчий звернувся до суду з клопотанням про привід свідка. В судове засідання слідчий не з’явився, у зв’язку з чим слідчий суддя постановив ухвалу про залишення клопотання без розгляду. Чи відповідає рішення слідчого судді вимогам КПК?

90. Слідчий звернувся до суду з клопотанням про привід неповнолітнього свідка, якого двічі було викликано через його мати, проте на допит він так і не з’явився. Яке рішення має прийняти слідчий суддя?

91. В судове засідання по розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий не з’явився, хоча був повідомлений належним чином про день, час та місце слухання справи. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

92. Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Слідчий суддя встановив, що в клопотанні не зазначено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Яке рішення має постановити слідчий суддя?

93. Під час розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваного під вартою з’ясувалося, що обвинувальний акт направлено до суду першої інстанції. Як має діяти суд апеляційної інстанції?

94. Яке із вказаних положень не є підставою затримання кожним без ухвали слідчого судді, суду будь-якої особи?

95. Під час досудового розслідування прокурор дійшов висновку про можливість виправлення неповнолітнього, який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, без застосування кримінального покарання. Яке рішення він має скласти по закінченню досудового розслідування?

96. Який запобіжний захід не може бути застосовано до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування?

97. У мотивувальній частині вироку, ухваленому на підставі угоди про визнання винуватості, суд зазначив: “сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного (обвинуваченого) та міри покарання”. Чи відповідає такий вирок вимогам КПК?

98. Ухвалою суду відмовлено в затвердженні угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК. Підставою для відмови в затвердженні угоди було те, що обвинувачений не відшкодував судових витрат у терміни, передбачені в угоді. Чи відповідає така ухвала вимогам закону?

99. У якому випадку в кримінальному провадженні допускається укладення декількох угод про примирення?

100. Якщо в угоді про примирення наявні недоліки, які за своїм змістом не є суттєвими, зокрема, угода вміщує суперечності, неточності, чи може суд надати можливість сторонам уточнити укладену угоду і внести зміни до її змісту?

101. При розгляді угоди про примирення суд встановив наявність в ній неточностей, які обумовлені правовою необізнаністю сторін. При цьому обвинувачений заявив клопотання про надання можливості усунення цих неточностей і внесення змін до угоди. Суд надав йому таку можливість і відповідні зміни були внесені обвинуваченим до змісту угоди. Чи відповідає така угода вимогам закону?

102. На кого покладається обов’язок доказування належності та допустимості доказів?

103. Вкажіть, з якою метою здійснюється доказування у кримінальному провадженні?

104. Врахування показань свідка, наданих у судовому засіданні слідчому судді є обов’язком чи правом суду першої інстанції?

105. Слідчим було прийнято рішення про проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією. Під час ексгумації трупа з поховання були вилучені речі, які, на думку слідчого, мають значення для встановлення обставин кримінального провадження. Яке юридичне значення цих речей?

106. Освідування потерпілої, яке супроводжувалося її оголенням здійснювалося лікарем протилежної статі, на що потерпіла надала згоду. В суді сторона захисту заявила клопотання про визнання протоколу освідування недопустимим доказом на підставі того, що освідування повинно було проводитись лікарем тієї ж статі. Яке рішення повинен прийняти суд?

107. Яке процесуальне джерело доказу – фотознімка, на якому зображені підозрювані та який встановлює факт їх знайомства до вчинення злочину, знайдений при обшуку житла одного з них?

108. Прокурором у кримінальному провадженні, віднесеному до підслідності Служби безпеки України було отримано ухвалу слідчого судді на проведення моніторингу банківського рахунку підозрюваного. Отримана інформація була надана суду як доказ вини обвинуваченого. Яке рішення повинен прийняти суд?

109. Які права має власник (законний володілець) речових доказів і документів, який був встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не міг знати про їх незаконне використання?

110. У який строк, за загальним правилом, виконується запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу?

111. Які правові наслідки передання запиту про допит особи як свідка запитуваній стороні без засвідченого витягу відповідних статей КПК з метою роз’яснення особі її процесуальних прав і обов’язків?

112. В якому порядку проводиться допит свідка за допомогою телефонної конференції, який перебуває на території іноземної держави, за запитом компетентного органу України?

113. При наданні клопотання компетентними органами іноземної держави про перейняття Україною кримінального провадження, не було надано гарантій, що у разі ухвалення вироку в Україні особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, не піддаватиметься у запитуючій державі державному обвинуваченню за те ж кримінальне правопорушення. Які правові наслідки не надання такої гарантії?

114. Які правові наслідки мають місце, якщо максимальний строк тимчасового арешту особи закінчився, а запит про видачу цієї особи не надійшов?

115. Яке/Які рішення може прийняти слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення про видачу особи (екстрадицію)?

116. Чи є обмеження компетентного органу іноземної держави, які стосуються видачі особи в Україну обов’язковими для суду, який ухвалив вирок та вирішує питання про приведення його для виконання?

117. У якому обсязі на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право забезпечити конфіденційність факту отримання запиту, його змісту та відомостей, отриманих у його результаті?

118. У яких випадках запитуючій стороні може бути відмовлено у задоволенні запиту про правову допомогу за наявності міжнародного договору України ?

119. Україною було відкладено запит компетентного органу іноземної держави у зв’язку з тим, що виконання запиту перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження в Україні. Які правові наслідки такого відкладення?

120. Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання дозволу на проведення слідчого експерименту у житлі особи, який необхідно було провести для виконання запиту компетентного органу іноземної держави. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання на підставі того, що законодавство запитуючої держави не передбачає отримання дозволу на проведення цієї процесуальної дії. Оцініть рішення слідчого судді.

