Поняття об’єктів цивільних прав та їх оборотоздатність

В доктрині цивільного права під об’єктами цивільних прав розуміють певні матеріальні та нематеріальні блага,  з приводу яких суб’єкти вступають у цивільні правовідносини. При цьому, існує думка, що не слід ототожнювати об’єкти цивільних прав та о’єктив цивільних правовідносин, оскільки об’єктом останніх виступає поведінка (дії суб’єктів), спрямована на отримання цих благ. 

Вбачається, що об’єкти цивільних правможна класифікувати за двома критеріями:

1) Залежно від характеру блага (ст.187 ЦК).

2) Залежно від оборотоздатності об’єкту ЦП (ст.188 ЦК).

Так, залежно від характеру блага відповідно до ст. 187 ЦК об’єкти цивільних прав  поділяються на речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Згідно з ст. 188 ЦК залежно від ступеню оборотоздатності, всі об’єкти цивільних прав поділяються на три великі групи:

Першу групу становлять об’єкти, що перебувають у вільному обороті. Тобто об’єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи.

Другу групу об’єктів становлять об’єкти, обмежені в цивільному оборотіТак, види об’єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об’єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом. Таким чином, ці об’єкти можуть належати учасникам цивільного обороту лише на підставі дозволу або ліцензії. 

Третя група – об’єкти, вилучені з цивільного обороту. Ці об’єкти не можуть бути предметом будь-яких правочинів. Щодо них цивільні правовідносини не можуть виникати взагалі. Види об’єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об’єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі

Прикладами нормативно-правових актів, що передбачають перелік об’єктів, що обмежені в цивільному обороті, або об’єктів, вилучених з цивільного обороту, є:

1) Постанова ВРУ від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», яка має два додатки: «Перелік об’єктів, що обмежені в цивільному обороті» (мисливська зброя, боєприпаси, психотропні речовини, лікарські засоби, газова зброя, табак, алкоголь) та «Перелік об’єктів, вилучені з цивільного обороту» (бойова зброя, наркотичні засоби, ядерна енергія і т.д.). 

2) Кодекс законів України «Про надра», який визначає особливості отримання земельних ділянок для видобування корисних копалин;

3) Земельний кодекс України, що визначає 12 категорій земель і особливості оборотоздатності кожного з видів земельної ділянки

4) Інші нормативно-правові акти.

5/5 - (1 vote)