Виникнення суміжних прав

Виникнення суміжних прав для різних об’єктів суміжних прав відбувається у різні моменти:

1) право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту першого його здійснення.

2) право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її вироблення.

3) право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення.

Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається виконання будь-яких формальностей.

При цьому виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів:

1) латинська літера “P”, обведена колом, – (зображення знака не наводиться);

2) імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права;

3) рік першої публікації фонограми (відеограми).

За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

Оцінка