121. Які способи передбачені законодавством для передачі запиту про міжнародне співробітництво?

122. Хто є суб’єктом проведення екстрадиційної перевірки?

123. Які процесуальні дії мають право вчиняти відповідні органи України з моменту перейняття компетентним органом іншої держави кримінального провадження?

124. Які дії повинен здійснити суд, якщо на етапі відбору основного та запасного складу присяжних в результаті заявлених відводів (самовідводів) присяжних залишилося менше, ніж необхідно для участі у судовому розгляді?

125. Який порядок судового розгляду після усунення присяжного та включення до складу суду запасного присяжного?

126. До якого моменту можлива заміна основного присяжного на запасного?

127. В який строк копія вироку за результатами розгляду обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні надсилається учасникам судового провадження?

128. Які завдання кримінального провадження не передбачені кримінальним процесуальним законодавством України?

129. Якщо під час затримання особа заявляє клопотання не повідомляти про своє затримання членів його сім’ї, а сповістити про це його однокурсницю, чи підлягає задоволенню таке клопотання?

130. Якщо під час затримання особа просить не повідомляти про своє затримання членів сім’ї та близьких родичів, чи підлягає задоволенню таке клопотання?

131. Про що має бути повідомлено близьким родичам, членам сім’ї чи іншим особам за вибором затриманого при затриманні особи?

132. Які процесуальні рішення, відповідно до правового змісту презумпції невинуватості, не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом?

133. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя, суд, якщо при розгляді клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу не зазначено процесуальний статус особи?

134. У якому випадку вимога слідчого судді до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, неможливо, є правомірною?

135. Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку житла особи, земельної ділянки, розташованих на ній господарських будівель, надавши докази того, що відшукувана речовина може зберігатися у господарських будівлях, розташованих на земельній ділянці у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного вирощування коноплі на території земельної ділянки. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

136. Прокурор місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді місцевого суду з клопотанням про проведення обшуку автомобіля, який є власністю адвоката, з метою відшукання підроблених документів, які на думку прокурора є предметом вчинення злочину. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

137. Слідчим суддею відмовлено у задоволенні клопотання про обшук зважаючи на те, що жодна копія документів, доданих до клопотання, не засвідчена належним чином. Оцініть дії слідчого судді.

138. Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження приватного підприємства, де працював гр. Ш з метою відшукання та вилучення золотих прикрас. У резолютивній частині ухвали слідчий суддя, задовольняючи клопотання, надав дозвіл на обшук за місцем проживання гр. Ш. Прийняття такого рішення слідчий суддя не вмотивував. Оцініть рішення слідчого судді.

139. Слідчий суддя постановив ухвалу про повернення слідчому клопотання про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні у зв’язку з відсутністю виняткових випадків, які можуть унеможливити допит свідка, у суді або вплинути на повноту чи достовірність його показань. Оцініть рішення слідчого судді.

140. До службової особи звернувся співробітник оперативного підрозділу з пропозицією про отримання неправомірної вигоди. Службова особа спочатку відмовилася, а згодом, після повторних пропозицій прийняла неправомірну вигоду, що було оформлено протоколом контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Яке доказове значення такого протоколу?

141. Слідчим було доручено обласному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити захисника підозрюваному, оскільки він є уродженцем Республіки Польщі та не володіє українською мовою. Після залучення захисника з підозрюваним було проведено слідчий експеримент. Яке доказове значення має протокол слідчого експерименту?

142. Під час проведення обшуку у житлі особи слідчим було залучено понятих, один з яких був неповнолітнім. Чи будуть визнані допустимими доказами результати такого обшуку?

143. Апеляційну скаргу сторони захисту було визнано такою, що не підлягає задоволенню, зокрема, й в частині визнання недопустимими показань з чужих слів. Суд зазначив, що доводи захисників про те, що суд першої інстанції необґрунтовано прийняв як доказ показання працівників міліції не свідчать про істотні порушення прав і свобод особи, оскільки отримання таких показань відбувалося за часів дії КПК 1960 р. Оцініть рішення суду.

144. Сторона захисту заявила клопотання про визнання недопустимим доказом протоколу слідчого експерименту на підставі того, що в ньому відсутні підписи понятих. Поняті були допитані як свідки та підтвердили достовірність протоколу слідчого експерименту. Яке рішення повинен прийняти суд?

145. Яке рішення повинен прийняти суд щодо пред’явленого цивільного позову у разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення?

146. Яке рішення повинен прийняти суд щодо пред’явленого цивільного позову у разі виправдання обвинуваченого у зв’язку з його непричетністю до вчинення кримінального правопорушення, тобто у зв’язку з недоведеністю обставин, передбачених ч. 1 ст. 373 КПК?

147. Як повинен діяти суд у випадку, коли під час огляду речового доказу в судовому засіданні потерпілий заявив клопотання про визнання речового доказу недопустимим доказом, оскільки він отриманий у порядку, не встановленому КПК?

148. Чи має право суд закрити кримінальне провадження у випадках, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення на стадії підготовчого провадження?

149. В якій формі повинно викладатися рішення суду апеляційної інстанції, яким погіршується становище обвинуваченого?

150. Як засада презумпції невинуватості регулює обов’язок доказування в кримінальному провадженні?

151. Що необхідно розуміти під “розумними строками” у кримінальному процесуальному праві?

152. З якого моменту особа набуває статусу обвинуваченого?

153. Який доказ вважається допустимим у кримінальному провадженні?

