Наслідки спливу позовної давності

Основний юридичний наслідок спливу позовної давності полягає в тому, що  сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Заява ж про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Однак, якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту. ЦК не встановлює будь-якого переліку поважних причин. Судова практика такими причинами визнає хворобу, неписемність, довготривале відрядження тощо.

Також варто зазначити, що особа, яка виконала зобов’язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної давності.

Сплив позовної давності має значення і щодо додаткових вимог. Так, зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо). 

5/5 - (1 vote)