Розуміння інструментів публічного адміністрування

Поняття інструмента публічного адміністрування

Інструмент публічного адміністрування – це зовнішній вираз однорідних за своїм характером і правовою природою груп адміністративних дій суб’єктів публічної адміністрації, реалізований у межах суворої відповідності визначеної законом компетенції з метою досягнення бажаного для публічного адміністрування результату.

Інструменти публічного адміністрування характеризуються такими ознаками:

– вони є зовнішнім виразом форми адміністративної діяльності публічної адміністрації;

– відображають правову динаміку публічного адміністрування;

– залежать від змісту компетенцій суб’єктів публічної адміністрації;

– зумовлені реалізацією адміністративних обов’язків суб’єктів публічної адміністрації;

– їх вибір зумовлюється специфікою поставленої мети щодо певного об’єкта публічного впливу, що встановлює найбільш ефективний варіант діяльності.

Види інструментів публічного адміністрування

 До інструментів публічного адміністрування слід віднести:

1) нормативні акти;

2) адміністративні акти;

3) адміністративні договори як інструмент публічного адміністрування;

4) плани як інструменти публічного адміністрування;

5) фактичні дії як інструменти публічного адміністрування.

Більшість учених до інструментів публічного адміністрування відносять форми і методи адміністративної діяльності публічної адміністрації. 

Форми публічного адміністрування поділяються на: 

1) видання адміністративних актів (видання підзаконних нормативно-правових актів і видання індивідуальних адміністративних актів); 

2) укладення адміністративних угод;  учинення інших юридично значущих адміністративних дій; здійснення матеріально-технічних операцій. 

Основними методами публічного адміністрування є заохочення, переконання і примус.