154. Яким складом суду може бути прийняте рішення про повернення апеляційної скарги?

155. Під час здійснення досудового розслідування тяжкого злочину,слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення відео контролю місця – квартири обвинуваченого, з метою отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання. Чи правомірні дії слідчого судді?

156. Що є підставою для закриття провадження щодо розгляду заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження?

157. Суд апеляційної інстанції встановив, що висновки суду першої інстанції, викладені у судовому рішенні, містять істотні суперечності. Що є підставою для скасування або зміни судового рішення в даному випадку?

158. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя, якщо ним буде встановлено, що клопотання сторони захисту про залучення експерта було подано без додержання вимог КПК?

159. Хто постановляє ухвалу на проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?

160. Яка негласна слідча (розшукова) дія може проводитись на підставі постанови прокурора?

161. Яка негласна слідча (розшукова) дія може проводитися на підставі постанови керівника органу досудового розслідування?

162. Яка негласна слідча (розшукова) дія може, у виняткових випадках, проводитися до постановляння ухвали слідчого судді?

163. Ким здійснюється засекречування ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

164. Що є підставою для закриття кримінального провадження щодо юридичної особи?

165. Під час досудового розслідування особі було повідомлено про підозру. Згодом слідчий встановив, що в діянні підозрюваного відсутній склад злочину. Хто повинен закрити таке кримінальне провадження?

166. Під час досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство), у слідчого виникла необхідність отримати відомості щодо факту надання підозрюваному телекомунікаційних послуг (які абоненти дзвонили підозрюваному протягом останнього місяця та яка була тривалість цих дзвінків). Яким чином слідчий може отримати такі відомості?

167. Під час досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про проведення допиту свідка (в порядку ст. 225 КПК). В якості обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що свідок тривалий зловживає наркотичними засобами, що утворює небезпеку для його життя. На підтвердження цих обставин слідчим була надана медична довідка, згідно з якою підозрюваному було встановлено діагноз “наркоманія”. Жодних інших доказів слідчим надано не було. Яким повинно бути рішення слідчого судді?

168. Як повинен діяти суд під час підготовчого судового провадження за наявності підстав для звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим, у разі якщо потерпілий заперечує проти такого звільнення, оскільки результатом його примирення з обвинуваченим є укладена між ними угода, в якій визначено конкретне покарання або зазначено про звільнення від його відбування з випробуванням?

169. Автоматизованою системою документообігу суду було визначено колегію суддів для розгляду провадження у складі суддів К., О. та М. У зв’язку з відсутністю судді М. з причини тимчасової непрацездатності було здійснено заміну складу колегії суддів, а саме суддю М. замінено на суддю Д. Однак розгляд кримінального провадження було відкладено. В подальшому, оскільки суддя Д. був залучений до розгляду інших справ, розгляд кримінального провадження відбувся у раніше визначеному складі за участю судді М. Оцінить зазначену процесуальну ситуацію…

170. Як повинен діяти суд у разі неможливості подальшої участі захисника в судовому провадженні, (де його участь є обов’язковою), а захисник, обраний обвинуваченим, протягом трьох днів не може з’явитися у судове засідання?

171. Яке рішення вправі постановити суд у випадку, коли в судове засідання не з’явився потерпілий, належним чином повідомлений про судовий розгляд (за наявності підтвердження отримання ним судового виклику), за відсутності поважних причин такої неявки та клопотання про відкладення судового розгляду у зв’язку з його неприбуттям?

172. На якому етапі судового розгляду (за загальним правилом) можуть бути подані заяви про відвід?

173. Як повинен діяти суд у разі задоволення заяви про відвід захиснику?

174. Якщо обвинувачений повністю визнає свою вину в інкримінованому йому органом досудового розслідуванням кримінальному правопорушенні, погоджується з кваліфікацією вчиненого ним діяння, а прокурор, потерпілий не висловлюють жодних заперечень щодо встановлених обставин, суд вправі…

175. В кримінальному провадженні за зверненням сторін проводилося три експертних дослідження щодо одного і того ж предмета чи питання, висновки яких повністю або частково різняться за своїм змістом (відповіді на поставлені питання містять розбіжності). Експерти з приводу розбіжностей не допитувалися. Як повинен діяти суд?

176. Якщо одночасний допит двох чи більше експертів не дав змоги усунути виявлені у висновках експертів суперечності, суд вправі…

177. Представник персоналу органу пробації в підготовчому провадження заявив клопотання суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо обставин, що є підставою для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Яке рішення вправі постановити суд?

178. Представник персоналу органу пробації в підготовчому провадження заявив клопотання суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо виду і розміру шкоди, завданої обвинуваченим. Яке рішення вправі постановити суд?

179. В яких випадках не здійснюється допит обвинуваченого в судовому розгляді?

180. П. у день свого 14-го дня народження, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки спричинив ножем тяжкі тілесні ушкодження одному із гостей. Наступного дня він пішов до лікарні і намагався примиритися з потерпілим, зокрема, запропонував понести витрати на ліки за ті гроші, що П. їх заробив під час канікул, на що потерпілий погодився. З яких підстав неможливо застосувати до П. норму про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України)?

181. Порядок продовження строку тримання під вартою, закріплений у статті 199 КПК, не передбачає обов’язку прокурора надати підозрюваному копію клопотання про продовження строку тримання під вартою до початку його розгляду слідчим суддею. Які дії має вчинити прокурор з метою забезпечення можливості підозрюваного підготуватися до судового розгляду клопотання?

