Договір поставки

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Особливості договору поставки як різновиду договору купівлі-продажу полягають у наступному:

1) особливий суб’єктний склад (постачальником може бути лише суб’єкт підприємницької діяльності);

2) товари передаються для використання їх у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням;

3) передача товарів продавцем (постачальником) покупцеві повинна здійснюватися в обумовлений договором строк;

4) у договорі поставки момент укладання договору віддалений у часі від моменту виконання.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб.

Оцінка