Види особистих немайнових прав

У ст. 270 ЦК встановлюються види особистих немайнових прав. Так, згідно з останньою відповідно до Конституції України фізична особа має право на життя, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. ЦК та іншим законом можуть бути передбачені й інші особисті немайнові права фізичної особи.

При цьому, перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, ЦКта іншим законом, не є вичерпним.

ЦК України виділяє дві категорії (групи) особистих немайнових прав:

1) особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (глава 21 ЦК). Виділення цієї категорії пов’язане з тим, що людина є біологічною істотою, дляфізичного існування якої необхідні найважливіші природні права;

2) особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (глава 22 ЦК). Ця категорія прав пов’язана із тим, що кожна людина живе у суспільстві, і цеобумовлює виникнення інших особистих немайнових прав.

До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, належать:

— право на життя (ст. 281 ЦК);

— право на усунення небезпеки, яка загрожує життю і здоров’я (ст. 282 ЦК);

— право на охорону здоров’ю (ст. 283 ЦК);

— право на медичну допомогу (ст. 284 ЦК);

— право на інформацію про стан свого здоров’я (ст. 285 ЦК);

— право на таємницю про стан здоров’я (ст. 286 ЦК);

— право на свободу (ст. 288 ЦК);

— право на особисту недоторканність (ст. 289 ЦК);

— право на донорство (ст. 290 ЦК);

— право на сім’ю (ст. 291 ЦК);

— право малолітньої, неповнолітньої особи на опіку або піклування (ст. 292 ЦК);

— право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 293 ЦК);

— право фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікування у закладі охорони здоров’я на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката, священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду (ст. 287 ЦК).

До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, відносяться:

— право на ім’я (ст. 294 ЦК);

— право на зміну імені (ст. 295 ЦК);

— право на використання імені (ст. 296 ЦК);

— право на повагу до гідності та честі (ст. 297 ЦК);

— право на недоторканність ділової репутації (ст. 299 ЦК);

— право на індивідуальність (ст. 300 ЦК);

— право на особисте життя та його таємницю (ст. 301 ЦК);

— право на інформацію (ст. 302 ЦК);

— право на особисті папери та на розпоряджання особистими паперами (статті 303, 304 ЦК);

— право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів (ст. 305 ЦК);

— право на таємницю кореспонденції (ст. 306 ЦК);

— право на захист інтересів при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок (ст. 307 ЦК);

— право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 309 ЦК);

— право на місце проживання (ст. 310 ЦК);

— право на недоторканність житла (ст. 311 ЦК);

— право на вибір роду занять (ст. 312 ЦК);

— право на свободу пересування (ст. 313 ЦК);

— право на свободу об’єднання у політичні партії або громадські організації (ст. 314 ЦК);

— право на мирні зібрання (ст. 315 ЦК).

4.5/5 - (4 votes)