182. До місцевого суду надійшло клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання дозволу на обшук житла. До клопотання були додані достатня сукупність документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтував необхідність проведення обшуку. В заключній частині клопотання було сформульовано прохання слідчого здійснити розгляд без його участі. Ні слідчий, ні прокурор не з’явилися до суду на розгляд клопотання. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

183. Цивільний позивач у судовому засіданні звернувся до суду з клопотанням про визнання допустимим доказом характеристики з місця роботи обвинуваченого, мотивуючи це тим, що відомості, які в ній зазначені, підтверджують обставини, які обтяжують покарання. Яке рішення повинен прийняти суд?

184. Чи можуть бути показання з чужих слів допустимими доказами, якщо вони не підтверджуються іншими доказами, визнаними допустимими у цьому кримінальному провадженні?

185. Яке рішення повинен прийняти суд, якщо буде встановлено факт проведення органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за межами строків досудового розслідування без отримання доручення суду на їх проведення?

186. Протягом якого строку суд зобов’язує прокурора усунути недоліки обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру?

187. Який порядок вирішення питань, пов’язаних зі звільненням присяжних від участі у розгляді кримінального провадження та з самовідводом на етапі їх відбору для здійснення судового розгляду судом присяжних?

188. У кримінальному провадженні щодо вчинення у співучасті злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, один із співучасників заявив клопотання про розгляд їх справи судом присяжних, а другий заперечує проти такого розгляду. Яким складом суду буде здійснюватися судовий розгляд в даному випадку?

189. Яке рішення повинен постановити суд, якщо до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування не додане письмове роз’яснення прокурора про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних?

190. Які види відводів можуть буди заявлені присяжним?

191. В якому випадку суддя (професійний або непрофесійний), який входить до складу суду присяжних, може утриматися від голосування?

192. При перевірці апеляційної скарги на відповідність вимогам закону суддя-доповідач встановив, що в ній не зазначено у чому полягає незаконність чи необґрунтованість оскаржуваного судового рішення. Яке рішення він повинен прийняти?

193. Під час розгляду скарги потерпілого на рішення слідчого про закриття кримінального провадження слідчому судді стало відомо, що прокурор сам скасував постанову слідчого про закриття провадження, і досудове розслідування продовжується. Проте потерпілий наполягає на продовженні розгляді його скарги, адже прокурор (на думку потерпілого) зробив це для того, щоб потерпілий відмовився від скарги, і після цього кримінальне провадження знову буде закрите. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

194. В якому випадку суд зобов’язаний відкласти підготовче судове засідання?

195. До канцелярії місцевого суду надійшло клопотання про обшук житла. Проте, після реєстрації його в канцелярії та визначення слідчого судді за допомогою автоматизованої системи документообігу, до самого слідчого судді воно потрапило вже після закінчення робочого часу. Коли слідчий суддя повинен розглянути таке клопотання?

196. Під час проведення досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом), слідчим було подано клопотання про проведення обшуку в приміщенні, де (на думку слідчого) може здійснюватись незаконна гральна діяльність. В клопотанні зазначено, що метою обшуку є виявлення “речей і документів, які мають значення для кримінального провадження”. При розгляді цього клопотання слідчим суддею сам слідчий повідомив, що чітко зазначити речі і документи, які планується відшукати, неможливо, адже достовірно невідомо, яка саме техніка та устаткування забезпечують роботу незаконного грального закладу. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

197. Хто приймає рішення про відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту?

198. Потерпілий вказав, що отримав листа від свідка, в якому той вказував на іншу особу, яка спільно із обвинуваченим вчинила злочин. Вкажіть процесуальне джерело таких доказів.

199. Чи встановлено максимальний строк досудового розслідування кримінального правопорушення, у якому жодній особі не повідомлено про підозру?

200. За яких підстав прокурор наділений правом на касаційне оскарження вироку, постановленого на підставі угоди про примирення?

201. Які речі має право вилучати слідчий під час обшуку?

202. Чи можна використовувати відомості, які надав підозрюваний під час проведення слідчого експерименту та які були зафіксовані у протоколі слідчого експерименту, в якості показань у кримінальному проваджені?

203. Яким чином слідчий може отримати згоду слідчого судді на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у випадку, коли слідчий суддя ВЖЕ виніс ухвалу про відмову у наданні такого дозволу?

204. З якого моменту вважається закінченим злочин, передбачений ст. 195 КК (“Погроза знищення майна”)?

205. Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо проведення контролю за вчиненням злочину, слідчий суддя відмовив у задоволені клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що слідчий у клопотанні не навів чіткі обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину. Чи правомірні дії слідчого судді?

206. В якому випадку присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді?

207. З якого моменту особа, яка внесена до списку присяжних, набуває статусу присяжного?

208. Кримінальне провадження здійснюється стосовно однієї особи, яка підозрюється у вчиненні кількох окремих кримінальних правопорушень, серед яких є особливо тяжкий злочин і, в тому числі, злочин невеликої тяжкості, внаслідок вчинення якого потерпілому було завдано шкоди. Підозрюваний та потерпілий вирішили укласти угоду про примирення щодо злочину невеликої тяжкості. Яке рішення має прийняти прокурор?

209. Яке із вказаних положень не є підставою для затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину?

210. Під час судового розгляду суд встановив обставини, що свідчать про те, що подальша участь законного представника неповнолітнього обвинуваченого може завдати шкоди його інтересам. Яке рішення має прийняти суд?

211. Які із вказаних обставин впливають на кримінально-правову оцінку суспільно небезпечного діяння, вчиненого у стані неосудності?

