Завдаток. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком

Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.

Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Завдаток, крім забезпечувальної функції, також виконує платіжну та доказову:

1) платіжна функція полягає в тому, що завдаток видається в рахунок належних платежів. 

2) доказова функція полягає в тому, що підтверджує факт укладення договору (факт виникнення договірного зобов’язання), адже завдаток передається боржником кредитору після підписання відповідної угоди;

3) забезпечувальна ж функція полягає в тому, що безпосередньо гарантує виконання сторонами взятих на себе зобов’язань. Якщо сторона, яка передає завдаток, ухиляється від виконання договору, вона втрачає завдаток, а в разі порушення зобов’язання стороною, яка отримала завдаток, остання зобов’язана повернути його другій стороні в подвійному розмірі.

Завдаток відрізняється від усіх інших способів забезпечення виконання зобов’язання тим, що він може забезпечувати лише договірні зобов’язання, а відтак завдатком не можуть бути забезпечені деліктні зобов’язання, зобов’язання з безпідставного збагачення та інші, що виникають не на підставі договору. Крім того, не можуть бути забезпечені завдатком безвідплатні договори, наприклад договір дарування, позики, доручення та ін.

Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом. Відсутність забезпечувальної функції авансу пояснюється тим, що сторона, яка його видала, має право вимагати повернення авансу у всіх випадках невиконання договору, а сторона, яка отримала аванс, ні за яких умов не може бути зобов’язана до його повернення у більшому розмірі. 

Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком:

1) Якщо порушення зобов’язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора.

2) Якщо порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

3) Сторона, винна у порушенні зобов’язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором.

4) У разі припинення зобов’язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню.

5/5 - (1 vote)