Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

Наступним видом недоговірних зобов’язань, що виникають з односторонніх правомірних дій, є зобов’язання зі вчинення дій в майнових інетерсах особи без її доручення. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 1158 ЦК, якщо майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, особа має право без доручення вчинити дії, спрямовані на їх попередження, усунення або зменшення. Таким чином, в силу останнього, основною визначальною ознакою даного зобов’язання є те, що дії однієї особи здійснюються на користь іншої особи за власною ініціативною, а не у зв’язку з укладенням договору доручення чи іншого цивільно-правового договору, а також взагалі без будь-якої попередньої вказівки особи, в майнових інтересах якої вчиняються дії за наявності підстав, вказаних вище.

При цьому, для особи, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи, ЦК встановлює такі обов’язки:

1) особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана при першій нагоді повідомити її про свої дії. Якщо ці дії будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін застосовуються положення про відповідний договір В такому випадку зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без доручення припиняється;

2) якщо особа, яка розпочала дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, не має можливості повідомити про свої дії цю особу, вона зобов’язана вжити усіх залежних від неї заходів щодо попередження, усунення або зменшення невигідних майнових наслідків для іншої особи;

3) особа, яка вчиняє дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана взяти на себе всі обов’язки, пов’язані із вчиненням цих дій, зокрема обов’язки щодо вчинених правочинів;

4) особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана негайно після закінчення цих дій надати особі, в майнових інтересах якої були вчинені дії, звіт про ці дії і передати їй усе, що при цьому було одержано. Даний звіт необхідний, зокрема для визначення розміру витрат, що підлягають відшкодуванню відповідно до наступного абзацу.

Так, особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від цієї особи відшкодування фактично зроблених витрат, якщо вони були виправдані обставинами, за яких були вчинені дії. В цьому й полягає зміст цього зобов’язання.

Варто звернути увагу не те, що якщо особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, при першій нагоді не повідомила цю особу про свої дії, вона не має права вимагати відшкодування зроблених витрат.