212. Чи може суд, який здійснює судовий розгляд кримінального провадження, надати за клопотанням учасника судового провадження тимчасовий доступ до речей і документів?

213. Яке із вказаних тверджень відповідає вимогам КПК щодо складання клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру?

214. Який із названих суб’єктів не має права заявити клопотання про дострокове звільнення неповнолітнього від примусового заходу виховного характеру?

215. Які ризики відповідно до чинного КПК не можуть бути використані на обґрунтування тримання під вартою?

216. Підозрюваний, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, оскаржив у апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про арешт майна. Суддя-доповідач відмовив у відкритті провадження, оскільки апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає апеляційному оскарженню. Оцініть рішення судді-доповідача.

217. У якому випадку клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді протягом 48 годин після вилучення цього майна?

218. Чи може бути укладено угоду про примирення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення стосовно особливо тяжкого злочину?

219. У підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, у якому до суду надійшла угода про примирення, не з’явився прокурор. Які дії суду?

220. Після роз’яснення головуючим суті обвинувачення обвинувачений заперечив проти затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної під час досудового розслідування. Які дії суду?

221. Стосовно якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя може повернути клопотання прокурора, якщо встановлено, що воно подане без додержання вимог закону?

222. У кримінальному провадженні одночасно вбачаються підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим, передбачені ст. 46 КК, та для призначення обвинуваченому покарання на підставі угоди про примирення між потерпілим і обвинуваченим, яка була укладена під час досудового розслідування. Яке рішення має ухвалити суд?

223. Чи має бути оголошено текст угоди про визнання винуватості в судовому засіданні?

224. Чи може бути ухвалене в підготовчому провадженні рішення, яке по своїй суті є завершальним для судового провадження у суді першої інстанції?

225. Під час судового розгляду до суду надійшла угода про примирення з узгодженою сторонами мірою покарання. Розглянувши матеріали кримінального провадження та заслухавши думку сторін, суд вбачає підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Яке рішення має прийняти суд щодо угоди про примирення?

226. В якому випадку не допускається відстрочка виконання вироку на підставі тяжкої хвороби засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання?

227. Під час досудового розслідування тяжкого злочину щодо особи А. проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, які обмежували конституційні права А. Під час підготовчого судового засідання прокурор повідомив обвинуваченого про проведення таких дій та відкрив докази, отримані у їх результаті. Чи правомірні дії прокурора?

228. Слідчим було проведено слідчий експеримент у квартирі громадянина І. Останній щодо проведення слідчого експерименту не заперечував. Дії слідчого щодо проведення слідчого експерименту у подальшому були оскаржені захисником обвинуваченого з підстав відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення такої слідчої дії. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя, розглядаючи таку скаргу захисника?

229. Судом першої інстанції було ухвалено виправдувальний вирок. Суд апеляційної інстанції вирок скасував і ухвалив свій, обвинувальний вирок. Обвинувачений подав касаційну скаргу, однак з її змісту та доданих до неї матеріалів не вбачається підстав для задоволення скарги. Яке рішення повинен прийняти суддя-доповідач?

230. Під час здійснення досудового розслідування прокурор для забезпечення безпеки неповнолітнього А. самостійно прийняв рішення про тимчасове поміщення останнього до дошкільної виховної установи. Чи правомірні дії прокурора?

231. Постановою слідчого задоволено клопотання потерпілого про проведення одночасного допиту свідків. Разом з тим, слідчий не провів вказані слідчі дії, посилаючись на те, що свідки не бажають приймати участь в одночасному допиті. Потерпілий через 7 днів подав скаргу на бездіяльність слідчого. Узявши це до уваги, слідчий суддя постановив ухвалу про відмову у задоволенні скарги, оскільки, на думку слідчого судді, якщо слідчий задовольнив клопотання про проведення слідчих дій, то бездіяльності слідчого немає. Чи правомірні дії слідчого судді?

232. Хто уповноважений на розгляд питання про відвід слідчого під час досудового розслідування?

233. Обвинувачений, який знаходився на волі, тобто до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, щодо розгляду кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Яке рішення повинен прийняти суд?

234. Підозрюваний П. звернувся до прокурора-процесуального керівника із клопотанням про проведення слідчої дії – одночасного допиту декількох свідків, у задоволенні якого відмовлено постановою від 05 травня 2016 року. Захисник підозрюваного П. 13 травня 2016 р. подав скаргу на зазначену постанову. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

235. Не пізніше якого строку вручається письмове повідомлення про підозру затриманій особі?

236. Ким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру?

237. З якою метою застосовується екстрадиційний арешт?

238. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні виступає ТОВ “А”. Хто може бути представником цивільного відповідача – юридичної особи?

239. Що слід розуміти під наркотичними засобами?

240. Протягом якого строку копія ухваленого судового рішення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні?

241. У випадку проведення заміни судді суд своєю вмотивованою ухвалою може прийняти рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій. У такому випадку докази, що були досліджені під час судового розгляду до заміни судді…

242. До місцевого відділення поліції звернулася особа із заявою про кримінальне правопорушення. При вивчені заяви було встановлено, що злочин, про який повідомляє особа, було вчинено в іншому районі міста, який не віднесений до підслідності даного місцевого відділення поліції. Якими повинні бути подальші дії слідчого?

