Захист особистих немайнових прав

Відповідно до ст. 275 ЦК фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3  ЦК.

Захист особистого немайнового права може здійснюватися також іншим способом відповідно до змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення.

Таким чином, особисті немайнові права можуть бути захищатись як загальнимитак і спеціальними способами захисту До спеціальних способів  захисту ЦК відносить наступні:

 

1) Поновлення порушеного особистого немайнового права:

– орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, фізична особа або юридична особа, рішеннями, діями або бездіяльністю яких порушено особисте немайнове право фізичної особи, зобов’язані вчинити необхідні дії для його негайного поновлення.

– якщо дії, необхідні для негайного поновлення порушеного особистого немайнового права фізичної особи, не вчиняються, суд може постановити рішення щодо поновлення порушеного права, а також відшкодування моральної шкоди, завданої його порушенням.

2) Спростування недостовірної інформації:

– фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.

– право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім’ї, близьким родичам та іншим заінтересованим особам.

– право на відповідь– це право на висвітлення власної точки зору щодо поширення інформації та обставин порушеного особистого немайн права,  а право на  спростування інформації – це визнання особою, яка його порушила неправомірності своїх діянь, визнання інформації неправдивою та спростування її у такий самий спосіб, у який була поширена неправдива інформація.  

– спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов’язків, вважається юридична особа, у якій вона працює.Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування.

– якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла (видала) юридична особа, цей документ має бути відкликаний.

– фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.

– якщо відповідь та спростування у тому ж засобі масової інформації є неможливими у зв’язку з його припиненням, така відповідь та спростування мають бути оприлюднені в іншому засобі масової інформації, за рахунок особи, яка поширила недостовірну інформацію. 

– спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила.

 фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок повідомлення викривачем інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” через зовнішні канали повідомлення в порядку, передбаченому Законом України “Про запобігання корупції”, має право на відповідь.

– спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.

3) Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права:

– якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити розповсюдження відповідної інформації.

– якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене в номері (випуску) газети, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, – вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення.

Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права

1Якщо особа, яку суд зобов’язав вчинити відповідні дії для усунення порушення особистого немайнового права, ухиляється від виконання судового рішення, на неї може бути накладено штраф відповідно до  Цивільного процесуального кодексу України.

2Сплата штрафу не звільняє особу від обов’язку виконати рішення суду.

Такожякщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.

При цьому ЦК визначає, що позовна давність до вимог про захист особистих немайнових прав не застосовується.  Разом з тим, існують спеціальні випадки застосування строків позовної давності: ст.258 ЦК (спеціальна позовна давність) позовна давність в один рік застосовується до вимог про спросування недостовірної інформації, поміщеної у ЗМІ. У інших випадках позовної давності не існує.

Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди

1. Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню, крім випадку неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” в порядку, передбаченому зазначеним Законом, яка підлягає спростуванню.

4.5/5 - (4 votes)