Поняття та юридична характеристика договору позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є :

1) договором, що спрямований на передачу майна у власність;

2) реальнимРеальність договору позику визначається безпосередньо в ЦК. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1046 ЦК  договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками;

3) одностороннімЦе означає, що після його укладення всі обов’язки за договором позики, у тому числі повернення предмета позики або рівної кількості речей того ж роду та такої ж якості, несе позичальник, а позикодавець набуває за цим договором тільки права;

4) може бути відплатним або безвідплатним. Договір позики є відплатним у випадку, передбаченому  у ч. 1 ст. 1048 ЦК, в якій зазначено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Безвідплатним же договір позики буде у випадку, передбаченому у ч. 2 ст. 1048 ЦК, якою встановлено, що договір позики є безпроцентним, якщо:

а) він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов’язаний зі здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією зі сторін;

б) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.

Форма договору позики:

1) договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.), а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми;

2на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Оцінка