243. Під час розслідування кримінального правопорушення захисник подав клопотання слідчому щодо проведення експертизи, проте слідчий відмовив у задоволенні такого клопотання. Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням про залучення експерта, зазначаючи, що питання, які повинен вирішити експерт, мають істотне значення для кримінального провадження, і дати відповідь на них може виключно експерт. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

244. До суду надійшов обвинувальний акт, який було складено слідчим та затверджено прокурором. Проте, при дослідженні обвинувального акта під час підготовчого судового провадження, суд звернув увагу, що в самому тексті обвинувального акта слідчий використовує слово “підозрюваний”, а не “обвинувачений”, як того вимагає ч. 2 ст. 291 КПК. Прокурор зауважив, що згідно з ч. 2 ст. 42 КПК обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду. Очевидно, що на момент складання обвинувального акта особа, яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, мала статус підозрюваного, а тому використовувати поняття “обвинувачений” при складанні обвинувального акта некоректно. Крім того, до обвинувального акта додається розписка підозрюваного про те, що він отримав копію обвинувального акта. Тому прокурор вважає, що обвинувальний акт складено вірно. Інших недоліків щодо обвинувального акта встановлено не було. Обставин, які б не дозволяли призначити судовий розгляд, виявлено не було. Яке рішення повинен прийняти суд?

245. Змоделюйте дії суду, якщо надійшла угода про примирення, однією зі сторін якої (потерпілим) є юридична особа публічного права та в змісті якої, незважаючи на визнання факту заподіяння винним юридичній особі майнової шкоди і визначення її розміру, замість встановлення строку її відшкодування наведено перелік дій, не пов’язаних із відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язаний вчинити на користь потерпілого, або якщо розмір шкоди взагалі не визначено.

246. Військовий аташе посольства однієї з держав в Україні був затриманий під час вчинення злочину, передбаченого ст. 114 КК України “Шпигунство”. Чи може бути аташе, який користується дипломатичним імунітетом, притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні?

247. Елементом нормативного змісту якої засади кримінального провадження є отримання судом від учасників кримінального провадження показань усно?

248. Якщо особа не брала участі у кримінальному провадженні, то чи може вона претендувати на отримання в суді усної і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій?

249. Підозрюваний уклав договір про надання правової допомоги з шістьма захисниками. Чи допускається така кількість захисників до участі у кримінальному провадження?

250. Яке рішення має прийняти суд, якщо він дійшов висновку, що повторно заявлена обвинуваченим (підсудним) заява про відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження?

251. Яке рішення повинен прийняти суд, якщо при відкритті апеляційного провадження обвинувачений (підсудний) заявив клопотання про відвід прокурора, оскільки цей самий прокурор приймав участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції?

252. За нормами якого кодексу у кримінальному провадженні розглядається цивільний позов?

253. Яким вимогам повинні відповідати форма та зміст цивільного позову у кримінальному провадженні?

254. Якщо цивільний позов особи у кримінальному провадженні залишено без розгляду, чи має право вона пред’явити його в порядку цивільного судочинства?

255. Яка гарантія повинна бути надана уповноваженому (центральному) органу України іноземною державою при зверненні останньої за наданням правової допомоги у кримінальному провадженні, якщо між Україною та запитуючою державою немає міжнародного договору про надання правової допомоги?

256. Яка гарантія повинна бути надана Україною іншої державі, до якої уповноважений (центральний) орган України звертається з запитом про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, якщо між державами нема договору про надання правової допомоги?

257. В якому випадку відомості, які містяться в матеріалах, отриманих до перейняття кримінального провадження відповідним органом іншої держави на її території та згідно з її законодавством, можуть бути визнані допустимими під час судового розгляду в Україні?

258. Під час розгляду клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави, які питання не розглядаються та не вирішуються судом?

259. Чи вирішує суд під час розгляду клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави питання щодо винуватості особи з метою постановлення законної та обґрунтованої ухвали?

260. Розслідуючи кримінальне правопорушення, слідчий зобов’язав підозрюваного надати йому докази на підтвердження законності підстав набуття грошових активів, які були перераховані на його банківський рахунок. Чи є вимога слідчого законною?

261. Що, крізь призму вимог принципу верховенства права, у кримінальному провадженні визнається найвищою цінністю та визначає зміст і спрямованість діяльності держави?

262. Якщо особа не брала участі у кримінальному провадженні, то чи може вона претендувати на отримання в суді усної і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій?

263. Як співвідносяться такі ознаки злочину як суспільна небезпечність і протиправність діяння?

264. На яких осіб поширюється територіальний принцип чинності кримінального закону в просторі ?

265. В яких випадках угоду про визнання винуватості НЕ може бути укладено?

266. В якому випадку присяжний може бути увільнений від виконання своїх обов’язків?

267. За рішенням кого накладається попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах?

268. Участь якого суб’єкта кримінального провадження є обов’язковою при розгляді клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо документи, які посвідчують користування спеціальним правом, не були тимчасово вилучені?

269. Яке судове рішення вважається обґрунтованим?

270. В якому випадку судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, як наслідок істотного порушенням вимог кримінального процесуального закону?

271. Які дії повинен здійснити суд в разі усунення присяжного від подальшої участі в судовому розгляді?

272. Здійснення яких функцій означає керівництво трудовим колективом, ділянкою роботи чи виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях?

273. Представник персоналу органу пробації в підготовчому провадженні заявив клопотання суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо наявності дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення. Яке рішення вправі постановити суд?

274. В який строк представник персоналу органу пробації зобов’язаний складати досудову доповідь і подати її до суду?

275. У яких випадках докази, які стосуються рис характеру підозрюваного, обвинуваченого можуть бути допустимими для доведення обставин, які обтяжують покарання?

276. Сторона захисту заявила клопотання про визнання висновку експерта психіатричної експертизи підозрюваного недопустимим доказом у зв’язку з тим, що останній був примусово залучений для її проведення за постановою прокурора. Яке рішення повинен прийняти суд?

277. Які, з перерахованих нижче, дій суд вправі здійснювати як за власною ініціативою, так і за клопотанням сторін кримінального провадження?

278. Які, з перерахованих нижче, дій суд вправі здійснювати лише за власною ініціативою?

279. Які, з перерахованих нижче, дій суд вправі здійснювати лише за наявності відповідних клопотань сторін кримінального провадження?

280. Реалізація яких, перерахованих нижче, дій судом з власної ініціативи залежить від позицій сторін кримінального провадження?

281. У якому кримінальному провадженні можуть бути використані докази та відомості, одержані від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу?

282. Хто повинен закрити провадження у випадку, коли була встановлена відсутність події кримінального правопорушення у провадженні, в якому є підозрюваний?

283. До слідчого судді звернувся потерпілий зі скаргою на постанову слідчого про закриття кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного. У скарзі потерпілий зазначає, що дана постанова не була погоджена з прокурором, а отже повинна бути визнана незаконною. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

284. У випадку виявлення в діях детектива НАБУ ознак складу злочину, передбаченого ст. 368-2 КК (Незаконне збагачення), яка посадова особа буде розслідувати такий злочин?

285. Який порядок призначення судом покарання у випадку, коли судом буде встановлено, що засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів?

286. Які покарання при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків як основних складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно?

287. Яке додаткове покарання НЕ може бути призначене винному при звільненні від основного покарання з випробуванням?

288. Який порядок призначення судом покарання у випадку, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку?

289. Якими є процесуальні наслідки в ситуації, коли судді не прийшли до одноголосного рішення щодо вирішення питання, пов’язаного зі звільненням присяжного від участі в розгляді кримінального провадження?

290. За відсутністю запасного присяжного було здійснено відбір нового присяжного в порядку, передбаченому КПК. Яку наступну процесуальну дію повинен здійснити суд?

291. Що повинен, в тому числі, враховувати суд, визначаючи достовірність висновку експерта?

292. Особі призначено реальне покарання у виді позбавлення волі. З якого моменту кримінальна відповідальність буде повністю реалізована?

293. Особа, щодо якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію), перебуває під вартою. До кого особа може звернутися зі скаргою на рішення про видачу (екстрадицію)?

294. Які процесуальні дії повинен вчинити слідчий, якщо йому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції?

295. Що враховує суд при визначенні розміру штрафу, як додаткового покарання?

296. Укажіть за які злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, підлягає кримінальній відповідальності організатор організованої групи чи злочинної організації?

297. Укажіть у якому із зазначених випадків строки покарання можуть обчислюватися в днях?

298. Вкажіть, яке із зазначених висловлювань є за змістом вольовою ознакою непрямого умислу?

299. Висновок експерта визнано судом недопустимим доказом у зв’язку з тим, що постанову про призначення експертизи було винесено слідчим, який підлягав відводу. У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про необхідність допиту експерта в суді, пославшись на те, що йому відомі факти, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження. Яке рішення повинен прийняти суд?

300. Громадянин І. вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 122 КК (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років), за який судом йому було призначено 3 роки позбавлення волі. Крім того, громадянин І. вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 296 (Хуліганство; санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі від 2 до 5 років), за який судом йому призначено 4 роки позбавлення волі. Визначте, в яких МАКСИМАЛЬНИХ межах громадянину І. може бути призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі за сукупністю злочинів.

301. Вкажіть підстави для тимчасової видачі особи Україні.

302. До слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку погодженим з прокурором, звернувся слідчий С. До клопотання було долучено витяг з ЄРДР відповідно до якого, слідчим у справі є старший слідчий Г. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

303. Кримінальне провадження, яке було передане Україною компетентному органу іноземної держави було закрите на стадії досудового розслідування. Чи може бути таке провадження відновлено в Україні?

304. Однією з підстав відмови у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу за відсутності міжнародного договору України є не забезпечення запитуючою стороною взаємності у цій сфері. У якому випадку може бути встановлено наявність зазначеної підстави для відмови?

305. Кому НЕ можуть бути призначені громадські роботи, як вид покарання?

306. Представник компетентного органу іноземної держави на підставі наданого дозволу був присутній під час судового провадження у суді першої інстанції. Чи розповсюджується на нього обов’язок незастосування технічних засобів у разі прийняття судом рішення про заборону їх застосування на підставі нерозголошення відомостей, які стосуються інтимного життя особи?

307. Підозрюваного було допитано за відсутності захисника право на допомогу якого, йому не було роз`яснено. З показань підозрюваного слідчому стало відомо про місцезнаходження викрадених речей, на підставі цього слідчим було проведено обшук та вилучено речі. Яке юридичне значення показань підозрюваного та вилучених речей?

308. У судовому засіданні захисник заявив клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження аудіо запису розмови між обвинуваченою та свідком, зміст якої вказує на причетність свідка до вчинення злочину. Запис було зроблено обвинуваченою на диктофон особистого мобільного телефону без відома свідка. Чи буде визнано запис допустимим доказом?

309. У якому випадку документи, які підлягають врученню в межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу, вважаються такими, вручення яких не відбулося?

310. До суду було викликано в якості свідка слідчого для дачі показань щодо відомостей, які йому стали відомі із пояснень потерпілого, який помер в результаті вчинення злочину. Чи можуть бути прийняти судом ці показання як доказ?

311. Укажіть, вчинення якого злочину уповноваженою особою юридичної особи від імені та в інтересах цієї юридичної особи, є підставою для застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи?

312. Якщо неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, то який суд розглядатиме кримінальне правопорушення?

313. У випадках здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) яким засадам кримінального провадження можуть НЕ відповідати його зміст та форма?

314. Чи передбачені КПК України виключення із дії загальних засад кримінального провадження у випадках здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого?

315. Чи звужуються процесуальні права підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого у зв’язку з залученням до участі у кримінальному провадженні захисника, а також представника потерпілого?

316. Які гарантії прав особи відповідно до правового змісту принципу доступ до правосуддя та обов’язковості судових рішень, передбаченому КПК, можна виокремити?

317. Чи може бути залучена до кримінального провадження як свідок особа, яка не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, заяву про залучення її до провадження як потерпілого та відмовилася надати письмову згоду на визнання її потерпілою?

318. Під час вирішення клопотання про здійснення кримінального провадження у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК, слідчий суддя в ухвалі вказав, що у кримінальному провадженні мало достовірних та достатніх доказів, що й обумовлює тривалість строків досудового розслідування. Чи правильне обґрунтування судді?

319. Підозрюваному, за відсутності його згоди, було надано блювотний засіб з метою вилучення пакету із наркотиками, який той заковтнув. Чи буде визнано пакет з наркотиками допустимим доказом?

320. Слідчим суддею якого суду розглядається клопотання про проведення обшуку?

321. У зв’язку зі смертю підозрюваного прокурором було складено постанову про закриття кримінального провадження. Одночасно із рішенням про закриття кримінального провадження прокурором було винесено рішення про скасування арешту майна, яке було накладене за клопотанням цивільного позивача з метою забезпечення відшкодування шкоди. Цивільний позивач з таким рішенням не погоджується та подає скаргу до слідчого судді на постанову прокурора про закриття кримінального провадження. Яким повинно бути рішення слідчого судді?

322. До слідчого судді було подане клопотання про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні (в порядку ст. 225 КПК). В якості обґрунтування клопотання слідчий заявив, що до свідка вже були застосовані заходи безпеки, тому що життю свідка загрожує небезпека. Факт застосування цих заходів, на думку слідчого, може унеможливити його допит в суді. Доказів щодо наявності реальної небезпеки життю свідка до суду надано не було. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

323. Які із наведених положень суперечать правилам кваліфікації при конкуренції кримінально-правових норм?

324. В яких формах може виявлятися заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК)?

325. Як слід розуміти фізичне насильство як ознаку об’єктивної сторони складу зґвалтування (ст. 152 КК)?

326. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність за злочини проти життя особи, є зниженим (14 років)…

327. У чому полягає готування, як стадія вчинення злочину?

328. Чим характеризуються побої (ч. 1 ст. 126 КК)?

329. Що означає “проникнення у житло, інше приміщення чи сховище” як кваліфікуюча ознака окремих злочинів проти власності?

330. Що виступає предметом вимагання (ст. 189 КК)?

331. Що виступає предметом привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК)?

332. При використанні якого способу незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 1 ст. 146 КК) є кримінально-караним?

333. Які діяння охоплюються поняттям незаконного виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК)?

334. В яких діях полягає об’єктивна сторона грабежу (ч.1 ст. 186 КК України)?

335. В яких діях полягає викрадення людини (ч. 1 ст. 146 КК) з об’єктивної сторони?

336. Яка кримінально-правова характеристика вбивства, вчиненого на прохання потерпілого?

337. Як слід кваліфікувати умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, але за умови, що воно було результатом перевищення меж необхідної оборони?

338. В чому полягає особливість мордування (ч. 2 ст. 126 КК)?

339. Чим характеризується залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК), із суб’єктивної сторони?

340. В яких діях полягає з об’єктивної сторони експлуатація дітей (ст. 150 КК)?

341. З якого моменту ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 1 ст. 212 КК визнається закінченим злочином?

342. Що слід розуміти під тілесним ушкодженням з медичної точки зору?

343. Які діяння можуть викликати сильне душевне хвилювання, яке є умовою застосування ст. 123 КК (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання”)?

344. Р. повідомив співробітників метрополітену про те, що на одній із станцій закладено вибуховий пристрій. Унаслідок цього одна із станцій метрополітену не працювала 15 хвилин. З’ясувалося, що насправді ніякої вибухівки не було, а Р. повідомив про це на спір між друзями з метою одержати ящик горілки. Який злочин було вчинено Р.?

345. К. під час багатотисячного мітингу виголосив зі сцени в гучномовець промову, у якій він благав керівництво іноземної держави N. негайно ввести війська в Україну, силою захопити військові частини Збройних Сил України, будинок Верховної Ради України та примусити народних депутатів України прийняти рішення про негайне приєднання України до іноземної держави N. Як належить кваліфікувати дії К?

346. Що означає участь особи в злочинній організації (ст. 255 КК)?

347. Що означає озброєність, як ознака банди (ст. 257 КК)?

348. З якого моменту банду слід вважати створеною (ст. 257 КК України)?

349. Якщо під час судового розгляду суддя прийшов до переконання, що прокурор не довів винуватість підсудного поза розумним сумнівом, яке рішення він має прийняти?

350. Громадянин України відбув покарання за вчинений за кордоном злочин, проте судимість не була погашена. Повернувшись в Україну через деякий час, він вчинив новий злочин. Вирішіть питання щодо впливу на кримінальну відповідальність за новий злочин нереалізованої кримінальної відповідальності за перший злочин?

 

5/5 - (1 vote)